Dinsdag, 26 maart 2019

Visiebijeenkomst Positieve Gezondheid inspireert partners

Widdonck-Talentendonck (in Heibloem) wil een optimale ontwikkelomgeving bieden voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Hoe geven we deze groepen veerkracht mee voor hun verdere leven? De lezingen over Positieve Gezondheid op 20 februari 2018 op het Widdonckterrein, gaven partners inspiratie voor hun verdere plannen.

“Gelukkig, constateert dr. Machteld Huber, is er steeds meer aandacht voor preventie.” Dat klinkt haar, als grondlegger van Positieve Gezondheid, als muziek in de oren. Dat concept houdt in: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Zelf scoren

Huber ontwikkelde een ‘spinnenweb’ waarop je eenvoudig zelf scoort hoe je vindt dat je ervoor staat wat betreft mentaal welzijn, lichaamsfuncties, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, ‘meedoen’ en zingeving. De vraag is dan: wat zou je kunnen en vooral willen aanpassen? “Mensen doen niet wat ze moeten, maar wat ze willen”, lichtte Huber toe. Inmiddels zijn allerlei e-health adviezen en apps beschikbaar ter ondersteuning om mensen handelingsperspectief te geven. “Ga je met één dimensie aan de slag, dan is dit ook positief van invloed op de andere”, concludeert Huber. “We hebben dit nu ook vertaald naar kinderen, met een eigen website.”

Praktijkvoorbeeld Feijenoord inspireert

Hoe positief de aanpak in de praktijk kan uitwerken, vertelde Mieke Reynen. Zij is onder meer werkzaam voor het Actiecentrum Limburg Positief Gezond dat sinds 2017 draait en was ooit bestuurder van gezondheidscentra in Feijenoord.

In dit armste gebied van Rotterdam ging het tien jaar geleden niet goed met inwoners, met alle negatieve gezondheidsgevolgen van dien. Partners keerden samen het tij. Eén van de projecten: Rotterdam vakmanstad.

Filosoof Henk Oosterling bedacht een samenhangende aanpak waarin het – heel kort samengevat – draait om werken in de moestuin, gezond koken en eten, sport, techniek- en filosofielessen en leren problemen op te lossen in het dagelijks leven. Vier scholen startten ermee. Met resultaat: betere schoolresultaten en een gezondere leefstijl. De aanpak was de basis voor het huidige veelgebruikte model voor 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs.

In de startblokken

Met alle inspiratie in hoofd en hart scoorden de partners van Widdonck-Talentendonck vervolgens hun organisatie in het spinnenweb van Huber. Alle partners zien veel mogelijkheden op het terrein om kinderen en jongeren nog beter te bedienen. “Meteen die moestuin maken!”, klonk het enthousiast. De tip van Mieke Reynen op basis van de Rotterdamse ervaring ‘van organisatie naar organiseren’, sprak eveneens aan. De recent gestarte werkgroep jongerenparticipatie blijkt óók een goede zet. De partners waren het er over eens dat kinderen en jongeren vooral zélf kunnen aangeven wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling. “En nu vooral gaan doen”, was de gemeenschappelijke conclusie.

Vertegenwoordigers van Provincie Limburg kregen na afloop van de visiebijeenkomst een uitgebreide rondleiding over het Widdonck-terrein
Interessante links: limburgpositiefgezond.nl en kind.mijnpositievegezondheid.nl en ipostivehealth.com/www.iph.nl (overgenomen uit https://www.widdoncktalentendonck.nl/1611)