Woensdag, 13 maart 2024

ONDERZOEKEN NAAR SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN GEZONDE SCHOOL-AANPAK

Gezonde School is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl en een gezonde schoolomgeving te stimuleren. In Noord- en Midden-Limburg zijn 190 basisscholen aangesloten bij Gezonde School.
 
Voor Beweging Limburg Positief Gezond deden Inge Jochem en Siem Jütten van Zuyd Hogeschool onderzoek naar Positieve Gezondheid op  Gezonde Basisscholen in Noord- en Midden-Limburg.
Het doel van het onderzoek is:
- Inzicht krijgen in hoe scholen nu invulling geven aan de zes dimensies van Positieve Gezondheid
- Ophalen welke behoefte scholen hebben voor de toepassing van Positieve Gezondheid in de Gezonde School-aanpak.
 
In de Gezonde School-aanpak zijn de dimensies zingeving, kwaliteit van leven en meedoen van Positieve Gezondheid niet  als thema opgenomen. Siem en Inge zijn op zoek gegaan waar er kansen liggen om de brede blik op gezondheid in te passen in de Gezonde School-aanpak.
Ze slaagden erin om voldoende Gezonde School-coördinators te werven om een interview af te nemen.  Deze coördinatoren zijn werkzaam in het basis of speciaal basis onderwijs.
 
Het onderzoek leverde op dat een meerderheid van de geïnterviewde Gezonde School-coördinatoren (gedeeltelijk) bekend is met Positieve Gezondheid. Naar voren kwam dat naast de dimensie lichaamsfuncties er zeker ook aandacht is voor meedoen en zingeving. Dit laatste bijvoorbeeld door lessen over burgerschap. De dimensie mentaal welbevinden is herkenbaar in methodes, vragenlijsten en gesprekken. Hierbij hoeft er geen koppeling te zijn met een van de Gezonde School thema’s.
Verdere implementatie van Positieve Gezondheid binnen het basisonderwijs wordt als meerwaarde maar ook als een uitdaging gezien vanwege de vele thema’s voor het onderwijs en daarnaast de werkdruk. Als voorwaarde hierbij wordt ook de betrokkenheid van ouders genoemd.
Helpend zou de koppeling van Positieve Gezondheid aan bestaande thema’s van de Gezonde School-aanpak zijn.
 
Siem en Inge concluderen, als onderzoekers, dat de geïnterviewde Gezonde Basisschool-coördinators  invulling geven aan de dimensies van Positieve Gezondheid. Soms vanuit Positieve Gezondheid, soms als onderdeel van het totale aanbod. Deze scholen hebben behoeften aan implementatie van Positieve Gezondheid in het onderwijs, bijvoorbeeld doordat de Gezonde School-adviseurs van de GGD attenderen op toepassingsmogelijkheden en materialen.
 
Omdat Gezonde Scholen veelal aan de start staan van de implementatie van Positieve Gezondheid is de aanbeveling om uitgebreider en diepgaander onderzoek te doen. Hier kunnen ook scholen die niet werken met Gezonde School in meegenomen worden.
 
Meer weten? 
Klik hier voor het onderzoek Positieve Gezondheid op basischolen
 
Een grootschaliger evaluatieonderzoek naar Gezonde School is uitgevoerd door drie Academische Werkplaatsen, TNO en GGD ’n, met een grote bijdrage vanuit Limburg.  Dit onderzoek richt zich niet op de verbinding tussen Positieve Gezondheid en Gezonde School maar de uitkomsten zijn zeker de moeite van het bekijken waard.
 
Een grootschaliger evaluatieonderzoek naar Gezonde School is uitgevoerd door drie Academische Werkplaatsen, TNO en GGD ’n, met een grote bijdrage vanuit Limburg.  Dit onderzoek richt zich niet op de verbinding tussen Positieve Gezondheid en Gezonde School maar de uitkomsten zijn zeker de moeite van het bekijken waard.
 
Meer weten?
Eindrapport 'Onder welke condities doet Gezonde School ertoe'
Factsheet 'Onder welke condities doet Gezonde School ertoe'