Het Actiecentrum organiseert vrij toegankelijke inspiratiesessies. Elke maand de eerste maandag in Zuid-Limburg, de tweede maandag in Midden-Limburg en de derde in Noord-Limburg. Van de eerdere inspiratiesessies komt steeds een video-verslag online. Maar wil je ook de discussies volgen, dan moet je zorgen dat je erbij bent.

WAT STAAT ER OP DE AGENDA?
Inspiratiesessies februari : Lekker in je vel, dan kom je er wel!

Helaas zijn er teveel jongeren die er niét komen en niét lekker in hun vel zitten! Het aantal zelfdodingen onder jongeren is van 2016 tot 2017 bijna verdubbeld. Dat is schokkend en daarom zijn professionals vanuit het Limburgse jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs, gestart met pilots bij middelbare school BC Broekhin in Roermond en JongNederland Limburg. Samen ontwikkelen ze een methodiek voor praktische handvatten. Deze maakt mensen gevoeliger voor het ‘zien en horen’ van elkaar en het stellen van vragen rond zin- en betekenisgeving.

Lees er meer over en schrijf in via deze link.

Inspiratiesessie januari over Geldzorgen en Gezondheid.

Tijdens de inspiratiesessies van januari ontvangen we Nadja Jungmann. Zij is trainer en lector schulden & incasso van de Hogeschool Utrecht. In haar voordracht gaat ze in op de doorwerking van geldzorgen op onze gezondheid en welzijn, en de wijze waarop aanhoudende geldstress een negatieve wissel trekt op ons gedrag. Lees er meer over en schrijf in via deze link.

Zie hier onze eerdere inspiratiesessies
Inspiratiesessie Lara Klaassen, 1 oktober 2018

Natuur doet je goed, zegt Lara Klaassen van het CNME. Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Positieve Gezondheid gaat over alle facetten van het leven, de relatie met natuur en voeding is er daar één van. De bijdrage van Lara gaat over de eetbare leefomgeving. Als wij gezond en duurzaam willen eten, waarom is eetbaar groen in onze leefomgeving dan niet de gewoonste zaak van de wereld? In deze sessie wordt gepleit voor meer groen in de buitenruimte van scholen en kinderopvang. Ook zorg- en wijkvoorzieningen, bedrijven en woningen kunnen baat hebben bij de aanwezigheid van fruit- en notenbomen, eetbare kruiden en bloemen en groenten.

Inspiratiesessie Martin van Boxtel, 11 september 2018

Martin P.J. van Boxtel van MUMC+ legt uit dat Dementie een nare aandoening is, waartegen geen medicijn bestaat. Het aantal gevallen van dementie neemt de komende jaren schrikbarend toe. In Limburg gaat dat harder dan in de rest van het land. Dat 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een bepaalde leefstijl te bezigen is bij maar weinig mensen bekend. Proberen dementie te voorkomen is de beste optie die we hebben. Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het is. Ook voor mensen die nog maar een jaar of 40 oud zijn is het verstandig om met de gezonde leefstijl aan de slag te gaan. ‘We zijn zelf het medicijn’

Inspiratiesessie Theo Hendrickx, 18 juni 2018

Theo Hendrickx van Stichting Manna neemt ons mee in de door hem ontwikkelde aanpak en methodiek om een gezin bij te staan als een van de kinderen slachtoffer wordt van loverboys en het systeem wat daar achter schuil gaat. De aanpak van het probleem verloopt via het 3 fasen model en biedt handvatten om in deze complexe situaties – vaak met seksueel geweld en in afhankelijkheidsrelaties – perspectieven te bieden op herstel en voorkomen van terugval. Theo gebruikt hierbij de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Stichting Manna heeft inmiddels ook een netwerk van partners aan zich verbonden waarop zij een beroep kunnen doen om adequaat en snel te kunnen handelen. Hier lees je er meer over.

Inspiratiesessie Martijn Koopmans, 14 mei 2018

Martijn Koopmans zet zijn schouders onder SamenBeter in Roermond. SamenBeter is zelf-organiserend en wil een transformatie in gang zetten door een nieuw perspectief in te nemen: “Wij richten ons primair op het bevorderen van gezondheid in plaats van op het bestrijden van ziekte.” SamenBeter wil met haar netwerk de verantwoordelijkheid nemen om op lokaal én nationaal niveau een actie-agenda uit te voeren voor een nieuwe inrichting van gezondheidszorg en van een gezonde samenleving.

Inspiratiesessie Bart van Dolderen, 7 mei 2018

Op welke manier kun je Positieve gezondheid in je eigen organisatie vertalen. Hoe kunnen we onze medewerkers faciliteren en ondersteunen vanuit de zes dimensies. Hebben werkgevers hierin een rol en zo ja wat zijn dan de mogelijkheden. Bart van Dolderen, werkzaam bij de Masteropleiding Innovatie en H&R bij Zuyd Hogeschool, schetst het kader waarin mogelijkheden geboden worden om dit binnen je eigen organisatie te vertalen.

Inspiratiesessie Jim van Os van 16 april 2018

Vanuit Positieve Gezondheid kijken we ook naar de psychisch gezondheid van mensen. Het gaat dan om betekenisvol en zinvol leven, kwaliteit van leven, participatie, veerkracht en eigen regie. De Nieuwe GGZ stelt misvattingen aan de orde, legt weeffouten bloot en geeft richting aan een duurzame GGZ op kleinschalig niveau in de wijk. Jim van Os neemt ons mee in die nieuwe kijk.

Inspiratiesessie Inge Elzer van 5 maart 2018

Inge Elzer van de Stichting Lezen en Schrijven schetst een beeld van laaggeletterdheid en de effecten ervan op de gezondheid in Limburg. Zij neemt je mee in de vragen: Wat gaf de doorslag om met lezen en schrijven aan de slag te gaan? Wat heeft je toen geholpen? Wat heeft dat je uiteindelijk gebracht?

Inspiratiesessie van Hans Peter Jung

In deze inspiratie-sessie gaat Hans Peter Jung in op de ontwikkeling die hij doormaakte als huisarts. Het optreden van Hans Peter bij het Lefteam in Maastricht was een onverdeeld en inspirerend succes. Op die 5e februari 2018 is de registratie gemaakt.

Albert Jan Kruiter over Positief Gezonde Schuldsanering

Hierbij de inspiratie-sessie door Albert Jan Kruiter, zoals deze werd opgenomen in Venlo. Kruiter geeft inzicht in de manier waarop je schuldsanering bij de zwakkeren in onze samenleving succesvol zou moeten aanpakken. Meer info vind je hier.

Zie hier de voordracht van Henk Oosterling

Deze inspiratie-sessies door Henk Oosterling werd opgenomen in Venlo, waar hij het publiek wist te inspireren met het kantelende denken achter gezondheid onderwijs en opvoeding.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Wil je ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Positieve Gezondheid..? Laat dan hieronder je naam en e-mail adres achter. Dan sturen we je onze actuele nieuwsbrief, met onder meer uitnodigingen voor inspiratie- en ambassadeur-sessies.