Home
Limburg Positief Gezond
Actiecentrum
Ambassadeurs
Beweging Limburg Positief Gezond
Team
Werkwijze
Partners
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Agenda
Inspiratie
Inspiratiesessies
Positieve Gezondheid in de praktijk
Tools
Scholing
Trainingen
Trainers en sprekers
Ervaringen
Contact

Het Team Limburg Positief Gezond

Het actiecentrum Limburg Positief Gezond is november 2016 gestart om de beweging Limburg Positief Gezond te versterken en de Ambities van de Sociale Agenda 2025 te ondersteunen. Het actiecentrum wil de Limburgers inspireren en faciliteren om zelf en met elkaar breder naar hun gezondheid te kijken en te herkennen hoe zij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven en hierin eigen keuzes (leren) maken. Dat doen we op basis van de zes dimensies van Positieve Gezondheid.

Team van links naar rechts:
Lia Defauwes-Ferfers | Bianca Giessen | Anita Legtenberg | Bert Hesdahl | Rianne Pas | Mieke Reynen | Anita Vermeer | Vera Niessen | Esther Bloemen-van Gurp | Thea Verkoeijen | Esther Stoffers | Miriam Beelen | Nicole Bosman

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid biedt een kapstok

voor iedereen om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren

aan de gezondheid van de Limburgers.

Wie is Wie?

Machteld Huber

Initiatiefnemer van iPH  instituut for Positive Health, voormalig huisarts en onderzoeker. Geïnspireerd door haar eigen ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Het concept is gebaseerd op veerkracht en eigen regie. Ook ontdekte ze een groot verschil in denken over gezondheid tussen patiënten en hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met 6 dimensies van gezondheid, noemt ze Positieve Gezondheid. In 2012 ontving zij daarvoor een ZonMw-Parel en in 2014 promoveerde zij in Maastricht. In 2015 werd Machteld uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg.

Machteld is bij de beweging Limburg Positief Gezond verbonden als inspirator en verzorgd op afroep lezingen.

Linkedin profiel
m.huber@iph.nl

Mieke Reynen

Tot 2016 heb ik gewerkt als bestuurder Gezondheidscentra in Rotterdam Zuid en heb daar vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid het verschil gemaakt om de gezondheidsverschillen in de achterstandswijken te verkleinen. Ik heb daar het netwerk Samen één in Feijenoord opgezet een netwerkorganisatie met 43 partners uit verschillende sectoren en domeinen. Ik ben een verbinder pus-sang en heb expertise opgebouwd om het concept positieve Gezondheid te vertalen naar de dagelijkse praktijk en organisaties. Wat heb je hiervoor nodig, hoe organiseer je dit wat betekent dit voor cultuur, structuur en betrokkenheid en participatie van burgers, professionals.  De zorg, participatie en of werk staat nl niet op zichzelf, je moet de mens altijd zien in de gehele context. Kernvragen hierbij zijn hoor ik erbij, mag ik er zijn en doe ik het goed. Voor mijn werk in Rotterdam ben ik onderscheiden met de Erasmusspeld.

Ik ben nu actief vanuit iPH bij de beweging Limburg Positief Gezond en vervul hierbij de rol van procesbegeleider, expert en aanspreekpunt voor de uitvoering van het plan van aanpak Limburg Positief Gezond en de vertaling naar praktijk en achterstandswijken. Voor iPH verzorg ik verder lezingen en workshops op aanvraag in en buiten Limburg. Ik ben daarnaast commissaris bij een grote VVT instelling, Ziekenhuis, Woningcorporatie, thuis en daklozen organisatie en voorzitter bestuur Voedseleducatie 010. Op deze wijze draag ik bij aan het versterken van de beweging Positieve Gezondheid en agendeer ik waar ik kan de impact en vertaling voor burgers en organisatie.

Ik woon in een voormalige school die we ( bijna) energie neutraal verbouwd hebben en realiseren daar onze droom een B&B vlak aan zee. We dubbelen met de B&B, het is namelijk ook een Buurttafel en Buurtbibliotheek en we vervullen hiermee een sociale verbinding in de wijk. Naast een grote tuin, met veel bloemen en planten en moestuin houd ik van lezen, kunst en cultuur. Ik ben vegetarisch en hou enorm van koken en samen met vrienden en samen eten en lekker boomen over wat het leven mooi en boeiend houdt. Ik ben erg bewust van mijn ecologische voetstap die we achterlaten en probeer deze zo klein mogelijk te houden. Op deze wijze geef ik inhoud aan mijn Positieve gezondheid.

LinkedIn profiel
M.Reynen@iph.nl

Bert Hesdahl

Positieve Gezondheid heeft een enorme opmars doorgemaakt in Nederland. Dat komt omdat mensen zich in dit concept herkend en erkend voelen. Deze brede benadering van gezondheid past heel goed in de publieke gezondheidszorg omdat deze ook een bepaalde integrale kijk op gezondheid voorstaat - en daar herken ik mij in. Het gaat om de samenhang van factoren, de context waarin mensen (samen)leven die hun gezondheid bepalen. De interactie tussen mens en omgeving en tussen mensen onderling. Dat boeit mij als socioloog. Positieve Gezondheid raakt aan individuen, aan systemen en alles ertussenin.

Als beleidsadviseur bij de GGD ZL en bij de Provincie Limburg houd ik me bezig met hoe ik die interactie kan beïnvloeden en daarbij ondersteunend kan zijn aan organisaties. Van Limburg de 1e Positief Gezonde provincie te maken is een spannend proces, dat nieuwe vaardigheden van mensen vraagt, maar ook mogelijkheden biedt voor de achterstand in de (volks)gezondheid die Limburg heeft. Daaraan bijdragen geeft mij veel energie.

mh.hesdahl@prvlimburg.nl

Nicole Bosman

Als beleidsmedewerker bij de Provincie Limburg, gedetacheerd vanuit de GGD Limburg-Noord, ben ik vanaf het begin actief in de beweging Limburg Positief Gezond.

Positieve Gezondheid betekent voor mij een manier van denken, doen èn samenwerken. Werken vanuit de bedoeling in plaats vanuit het systeem!   In Limburg gebeurt dit steeds meer. Een gezamenlijke zoektocht om een samenleving te stimuleren waarin mensen naar eigen inzicht en mogelijkheden kunnen functioneren, lekker in hun vel zitten en goed kunnen samenleven.
Vanuit mijn persoonlijke passie en professionele betrokkenheid  wil ik hieraan een bijdrage leveren door verbindingen te maken  tussen personen, organisaties en domeinen.

npj.bosman@prvlimburg.nl

Lia Defauwes-Ferfers

Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam als coördinator/projectassistente bij het Actiecentrum Limburg Positief Gezond.

Vanuit deze ondersteunende functie heb ik een aantal bijeenkomsten en inspiratiesessies met mensen uit de brede wereld van gezondheid mogen meemaken. Ik vind het bijzonder om het enthousiasme en de betrokkenheid van zowel de professionals, ambassadeurs en burgers  mee te mogen maken.

De drive van al deze mensen inspireert mij om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beweging en deze met veel enthousiasme onder de aandacht te brengen van mensen die hier niet direct of bewust mee in aanraking komen.

rw.ferfers@prvlimburg.nl

Vera Niessen

Als adviseur van Burgerkracht Limburg zet ik mij in voor een Limburg waarin iedereen meetelt en op z’n eigen manier mee kan doen.  De beweging van Positieve Gezondheid draagt in mijn ogen zeker bij om Limburg gezonder en vitaler te maken en het helpt burgers om zelf meer de regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Ik houd mij voornamelijk bezig met het inspireren van burgers om aan de slag te gaan met hun eigen Positieve Gezondheid en hierin, indien wenselijk, stapjes te zetten. Dit doen wij o.a. middels onze workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond’, die verzorgd worden door onze enthousiaste vrijwillige trainers. Tevens heb ik speciale aandacht voor jongeren binnen deze beweging.

veraniessen@burgerkrachtlimburg.nl

Rianne Pas

Rianne Pas is werkzaam als projectmanager Strategische Projecten bij het Maastricht UMC+. Zij initieert en ondersteunt diverse projecten die verbindend zijn tussen ziekenhuis, universiteit en regio.
Het Maastricht UMC+ omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als middel opdat iemand kan doen wat hij/zij belangrijk vindt. Dit sluit aan bij onze missie: “het leveren van de best mogelijke patiëntzorg en het bevorderen van de gezondheid in de regio door integratie van zorg, onderzoek en onderwijs”. Onze professionals hebben oog voor de hele mens. Hierbij kijkt men niet alleen naar de diagnose en behandeling van de aandoening maar ook naar de omgeving en zelfs de aanleg. Met andere woorden wat heeft de patiënt nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn eigen leefomgeving. Dit combineren wij met onderzoek rondom positieve gezondheid naar o.a. doelmatigheid, impact en onderwijsontwikkeling.

rianne.pas@maastrichtuniversity.nl

Renaldo Secchi

Renaldo Secchi is werkzaam als stafadviseur verpleging in het Maastricht UMC+. Zijn werkzaamheden zijn zeer divers en focussen zich op het verbeteren van de verpleegkundige zorg en professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep.
Het Maastricht UMC+ omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als middel opdat iemand kan doen wat hij/zij belangrijk vindt. Dit sluit aan bij onze missie: “het leveren van de best mogelijke patiëntzorg en het bevorderen van de gezondheid in de regio door integratie van zorg, onderzoek en onderwijs”. Onze professionals hebben oog voor de hele mens. Hierbij kijkt men niet alleen naar de diagnose en behandeling van de aandoening maar ook naar de omgeving en zelfs de aanleg. Met andere woorden wat heeft de patiënt nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn eigen leefomgeving. Dit combineren wij met onderzoek rondom positieve gezondheid naar o.a. doelmatigheid, impact en onderwijsontwikkeling.

renaldo.secchi@mumc.nl

Anita Legtenberg

Anita Legtenberg is werkzaam als projectmedewerker Strategische Projecten bij het Maastricht UMC+. Zij ondersteunt diverse projecten.
Het Maastricht UMC+ omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als middel opdat iemand kan doen wat hij/zij belangrijk vindt. Dit sluit aan bij onze missie: “het leveren van de best mogelijke patiëntzorg en het bevorderen van de gezondheid in de regio door integratie van zorg, onderzoek en onderwijs”. Onze professionals hebben oog voor de hele mens. Hierbij kijkt men niet alleen naar de diagnose en behandeling van de aandoening maar ook naar de omgeving en zelfs de aanleg. Met andere woorden wat heeft de patiënt nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn eigen leefomgeving. Dit combineren wij met onderzoek rondom positieve gezondheid naar o.a. doelmatigheid, impact en onderwijsontwikkeling.

a.legtenberg@maastrichtuniversity.nl

Anita Vermeer

Sinds oktober 2018 ben ik teamlid van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Ik werk als beleidsfunctionaris bij de GGD Zuid Limburg, en zet mij dagelijks in voor pilot “Blauwe Zorg in de wijk”. 

Blauwe Zorg in de wijk is een samenwerkingsproject, waarin we een beweging in gang zetten naar meer gezondheid en betere kwaliteit van leven voor de inwoners in de vier Maastrichtse wijken, uitgaande van de wensen en behoeften van bewoners. Positieve Gezondheid is hét leidend principe. Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat het niet gaat om organisatiebelangen, maar om het belang van de burger, de wijkbewoner, de cliënt, de mens. Het biedt een gezamenlijk referentiekader, professionals spreken dezelfde taal en het helpt hen om de cliënt te ondersteunen bij zijn eigen doelen. En uiteindelijk dragen we bij aan een verandering waarbij we mensen beter in staat stellen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Ik ben binnen Blauwe Zorg in de wijk en ook binnen de GGD Zuid Limburg de drijvende kracht achter Positieve Gezondheid en alles wat daarbij komt kijken en daar kom ik ‘s ochtends graag voor uit mijn bed!

Anita.Vermeer@ggdzl.nl

Susanne Scheepers

Manager publieke waarde bij Wonen Limburg. Wonen Limburg wil mensen niet alleen een huis bieden, maar ook een thuis. Mensen wonen steeds langer thuis en ontvangen meer zorg in eigen huis, Wonen Limburg ziet het als onderdeel van haar taak om daarbij ondersteuning te bieden. Medewerkers van de corporatie komen bij veel bewoners achter de voordeur en kunnen de verbinding zoeken met organisaties die kunnen helpen. Ook het voorkomen van betaalproblemen en – in samenwerking met andere partijen – het helpen van bewoners aan betaald of onbetaald werk, kunnen van wezenlijk belang zijn om perspectief te bieden, iemands leven meer op orde te houden of te krijgen.

Een duidelijke structuur, iets kunnen betekenen voor of in de samenleving en beter voor zichzelf kunnen zorgen zijn de beoogde effecten. En dan misschien ook nog wel energie over hebben om iets voor zijn of haar buurvrouw te doen. Zo zorgen bewoners er samen voor dat ze in een fijne buurt wonen.

Susanne.Scheepers@wonenlimburg.nl

Janneke van den Berg

In de kop van Noord - Limburg (en het Brabantse Land van Cuijk) is in 2013 onder aanvoering van Syntein (de zorggroep van huisartsen), als een van de eerste in Nederland, het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei ontstaan. Het netwerk bestaat inmiddels uit tientallen organisaties in de regio. Het gaat om organisaties van de nulde tot de derde lijn. Dat wil zeggen: gemeenten, GGD’en, welzijnsorganisaties, maar ook een huisartsengroep, fysiotherapeuten, psychologen, ziekenhuis, thuiszorg, de GGZ en de zorgcentra zijn vertegenwoordigd. De burgers worden vertegenwoordigd door leden van een cliëntenraden en Zorgbelang. Daarnaast zijn er zorgverzekeraars betrokken. Het netwerk wil een beweging op gang brengen waarbij in 2020 alle betrokken partijen en personen in de regio denken én werken vanuit positieve gezondheid. Inmiddels stellen een aantal huisartsen positieve gezondheid centraal in de spreekkamer, geven verschillende organisaties positief gezondheidsbeleid een plek in hun beleid en zoeken bewoners naar mogelijkheden om gezond ouder te worden. Samen leren, experimenteren, elkaar vinden en verbinden zijn telkens de belangrijkste uitgangspunten. Janneke van den Berg is één van de regisseurs van het netwerk.

j.vdberg@syntein.nl

Mirjam Beelen

Ik heb in 2015, als jeugdverpleegkundige in het sociaal wijkteam, mogen deelnemen aan de introductie van Positieve Gezondheid in de gemeente Bergen (Limburg).
Positieve Gezondheid sluit aan bij de kernwaarde die ik in de begeleiding en hulpverlening zo belangrijk vind: gelijkwaardigheid, oprechtheid, zelfstandigheid, autonomie en respect. Het sluit ook aan bij mijn attitude: denken vanuit kansen en mogelijkheden, vanuit een actieve blik en houding.

In mijn huidige functie als adviseur Publieke Gezondheid draag ik het gedachtengoed van Positieve Gezondheid uit in de advisering aan zowel gemeenten (beleid) als de beroepspersonen in de zorg en wijk in noord en midden Limburg. Ik geef op deze manier meer en brede bekendheid aan Positieve Gezondheid. Binnen het ‘zorglandschap’ wil ik de verbinding leggen tussen de huidige werkwijzen en attituden en Positieve Gezondheid. Aandacht voor het gedachtengoed van Positieve Gezondheid draagt bij in de bewustwording en de meerwaarde van persoonsgerichte zorg.

m.beelen@vrln.nl

Bianca Giesen

Als teamlid van het actiecentrum draag ik een steentje bij aan de ontwikkeling van positieve gezondheid Limburg. Ik ben werkzaam bij Heerlen STAND-BY!, een coöperatie van meerdere zorg- en welzijnsaanbieders in Heerlen, in de rol van staffunctionaris transformatie. Positieve Gezondheid is transformeren. Transformeren in hoe je elkaar benadert en hoe je elkaars gezondheid ziet, ook binnen zorg en welzijn. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken en ondersteunen. Mijn taak is dit te organiseren en te faciliteren. Samen zoeken, ontdekken, ontwikkelen, implementeren en afstemmen. De ervaringen die we hierbij opdoen, deel ik binnen het actiecentrum en andersom laat ik me inspireren door de andere leden.

B.Giesen@novizorg.nl

Thea Verkoeijen

Ergens na het millenium las ik over een holistische visie. Ik ben me erin gaan verdiepen, ervaren en doen. In de opleiding Natuurgeneeskunde, vielen vele puzzelstukjes voor mezelf in elkaar. Het leven bestaat volgens mij niet uit afzonderlijke dimensies. Alles heeft invloed op elkaar. Onze geest heeft invloed op ons lichamelijk functioneren. Bewustwording is niet iets dat je op een dag volledig toepast. Het is een leerschool, ik neem me dus de tijd, geniet en groei. Het gaat er immers om, hoe je balans in het leven weet te houden. Positiviteit helpt mij, om ook met negatieve ervaringen te kunnen omgaan. Mijn glas is minstens half-vol!

In mijn werk als kwaliteitsfunctionaris bij Heerlen STAND-BY! kwam ik in aanraking met Positieve Gezondheid. Ik werd er meteen blij van. Deze aanpak past bij mij. Ik lever dan ook graag mijn bijdrage aan het verder onder de aandacht brengen en toepassen van dit gedachtegoed!

t.verkoeijen@radar.org

Esther Bloemen-van Gurp

Esther Bloemen- van Gurp (dr.) is werkzaam bij Fontys Paramedische Hogeschool (Eindhoven) en Zuyd Hogeschool (Heerlen). Esther is als (hoofd)docent en onderzoeker betrokken bij diverse innovatieve projecten in de zorg, met als focus het doelmatig gebruik van (medische) gegevens, de ontwikkeling van beslis-ondersteuning en het ondersteunen van de patiënt in zijn eigen regie. Ze is verantwoordelijk voor het binnenhalen van onderzoeksgelden, het leiden van innovatieprojecten, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van nieuw opgedane kennis middels wetenschappelijke artikelen en presentaties op conferenties. Daarnaast is Esther bestuurder bij HL7 Nederland, een stichting die standaarden coördineert voor data uitwisseling in de zorg.

Esther is lid van het kernteam Limburg Positief Gezond. Esther heeft de basismodule positieve gezondheid en de train-de trainer module doorlopen. In samenwerking met het Institute of Positive Health (IPH) werkt Esther aan een blended leermodule over positieve gezondheid, een combinatie van Elearning en intervisie. De module wordt ingezet voor zowel onderwijs- als nascholingsdoeleinden.

e.bloemenvangurp@fontys.nl

Deze pagina delen: