Maandag, 25 maart 2019

Positieve Gezondheid in hulpverleningssituaties

Er staat een cliënt voor de deur en heeft direct ondersteuning en hulp nodig. Op welke wijze kun je dan vanuit meerdere leefgebieden en Positieve Gezondheid hulp bieden? Wie is binnen je netwerk bereikbaar en inzetbaar om te zorgen dat deze cliënt geholpen wordt? Wat heb je hiervoor nodig en hoe organiseer je dat?

Theo Hendrickx van Stichting Manna neemt ons mee in de door hem ontwikkelde aanpak en methodiek. Het 3 fasen model biedt handvatten om in deze complexe situaties – vaak met seksueel geweld en in afhankelijkheidsrelaties – perspectieven te bieden op herstel en voorkomen van terugval. Hij gebruikt hierbij de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Stichting Manna heeft inmiddels ook een netwerk van partners aan zich verbonden waarop zij een beroep kunnen doen om adequaat en snel te kunnen handelen.

Stichting Manna / Expertisebureau Helase Liefde

Kantoor   046-4741622

Meer informatie over de stichting of het expertisebureau kunt u vinden via  www.helseliefde.nl