Maandag, 25 maart 2019

Doen-denken met filisoof Oosterling

Filosoof Henk Oosterling weet de toehoorder een samenhangende werkelijkheid te bieden, die in jezelf een heel simpele vraag oproept: “ben ik deel van het probleem, of ben ik deel van de oplossing?”

Als je filosoof Henk Oosterling voor het eerst hoort spreken, moet je misschien even wennen aan zijn Rotterdamse kordaatheid. Maar als zijn energieke betoog wat dieper is ingedaald, raakt hij de snaar van een instrument dat maar weinig filosofen bespelen. Hij heeft heldere antwoorden op veel problemen van deze tijd. Niet alleen beschouwingen maar ook concrete oplossingen. Zijn visie op onze samenleving toetst hij dagelijks aan de praktijk. Zo leert hij Rotterdamse kinderen judoën en koken op school. Dat klinkt omslachtig voor een filosoof, maar Henk heeft er een kraakhelder plan mee.

Oosterling kreeg eerder de Lof der Zotheidspeld voor zijn verdiensten rond opvoeding en onderwijs in Rotterdam. Een van zijn dertig boeken heet Waar geen wil is, is een weg. Een titel die erg past bij zijn gedisciplineerde karakter. Een andere boektitel typeert hem evenzo en heet Doendenken. Buiten de Erasmus Universiteit is hij nog actiever dan daarbinnen. “Ik heb altijd in de samenleving geopereerd en vind dat de relatie tussen de stad en de universiteit veel organischer en hechter moet zijn.”

Zijn visie is gebaseerd op relationeel en circulair denken. In ons bestaan hangt alles met elkaar samen, zegt Oosterling: “Het is natuurlijk makkelijker om niet na te denken over de vraag waarom de sperziebonen uit Afrika goedkoper zijn dan die hier uit het Westland. Maar we kunnen het ons niet langer permitteren om te doen alsof we niet in netwerken verknoopt zijn: wat wij thuis doen, heeft effect op mensen aan de andere kant van de wereld en komt uiteindelijk weer bij ons terug.” Oosterling denkt die impasse te doorbreken door bij de jeugd en hun ouders te beginnen. En hij bewijst elke dag dat dát werkt.