Maandag, 25 maart 2019

Limburg Positief Gezond in de volgende versnelling

De beweging Limburg Positief Gezond groeit en bloeit. We staan aan het begin van de volgende fase om te verduurzamen door verdere implementatie, borging, verdieping en verbreding. Vanuit zorg, welzijn, burgervertegenwoordiging, gemeente, onderwijs, wonen en participatie zijn organisaties, partners en ambassadeurs aangesloten bij deze beweging. Samen hebben we de ambitie voor de komende periode uitgewerkt:

Vitale en gezondere Limburgers die (weer) meedoen in een positief gezonde omgeving!

Deze ambitie willen wij met u delen en samen gaan uitvoeren. Dat kan alleen als we gezamenlijk aan de slag gaan en bereid zijn over de schaduw van onze eigen organisaties heen te stappen. We nodigen u uit om deel te nemen aan deze reis en dagen u uit om samen met ons:

Lef te tonen om buiten de lijntjes te kleuren en Limburg Positief Gezond te maken

Wij hebben de vrije denkers gevraagd de inspiratiesessie op 19 maart te begeleiden: doen is de beste manier van denken. Op deze avond inspireren de vrije denkers, op voor hen typerende energieke wijze, het publiek. Aan de hand van voorbeelden en praktische oefeningen nemen ze ons mee op reis, puttend uit hun ruime ervaring met organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders. Dit roept niet alleen herkenning op, maar is vooral een uitnodiging om zelf anders aan te kijken tegen waarde-creatie, processen en structuren. We worden uitgedaagd lef te tonen om de ambitie van de beweging Limburg Positief Gezond te verbinden met onze eigen organisatie en persoonlijke bedoeling. We sluiten de avond af met een startsein voor de volgende stap. U wordt gevraagd zich te verbinden aan de uitdagingen en hierin eigen regie en verantwoordelijk te nemen om de beweging niet meer te laten stoppen.

Deze avond is bedoeld voor ieder die zich verbonden voelt en voor hen die zich wil aansluiten bij de beweging Limburg Positief Gezond om de gezamenlijke ambitie te realiseren. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen bij deze actieve en inspirerende bijeenkomst. De toegang is gratis, maar wij verzoeken u wel aan te melden via deze link.

Deze maand is er, gezien het bijzondere karakter, één inspiratiesessie voor alle regio’s.

Dinsdag 19 maart 19.00 – 21.00 uur ( inloop vanaf 18.45)

Niekée / Agora College Roermond Oranjelaan 300 6043 Roermond

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten en er samen een inspirerende avond van te maken!