Implementatiecoach Worden

Voor organisaties die positieve gezondheid willen integreren in hun manier van werken leiden we implementatiecoaches op. Deze begeleiden reflectiebijeenkomsten in de organisatie waaraan ze verbonden zijn. Tevens zijn ze de koplopers die de implementatie in de organisatie vorm gaan geven. Voor kleinere organisaties of organisaties die om een andere reden geen eigen professional in wil zetten kan een implementatie op ZZP basis aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat de implementatiecoaches voor een langere periode worden ingezet aangezien implementatie gepaard gaat met cultuurverandering en per definitie een meerjarig verloop kent. Vanuit ons huidig scholingsplan is nog ruimte voor een 35-tal implementatie coaches en faciliteren wij voor de gehele groep van max 200 implementatie coaches tweemaal per jaar een bijeenkomst waarin kennisbevordering, intervisie, delen van ervaringen en netwerken centraal staat. Momenteel wordt er aan gewerkt om in de nabije toekomst verdieping aan te bieden middels een coach the coach en train the trainer programma.