Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Gezondheid versus kwaliteit van leven

Burgers kunnen met het concept Positieve Gezondheid vaak beter uit de voeten dan met de WHO-definitie. Dit blijkt uit recent onderzoek van John Dierx en Hans Kasper.

Er is de laatste jaren veel discussie over de verschillende begrippen van gezondheid en ook over hoe gezondheid en kwaliteit van leven zich tot elkaar verhouden. Om meer helderheid te krijgen, zetten de onderzoekers een online enquête uit onder 1.000 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 75% van hen het nieuwe concept nog niet kent. En dat de helft van de respondenten Positieve Gezondheid meer aanspreekt dan de WHO-definitie. Dit geldt meer naarmate men ouder is.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de respondenten hun gezondheid als redelijk tot goed bestempelen. Ook is ze gevraagd aan welke 6 dimensies van Positieve Gezondheid zij de meeste waarde toekennen. Dagelijkse verrichtingen en kwaliteit van leven scoren het hoogst. Zingeving en mentale functies scoren het laagst. Ook wordt duidelijk dat de 6 dimensies het begrip gezondheid beter verklaren dan de 3 WHO-pijlers. Opvallend is bovendien dat de respondenten kwaliteit van leven zien als een gezondheidsbepalende factor, in plaats van dat gezondheid de kwaliteit van leven bepaalt. Concluderend stellen de onderzoekers dat het concept Positieve Gezondheid een toegevoegde waarde heeft op de WHO-definitie.

Titelgegevens
De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid. Dr. J. A. J. Dierx, Prof.dr. J. D. P. Kasper. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, juli 2018.

Lezen?
Het artikel is in te zien op de website van de uitgever – alleen voor abonnees. Kijk daarvoor hier. Je kunt voor het artikel ook contact opnemen met auteur John Dierx via een mail.
Deze pagina delen: