SLUIT JE AAN

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid wilt de eigen regie en zelfredzaamheid optimaal aanwakkeren en samenwerking van, tussen en met Limburgers in de diverse regio’s ondersteunen. Onze website is ook zo ingericht dat je gemakkelijk je weg kunt vinden op zoek naar actuele kennis, scholing, inspirerende voorbeelden in de praktijk of verbinding.

De Beweging Limburg Positief Gezond is een knooppunt waar alle kennis en ervaring op het gebied van Positieve Gezondheid in Limburg samen komt. Tevens is het een proeftuin voor burgers en professionals om met elkaar in verbinding te komen, nieuwe inzichten te delen en ook vooral te experimenteren met gezondheidsbevordering en gedragsverandering.

Met de Beweging Limburg Positief Gezond zijn we aan de slag met de trendbreuk met als doel om in onze provincie de gezondheidsachterstanden te reduceren, de arbeidsmarkt te versterken en ons welzijn te vergroten. En dat zonder bewezen resultaten, zonder vastomlijnde werkwijzen doch wel met Positieve Gezondheid als grondhouding. Doe je met ons mee?

Loek Vaessen
Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond

Uitgelicht

Positieve Gezondheid in de Werkomgeving


De aandacht voor Positieve Gezondheid op de werkvloer groeit. Begrijpelijk!
Steeds meer organisaties zijn zoekende hoe ze dit op een juiste manier hun medewerkers kunnen stimuleren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen, ze te begeleiden in hun ambitie en bovenal hun werkgeluk te optimaliseren. Het concept Positieve Gezondheid kan immers de vitaliteit van werknemers doen toenemen en hun duurzame inzetbaarheid vergroten, mits we op een (aan)gepaste wijze het gesprek met elkaar gaan voeren.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Door het toepassen van een juiste reflectie in de werkomgeving, zullen de ontwikkelkansen voor mens én organisatie inzichtelijk worden en kan er een gewenste beweging ontstaan richting optimaal werkgeluk en welbevinden.

Lees hier het hele artikel over het concept Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer.

Actueel


Meer nieuws

De beweging in de vogelvlucht

In de praktijk

Bewegers


Chantal Welling

Implementatiecoach/trainer/ervaringsdeskundige bij Mondriaan

Promotionfus Promotionfus

Birgitte van den Heuvel

Als Kwartiermaker Positieve Gezondheid werkzaam bij De Zorggroep.

George Seelen

Meer bewegers

Kernpartners