Dinsdag, 14 december 2021

Gefeliciteerd, Jop Waltmans, jij bent onze 100ste implementatiecoach

Inmiddels staat de teller alweer op 134 implementatiecoaches, maar we wilden de 100ste toch niet zomaar voorbij laten gaan. Jop Waltmans van NOVIzorg is de gelukkige. Nogmaals van harte gefeliciteerd. In dit artikel lees je waarom Jop de training ging volgen, wat hij precies doet binnen zijn eigen organisatie en wat zijn droom is op het gebied van positieve gezondheid.

Waarom heb je je opgegeven voor de training Implementatiecoach?
“Vanuit het werk heb ik jaren geleden een theoretische training gevolgd over positieve gezondheid. Hier werd uitgelegd wat het is, hoe het is ontstaan en hoe die ‘andere’ mindset werkt. Dat vond ik interessant. In datzelfde jaar zat ik in mijn afstudeerjaar. Ik koos ervoor een onderdeel van mijn scriptie te wijden aan positieve gezondheid. En dus ben ik me er nóg meer in gaan verdiepen. Het werd almaar interessanter. Van mijn werkgever kreeg ik toen het aanbod om implementatiecoach te worden. Hierover hoefde ik niet lang na te denken. De training is me goed bevallen. Ik heb er veel geleerd. Wel was ik liever nóg iets meer te weten gekomen over de achterliggende gedachte en waar het gedachtegoed op gebaseerd is. We hebben nu perfect geleerd hoe we reflectiebijeenkomsten organiseren, maar iets meer diepgang had ik persoonlijk fijner gevonden.” 

Wat doet een implementatiecoach bij NOVIzorg?
“NOVIzorg heeft zo’n 70 medewerkers. Ik ga samen met een collega implementatiecoach in de hele organisatie positieve gezondheid uitrollen, zodat iedereen zich het gedachtegoed eigen maakt. Hiervoor organiseren wij reflectiebijeenkomsten binnen alle teams. Iedere medewerker krijgt twee reflectiebijeenkomsten in groepen van ongeveer tien personen. De eerste bijeenkomsten waren best spannend, want niet iedereen is er even blij mee. ‘Het zal wel een hype zijn’, ‘alwéér iets nieuws’, zijn veel gehoorde opmerkingen. Maar we zijn verrast door de vele positieve reacties. Ook van collega’s die echt met tegenzin kwamen. Ze hadden allemaal al van tevoren online theorie gehad. En tijdens de reflectiebijeenkomsten maken we dan de theorie praktisch. Ook laten we ze het spinnenweb invullen. We praten er daarna over en wisselen ervaringen uit. Het is zeer waardevol om dit zo te doen.”

Kun je voorbeelden noemen uit de praktijk?
“Op dit moment overleggen we binnen NOVIzorg hoe we positieve gezondheid in het primaire proces gaan inzetten. Dus tijdens het eerste contact, de intake, maar ook bij evaluaties met cliënten willen we positieve gezondheid laten terugkomen. Het moet vooral iets zijn dat iedere keer meegenomen wordt. Ook zijn we van plan 1 of 2 keer per jaar supervisiebijeenkomsten te organiseren voor medewerkers. Hier krijgen ze heel laagdrempelig de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hoe pas je positieve gezondheid toe? Heeft iemand tips? Wat gaat er goed, wat minder? Waar loop je tegenaan?”

Wat is jouw droom als het gaat om positieve gezondheid?
“Het zou mooi zijn dat straks álle zorgprofessionals heel breed zouden kijken naar gezondheid. Het gebeurt al op veel plekken, maar er is nog een groot terrein te winnen. Dus geen pilletje voorschrijven als ‘oplossing’ bij een klacht, maar kijk echt naar de oorzaak van een probleem en probeer die op te lossen. Dát is positieve gezondheid. Hierdoor krijg je minder ziekteverzuim, gezondere – volgens de maatstaven van positieve gezondheid – én gelukkigere mensen.”