Maandag, 31 mei 2021

Succesvol integraal samenwerken op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt - IWA Hoensbroek

IWA Hoensbroek: van GGZ tot huisartsen, van Burgerkracht en de gemeente Heerlen tot zorgverzekeraar CZ. Stuk voor stuk partijen die zich tijdens het IWA project hard hebben gemaakt om de patiënt eigen regie te geven en de lijnen tussen de verschillende professionals en organisaties korter te maken.

Minder vanuit eilandjes werken, in hokjes denken en beter luisteren.
Eigenlijk is het vreemd dat er een project als IWA nodig is om ons met de neus op de feiten te drukken dat zorg, welzijn, lichaam én geest invloed op elkaar hebben. Alle professionals dienen samen te werken om het  dieperliggende probleem te achterhalen zodat er gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. Door deze nieuwe aanpak van integraal werken, merk je dat professionals flexibeler worden. Er wordt minder vanuit eilandjes gewerkt en in hokjes gedacht. Daarnaast luisteren we veel beter naar de patiënten, waardoor er meer en sneller inzicht is in de onderliggende problemen van sommige kwesties en meer sámen met de patiënt gezocht wordt naar een oplossing.
>>> lees meer