Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Wat is positieve gezondheid?

Positieve gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Op deze site willen wij de Limburgers inspireren en faciliteren met ideeën en voorbeelden. Het begrip Positieve Gezondheid is geintroduceerd door de arts Machteld Huber.

Waarom kiest Limburg voor positieve gezondheid?

Limburg is voorloper en trendsetter door de bestuurlijke moed om positieve gezondheid te omarmen, er een beweging van te maken waarmee de sociale opgave voor Limburg wordt gerealiseerd. De beweging Limburg Positief Gezond kenmerkt zich door haar innovatieve en daadkrachtige aanpak van inspireren, aanjagen en verbinden. Voor het realiseren van deze ambities is een route uitgezet.

Wij werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dit is het concept van gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Samen met andere partners leveren wij hiermee een bijdrage aan de trendbreuk in de gezondheid, vitaliteit en participatie van de Limburgers.

Mogelijkheden om mee te doen

Het bruist van de positieve gezondheid in Limburg. Op tal van plekken zijn organisaties en burgers ermee aan de slag gegaan. Wil jij ook aan de slag gaan? We hebben een paar ingangen voor je waarmee je kunt starten. Heb je een eigen idee? Neem dan contact op met de Beweging Limburg Positief Gezond.
Deze pagina delen: