KIES JE ROUTE VOOR DE JUISTE RICHTING
SLUIT JE AAN
Het gedachtengoed positieve gezondheid wilt de eigen regie en zelfredzaamheid optimaal aanwakkeren en samenwerking van, tussen en met Limburgers in de diverse regio’s ondersteunen. Onze website is ook zo ingericht dat je gemakkelijk je weg kunt vinden op zoek naar actuele kennis, scholing, inspirerende voorbeelden in de praktijk of verbinding.

De beweging Limburg Positief Gezond is een knooppunt waar alle kennis en ervaring op het gebied van positieve gezondheid in Limburg samen komt. Tevens is het een proeftuin voor burgers en professionals om met elkaar in verbinding te komen, nieuwe inzichten te delen en ook vooral te experimenteren met gezondheidsbevordering en gedragsverandering.

Met de beweging Limburg Positief Gezond zijn we aan de slag met de trendbreuk met als doel om in onze provincie de gezondheidsachterstanden te reduceren, de arbeidsmarkt te versterken en ons welzijn te vergroten. En dat zonder bewezen resultaten, zonder vastomlijnde werkwijzen doch wel met positieve gezondheid als grondhouding. Doe je met ons mee?

Loek Vaessen
Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond
Uitgelicht

Nieuwsbrief November 2023 - It takes a village to raise a child


De ambitie van Limburg is groot
In het uitvoeren van onze veranderopgave voelen we ons samen verantwoordelijk omdat we het verplicht zijn aan een volgende generatie om deze uitdagingen aan te gaan. We zijn als Beweging Limburg Positief Gezond inmiddels een aantal jaren aan de slag om hier vorm aan te geven. Met een onuitputtelijke inzet van heel veel betrokken burgers, vrijwilligers en bevlogen professionals en met vele slimme innovatieve oplossingen. 

It takes a village to raise a child
Een prachtige uitdrukking afkomstig uit Afrika en ook zo waar: ‘een kind heeft meer nodig dan een eigen vader en moeder. Het heeft tantes en ooms nodig en buren die kunnen geven waarin de ouders niet kunnen voorzien. En de ouders hebben de steun van hun ouders en van vrienden nodig om raad te kunnen vragen en om zich veilig en ingebed te voelen zodat ze hun kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. En dit vraagt om een sociale structuur die steeds vaker ontbreekt, welk wij terug zien in het aantal mensen ( zowel jeugd als ouderen) die zich eenzaam voelen.

Zelfregie
Onze veranderopgave noodzaakt tot omdenken en een besef dat de belangrijkste oplossingen voor dit vraagstuk buiten de zorg liggen. Laten we dan ook volop inzetten op burgerparticipatie en wijkgericht werken in de breedste zin des woords. Opdat we ook mensen die in een kwetsbare positie komen zoveel als mogelijk in staat stellen zelf regie te houden op hun leven en professionele zorgvragen voorkomen of vertragen.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Actueel


Meer nieuws

De beweging in de vogelvlucht

In de praktijk

Bewegers


Anita Verstappen

Training, coaching en procesbegeleiding bij het implementeren van Positieve Gezondheid op...

Sylvia Hendrickx

Als gediplomeerd coach en ervaringsdeskundige begeleid ik mensen die ongewenst kinderloos zijn....

MaryskaDrype5886 MaryskaDrype5886

MaryskaDrype0532 MaryskaDrype0532

Meer bewegers

Kernpartners