Zondag, 23 juni 2024

Positieve Gezondheid in de Werkomgeving

De aandacht voor Positieve Gezondheid op de werkvloer groeit. Begrijpelijk!
Steeds meer organisaties zijn zoekende hoe ze dit op een juiste manier hun medewerkers kunnen stimuleren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen, ze te begeleiden in hun ambitie en bovenal hun werkgeluk te optimaliseren. Het concept Positieve Gezondheid kan immers de vitaliteit van werknemers doen toenemen en hun duurzame inzetbaarheid vergroten, mits we op een (aan)gepaste wijze het gesprek met elkaar gaan voeren.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Door het toepassen van een juiste reflectie in de werkomgeving, zullen de ontwikkelkansen voor mens én organisatie inzichtelijk worden en kan er een gewenste beweging ontstaan richting optimaal werkgeluk en welbevinden.

Lees hier het hele artikel over het concept Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer.