Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Symposium over Gezond ouder worden begint in de baarmoeder

Positieve gezondheid is een ingeburgerd begrip geworden en onlosmakelijk een onderdeel geworden van provinciaal beleid. 
Gouverneur Theo Bovens aan het woord tijdens het symposium over ‘ Gezond ouder worden begint in de baarmoeder’ en de uitdagingen die Limburg heeft met de gezondheid van de ongeborenen t/m de eerste 2000 dagen. Gouverneur Bovens sprak over de ambitie van de Beweging Limburg Positief Gezond om 10.000 professionals te scholen. Over de verbinding tussen de verloskunde, het ongeboren kind en de opgave van Limburg met de sociale agenda en positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een ingeburgerd begrip geworden en onlosmakelijk een onderdeel geworden van provinciaal beleid.

Sociale Agenda
Hij schetste op de hem kenmerkende wijze hoe het staat in Limburg met Positieve Gezondheid. Machteld Huber, de grondlegger van Positieve Gezondheid, was zelf ook aanwezig op de bijeenkomst. Gouverneur Bovens schetste niet alleen historisch een beeld, maar vooral ook een beeld van een provinciale visie. Een gezonde economie kan alleen floreren met een gezonde bevolking. Dus naast een economische agenda kwam er een sociale agenda. Positieve Gezondheid paste daar wonderwel goed in.

De ambitie
De Provincie heeft de ambitie om de eerste positief gezonde provincie van het land worden en nam daar ook - samen met het institute for Positive Health - het voortouw in. Eén van de uitwerkingen van die visie is dat ieder kind een goede start verdient. Dat begint dus bij de jonge moeders en hun ongeboren kind. Maar ook de Gezonde Basisschool van de Toekomst helpt kinderen gezonder te eten en meer te bewegen. En daar zien we al na 4 jaar de wetenschappelijke resultaten van. Met de hulp van de 50 opgeleide implementatiecoaches (liefst meer) worden 10.000 professionals geschoold in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Hebben we jouw interesse gewekt en wil je graag meer weten over de scholing?
Neem dan contact op via info@limburgpositiefgezond.nl

#positiefgezondeprovincie #Limburgpositiefgezond #nog9950coachestegaan

Deze pagina delen: