SLUIT JE AAN

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid wilt de eigen regie en zelfredzaamheid optimaal aanwakkeren en samenwerking van, tussen en met Limburgers in de diverse regio’s ondersteunen. Onze website is ook zo ingericht dat je gemakkelijk je weg kunt vinden op zoek naar actuele kennis, scholing, inspirerende voorbeelden in de praktijk of verbinding.

De Beweging Limburg Positief Gezond is een knooppunt waar alle kennis en ervaring op het gebied van Positieve Gezondheid in Limburg samen komt. Tevens is het een proeftuin voor burgers en professionals om met elkaar in verbinding te komen, nieuwe inzichten te delen en ook vooral te experimenteren met gezondheidsbevordering en gedragsverandering.

Met de Beweging Limburg Positief Gezond zijn we aan de slag met de trendbreuk met als doel om in onze provincie de gezondheidsachterstanden te reduceren, de arbeidsmarkt te versterken en ons welzijn te vergroten. En dat zonder bewezen resultaten, zonder vastomlijnde werkwijzen doch wel met Positieve Gezondheid als grondhouding. Doe je met ons mee?

Loek Vaessen
Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond

Uitgelicht

Congres Bestaanszekerheid: bezien vanuit Positieve Gezondheid en de dimensie van zingeving


Vaak gaat het bij Bestaanszekerheid om het financiële aspect, om draagkracht. Maar misschien wel veel belangrijker is het mentale aspect, draaglast. Wij gaan dit bekijken vanuit Positieve Gezondheid en dan met name vanuit de dimensie van zingeving.

Lezingen door:
• Loek Vaessen, Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond
• Pierre Meijers, Geestelijk Verzorger bij het Leger des Heils

Aansluitend: Gesprekstafels

Locatie: Odasingel 90 Sittard
Aanmelden kan via: info@ppdlimburg.nl

Actueel


Meer nieuws

Agenda


Gehele agenda

De beweging in de vogelvlucht

In de praktijk

Bewegers


Dunja Haan-Rost

Waarvoor je bij mij terecht kunt, lees je binnenkort hier.

Simone Gerono - van Bun

Waarvoor je bij mij terecht kunt, lees je binnenkort hier.

Paula Langen

Als ambassadeur, implementatiecoach, workshopleider, trainer en beweger van Limburg Positief...

Sylvia Op het Broek-Dormans

Workshopleider en implementatiecoach Positieve Gezondheid.

Meer bewegers

Kernpartners