Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. 

Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Op deze site willen wij de Limburgers inspireren en faciliteren met ideeën en voorbeelden.

Het Actiecentrum organiseert vrij toegankelijke inspiratiesessies. Elke maand de eerste maandag in Zuid-Limburg, de tweede maandag in Midden-Limburg en de derde in Noord-Limburg. Van de eerdere inspiratiesessies komt steeds een video-verslag online. Maar wil je ook de discussies volgen, dan moet je zorgen dat je erbij bent. De volgende inspiratiesessies na de vakantiemaanden zullen worden gehouden op:

maandag 3 september in Maaastricht,
dinsdag 11 september in Roermond en
maandag 17 september in Venlo.
En de serie in oktober:
maandag 1 oktober in Maaastricht,
dinsdag 9 oktober in Roermond en
maandag 22 oktober in Venlo.
In november zijn er geen inspiratie sessies.
Zie hier onze eerdere inspiratiesessies
Inspiratiesessie Theo Hendrickx, 18 juni 2018

Theo Hendrickx van Stichting Manna neemt ons mee in de door hem ontwikkelde aanpak en methodiek om een gezin bij te staan als een van de kinderen slachtoffer wordt van loverboys en het systeem wat daar achter schuil gaat. De aanpak van het probleem verloopt via het 3 fasen model en biedt handvatten om in deze complexe situaties – vaak met seksueel geweld en in afhankelijkheidsrelaties – perspectieven te bieden op herstel en voorkomen van terugval. Theo gebruikt hierbij de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Stichting Manna heeft inmiddels ook een netwerk van partners aan zich verbonden waarop zij een beroep kunnen doen om adequaat en snel te kunnen handelen. Hier lees je er meer over.

Inspiratiesessie Bart van Dolderen, 7 mei 2018

Op welke manier kun je Positieve gezondheid in je eigen organisatie vertalen. Hoe kunnen we onze medewerkers faciliteren en ondersteunen vanuit de zes dimensies. Hebben werkgevers hierin een rol en zo ja wat zijn dan de mogelijkheden. Bart van Dolderen, werkzaam bij de Masteropleiding Innovatie en H&R bij Zuyd Hogeschool, schetst het kader waarin mogelijkheden geboden worden om dit binnen je eigen organisatie te vertalen.

Inspiratiesessie Jim van Os van 16 april 2018

Vanuit Positieve Gezondheid kijken we ook naar de psychisch gezondheid van mensen. Het gaat dan om betekenisvol en zinvol leven, kwaliteit van leven, participatie, veerkracht en eigen regie. De Nieuwe GGZ stelt misvattingen aan de orde, legt weeffouten bloot en geeft richting aan een duurzame GGZ op kleinschalig niveau in de wijk. Jim van Os neemt ons mee in die nieuwe kijk.

Inspiratiesessie Inge Elzer van 5 maart 2018

Inge Elzer van de Stichting Lezen en Schrijven schetst een beeld van laaggeletterdheid en de effecten ervan op de gezondheid in Limburg. Zij neemt je mee in de vragen: Wat gaf de doorslag om met lezen en schrijven aan de slag te gaan? Wat heeft je toen geholpen? Wat heeft dat je uiteindelijk gebracht?

Inspiratiesessie van Hans Peter Jung

In deze inspiratie-sessie gaat Hans Peter Jung in op de ontwikkeling die hij doormaakte als huisarts. Het optreden van Hans Peter bij het Lefteam in Maastricht was een onverdeeld en inspirerend succes. Op die 5e februari 2018 is de registratie gemaakt.

Albert Jan Kruiter over Positief Gezonde Schuldsanering

Hierbij de inspiratie-sessie door Albert Jan Kruiter, zoals deze werd opgenomen in Venlo. Kruiter geeft inzicht in de manier waarop je schuldsanering bij de zwakkeren in onze samenleving succesvol zou moeten aanpakken. Meer info vind je hier.

Zie hier de voordracht van Henk Oosterling

Deze inspiratie-sessies door Henk Oosterling werd opgenomen in Venlo, waar hij het publiek wist te inspireren met het kantelende denken achter gezondheid onderwijs en opvoeding.

Positieve Gezondheid voor professionals

 

Limburg Positief Gezond is bedoeld voor alle Limburgers. Zowel zij die actief en gezond leven, als ook de mensen met een beperking, ziekte of met een zekere afstand tot de actieve maatschappij. Iedereen kan hier inspiratie opdoen. Zo is deze website  ook interessant voor professionals in de zorg. En zij die werkzaam zijn in Sociale en maatschappelijke beroepen.

Positieve Gezondheid biedt een nieuw perspectief op het concept gezondheid. Het zal op de eerste plaats een zekere herkenning oproepen. En dan zul je geleidelijk je eigen toepassingen van Positieve Gezondheid vinden. De zelf-test die jouw persoonlijke mate van Positieve Gezondheid zichtbaar maakt, helpt daarbij. Omdat je daarmee de factoren die je gezondheid beinvloeden in begrijpelijke verhoudingen gaat zien, in een overzichtelijk diagram. En als je daarna de keuze maakt om je gezondheid te verbeteren, begint dat misschien met het loslaten van de dagelijkse routine.

Positieve Gezondheid claimt niet voor iedereen onmiddellijk inspiratie te bieden. Integendeel, het concept werkt alleen voor mensen die dit echt willen. Het gaat namelijk niet om moeten, je kunt het evenmin iemand opleggen. Er is ook geen volledig uitgewerkt protocol. Het kost misschien wel even wat tijd, het eigen maken van deze kijk op gezondheid. Maar het verbreden van je visie op de eigen gezondheid sterkt het besef dat er veel meer factoren zijn dan alleen maar ‘ziekte’ die jouw gezondheid bepalen. Ook met de diagnose van een ziekte, is er altijd nog een heel groot gebied waarin je gezond bent.

Limburg Positief Gezond is van en voor alle Limburgers. Laten we onze ervaringen en inzichten delen en streven naar meer grip op onze gezondheid.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Wil je ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Positieve Gezondheid..? Laat dan hieronder je naam en e-mail adres achter. Dan sturen we je onze actuele nieuwsbrief, met onder meer uitnodigingen voor inspiratie- en ambassadeur-sessies.