Maandag, 25 maart 2019

Het team Limburg Positief Gezond

Het actiecentrum Limburg Positief Gezond is november 2016 gestart om de beweging Limburg Positief Gezond te versterken en de Ambities van de Sociale Agenda 2025 te ondersteunen. De beweging wil de Limburgers inspireren en faciliteren om zelf en met elkaar breder naar hun gezondheid te kijken en te herkennen hoe zij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven en hierin eigen keuzes (leren) maken. Dat doen we op basis van de zes dimensies van positieve gezondheid. Iedere kernpartner van de Beweging Limburg Positief Gezond heeft één vertegenwoordiger geselecteerd die vanuit het kernteam mee vorm geeft aan de dagelijkse organisatie.

Het team van de Beweging Limburg Positief Gezond
Loek Vaessen | Lia Defauwes-Ferfers | Nicole Bosman | Robert Bergs | Esther Stoffers | Renaldo Secchi | Marel Segers  | Lars Rompen |  Janneke van den Berg | Mirjam Beelen | Katrien Pleunis | Thea Verkoeijen |  Esther Bloemen - van Gurp | Johan Brugmans | Robert Bergs | Birgitte van den Heuvel | Wessel BreeuwsmaHet gedachtegoed van positieve gezondheid biedt een kapstok

voor iedereen om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren

aan de gezondheid van de Limburgers.

Vanuit het Actiecentrum Limburg Positief Gezond wordt de beweging versterkt, zodat organisaties, professionals en burgers in de provincie denken en werken vanuit Positieve Gezondheid en de daarbij horende zes dimensies. Het Actiecentrum faciliteert organisaties, instellingen, zorgverleners, gemeenten en (georganiseerde) burgers die vanuit de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid (willen) werken. Dit doen ze door te inspireren, te verbinden, aan te jagen en te versnellen. Het gaat erom dat organisaties en (georganiseerde) burgers zelf aan de slag gaan en hierbij gebruik maken van ervaringen van anderen die al enthousiast bezig zijn. Het Actiecentrum organiseert hiertoe onder andere workshops lezingen en inspiratiebijeenkomsten rondom thema’s waar kennisdelen en elkaar ontmoeten centraal staan. Organisaties en (georganiseerde) burgers die aan de slag willen of meer informatie willen kunnen bij het Actiecentrum terecht en zij worden in contact gebracht met anderen die al op weg zijn. Op dit moment wordt gewerkt om een platform in te richten waar Limburgers die met het gedachtegoed Positieve Gezondheid bezig zijn elkaar digitaal ontmoeten en ervaringen delen. Op verzoek kan ondersteuning op maat worden geleverd. In het Actiecentrum participeren de volgende partners, Burgerkracht Limburg, GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool, Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+, Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei Blauwe Zorg, Heerlen Stand By, Provincie Limburg. Het Institute for Positive Health ondersteunt het Actiecentrum Limburg Positief Gezond om het concept Positieve Gezondheid te vertalen naar de provincie Limburg om de ambitie de eerste Positieve Gezonde Provincie te worden te realiseren.

Doe mee

De beweging Limburg Positief Gezond is een netwerkorganisatie en is altijd op zoek naar nieuwe partners die ook graag een steentje willen bijdragen om Limburg Positief Gezond te maken en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breed door de provincie te willen verspreiden. Organisaties die actief willen participeren in het actiecentrum Positieve Gezondheid kunnen zich aanmelden en de mogelijkheden verkennen voor deelname aan en partnerschap in het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Het gaat om het delen van ervaringen en ontwikkelen van expertise op het gebied van Positieve Gezondheid en de vertaling naar de praktijk van de eigen organisatie. Inspireren, aanjagen, verbinden en versnellen is de uitdaging die partners verbindt. Het actiecentrum is nog op zoek naar partners in de zorg (ouderen, thuiszorg thuis en daklozen, verstandelijk gehandicapten, jeugd, revalidatie zorg) ziekenhuizen, werk/inkomen, ondernemers, woningcoöperaties, kinderopvang, basisonderwijs middelbaar beroepsonderwijs kunst en cultuur en natuurorganisaties. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat: info@imburgpositiefgezond.nl

Wie is Wie?

Machteld Huber

Initiatiefnemer van iPH  instituut for Positive Health, voormalig huisarts en onderzoeker. Geïnspireerd door haar eigen ervaring met ziekte, ontwikkelde zij in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. Het concept is gebaseerd op veerkracht en eigen regie. Ook ontdekte ze een groot verschil in denken over gezondheid tussen patiënten en hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met 6 dimensies van gezondheid, noemt ze Positieve Gezondheid. In 2012 ontving zij daarvoor een ZonMw-Parel en in 2014 promoveerde zij in Maastricht. In 2015 werd Machteld uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg.

Machteld is bij de beweging Limburg Positief Gezond verbonden als inspirator en verzorgd op afroep lezingen.

Linkedin profiel
m.huber@iph.nl

Loek Vaessen

Om de beweging Limburg Positief Gezond een boegbeeld te geven en naar de volgende fase toe te loodsen ben ik vanaf 15 augustus 2020 als Coördinator Limburg Positief Gezond aan het kernteam toegevoegd. 

Loekvaessen@Limburgpositiefgezond.nl

Lia Defauwes-Ferfers

Als projectassistente vanuit de Provincie Limburg werkzaam bij de Beweging Limburg Positief Gezond.

rw.ferfers@prvlimburg.nl

Mieke Reynen

Tot 2016 heb ik gewerkt als bestuurder Gezondheidscentra in Rotterdam Zuid en heb daar vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid het verschil gemaakt om de gezondheidsverschillen in de achterstandswijken te verkleinen. Ik heb daar het netwerk Samen één in Feijenoord opgezet een netwerkorganisatie met 43 partners uit verschillende sectoren en domeinen. Ik ben een verbinder pus-sang en heb expertise opgebouwd om het concept positieve Gezondheid te vertalen naar de dagelijkse praktijk en organisaties. Wat heb je hiervoor nodig, hoe organiseer je dit wat betekent dit voor cultuur, structuur en betrokkenheid en participatie van burgers, professionals.  De zorg, participatie en of werk staat nl niet op zichzelf, je moet de mens altijd zien in de gehele context. Kernvragen hierbij zijn hoor ik erbij, mag ik er zijn en doe ik het goed. Voor mijn werk in Rotterdam ben ik onderscheiden met de Erasmusspeld.

Ik ben nu actief vanuit iPH bij de beweging Limburg Positief Gezond en vervul hierbij de rol van procesbegeleider, expert en aanspreekpunt voor de uitvoering van het plan van aanpak Limburg Positief Gezond en de vertaling naar praktijk en achterstandswijken. Voor iPH verzorg ik verder lezingen en workshops op aanvraag in en buiten Limburg. Ik ben daarnaast commissaris bij een grote VVT instelling, Ziekenhuis, Woningcorporatie, thuis en daklozen organisatie en voorzitter bestuur Voedseleducatie 010. Op deze wijze draag ik bij aan het versterken van de beweging Positieve Gezondheid en agendeer ik waar ik kan de impact en vertaling voor burgers en organisatie.

Ik woon in een voormalige school die we ( bijna) energie neutraal verbouwd hebben en realiseren daar onze droom een B&B vlak aan zee. We dubbelen met de B&B, het is namelijk ook een Buurttafel en Buurtbibliotheek en we vervullen hiermee een sociale verbinding in de wijk. Naast een grote tuin, met veel bloemen en planten en moestuin houd ik van lezen, kunst en cultuur. Ik ben vegetarisch en hou enorm van koken en samen met vrienden en samen eten en lekker boomen over wat het leven mooi en boeiend houdt. Ik ben erg bewust van mijn ecologische voetstap die we achterlaten en probeer deze zo klein mogelijk te houden. Op deze wijze geef ik inhoud aan mijn Positieve gezondheid.

LinkedIn profiel
M.Reynen@iph.nl

Nicole Bosman

Als beleidsmedewerker bij de Provincie Limburg, gedetacheerd vanuit de GGD Limburg-Noord, ben ik vanaf het begin actief in de Beweging Limburg Positief Gezond.

npj.bosman@prvlimburg.nl

Katrien Pleunis

Als trainer / coach positieve gezondheid / Sociaal Team Wittevrouweveld/Wijkerpoort werkzaam bij Blauwe Zorg.

k.pleunis@radar.org

Bert Hesdahl

Als beleidsadviseur bij de GGD Zuid Limburg en bij de Provincie Limburg houd ik me bezig met hoe ik die interactie kan beïnvloeden en daarbij ondersteunend kan zijn aan organisaties.

mh.hesdahl@prvlimburg.nl

Nicole Bosman

Als beleidsmedewerker bij de Provincie Limburg, gedetacheerd vanuit de GGD Limburg-Noord, ben ik vanaf het begin actief in de Beweging Limburg Positief Gezond.

npj.bosman@prvlimburg.nl

Martine van de Venne

Als adviseur werkzaam bij Burgerkracht Limburg.

martinevandevenne@burgerkrachtlimburg.nl

Vera Niessen

Als adviseur werkzaam bij Burgerkracht Limburg.

veraniessen@burgerkrachtlimburg.nl

Robert Bergs

Als medewerker bij afdeling Kennis en Innovatie werkzaam bij GGD Zuid Limburg

robert.bergs@ggdzl.nl

 

Renaldo Secchi

Als stafadviseur verpleging werkzaam bij Maastricht UMC+.

renaldo.secchi@mumc.nl

Rianne Pas

Rianne Pas is werkzaam als projectmanager Strategische Projecten bij het Maastricht UMC+. Zij initieert en ondersteunt diverse projecten die verbindend zijn tussen ziekenhuis, universiteit en regio.
Het Maastricht UMC+ omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als middel opdat iemand kan doen wat hij/zij belangrijk vindt. Dit sluit aan bij onze missie: “het leveren van de best mogelijke patiëntzorg en het bevorderen van de gezondheid in de regio door integratie van zorg, onderzoek en onderwijs”. Onze professionals hebben oog voor de hele mens. Hierbij kijkt men niet alleen naar de diagnose en behandeling van de aandoening maar ook naar de omgeving en zelfs de aanleg. Met andere woorden wat heeft de patiënt nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn eigen leefomgeving. Dit combineren wij met onderzoek rondom positieve gezondheid naar o.a. doelmatigheid, impact en onderwijsontwikkeling.

rianne.pas@maastrichtuniversity.nl

Marel Segers

Als beleidsmedewerker Policy Adviser/ Research Office werkzaam bij Maastricht UMC+.

marel.segers@maastrichtuniversity.nl

Dorine Collijn

Susanne Scheepers

Als Manager publieke waarde werkzaam bij Wonen Limburg.

Susanne.Scheepers@wonenlimburg.nl

Lars Rompen

Als manager Publieke Waarde werkzaam bij Wonen Limburg.

lars.rompen@wonenlimburg.nl

 

Kristel Schouten

Anita Legtenberg

Anita Legtenberg is werkzaam als projectmedewerker Strategische Projecten bij het Maastricht UMC+. Zij ondersteunt diverse projecten.
Het Maastricht UMC+ omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als middel opdat iemand kan doen wat hij/zij belangrijk vindt. Dit sluit aan bij onze missie: “het leveren van de best mogelijke patiëntzorg en het bevorderen van de gezondheid in de regio door integratie van zorg, onderzoek en onderwijs”. Onze professionals hebben oog voor de hele mens. Hierbij kijkt men niet alleen naar de diagnose en behandeling van de aandoening maar ook naar de omgeving en zelfs de aanleg. Met andere woorden wat heeft de patiënt nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn eigen leefomgeving. Dit combineren wij met onderzoek rondom positieve gezondheid naar o.a. doelmatigheid, impact en onderwijsontwikkeling.

a.legtenberg@maastrichtuniversity.nl

Janneke van den Berg

Als adviseur werkzaam bij Syntein en regisseur bij het netwerk Noordelijke Maasvallei.

j.vdberg@syntein.nl

Anita Vermeer

Sinds oktober 2018 ben ik teamlid van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Ik werk als beleidsfunctionaris bij de GGD Zuid Limburg, en zet mij dagelijks in voor pilot “Blauwe Zorg in de wijk”. 

Blauwe Zorg in de wijk is een samenwerkingsproject, waarin we een beweging in gang zetten naar meer gezondheid en betere kwaliteit van leven voor de inwoners in de vier Maastrichtse wijken, uitgaande van de wensen en behoeften van bewoners. Positieve Gezondheid is hét leidend principe. Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat het niet gaat om organisatiebelangen, maar om het belang van de burger, de wijkbewoner, de cliënt, de mens. Het biedt een gezamenlijk referentiekader, professionals spreken dezelfde taal en het helpt hen om de cliënt te ondersteunen bij zijn eigen doelen. En uiteindelijk dragen we bij aan een verandering waarbij we mensen beter in staat stellen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Ik ben binnen Blauwe Zorg in de wijk en ook binnen de GGD Zuid Limburg de drijvende kracht achter Positieve Gezondheid en alles wat daarbij komt kijken en daar kom ik ‘s ochtends graag voor uit mijn bed!

Anita.Vermeer@ggdzl.nl

Mirjam Beelen

Als adviseur werkzaam bij Publieke Gezondheid bij de GGD Limburg-Noord.

m.beelen@vrln.nl

Thea Verkoeijen

Als kwaliteitsfunctionaris werkzaam bij Heerlen STAND-BY!

t.verkoeijen@radar.org

Sandra Offermans

Esther Bloemen-van Gurp

Als (hoofd)docent en onderzoeker werkzaam bij Fontys Paramedische Hogeschool (Eindhoven) en Zuyd Hogeschool (Heerlen).

esther.vangurp@zuyd.nl

e.bloemenvangurp@fontys.nl

Sil Liebrand

Birgitte van den Heuvel

Als Kwartiermaker Positieve Gezondheid werkzaam bij De Zorggroep.

Birgitte.van.den.Heuvel@dezorggroep.nl

Wessel Breeuwsma

Fysiotherapeut Manuele Therapie Bewegingswetenschappen aangesloten Gezondste Regio 2025.

wessel@vitaalplusfysiotherapie.nl

Bianca Giesen

Als teamlid van het actiecentrum draag ik een steentje bij aan de ontwikkeling van positieve gezondheid Limburg. Ik ben werkzaam bij Heerlen STAND-BY!, een coöperatie van meerdere zorg- en welzijnsaanbieders in Heerlen, in de rol van staffunctionaris transformatie. Positieve Gezondheid is transformeren. Transformeren in hoe je elkaar benadert en hoe je elkaars gezondheid ziet, ook binnen zorg en welzijn. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken en ondersteunen. Mijn taak is dit te organiseren en te faciliteren. Samen zoeken, ontdekken, ontwikkelen, implementeren en afstemmen. De ervaringen die we hierbij opdoen, deel ik binnen het actiecentrum en andersom laat ik me inspireren door de andere leden.

B.Giesen@novizorg.nl