Zondag, 25 juli 2021

Beweging op gang gebracht die steeds meer mensen meeneemt

De Zorggroep heeft als grote zorgaanbieder een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van de gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast neemt Positieve Gezondheid in hun strategie en meerjarenplan een prominente plek in. Niet voor niets dus dat de zorgaanbieder zeer recent als kernpartner is aangesloten bij Beweging Limburg Positief Gezond.

Samen met de andere organisaties gaan zij het gedachtegoed nog verder tot bloei laten komen in Limburg. In gesprek met Marc van Ooijen, bestuursvoorzitter, en Birgitte van den Heuvel, kwartiermaker Positieve Gezondheid.

Enorme zorgkloof
De zorgvraag wordt groter dan het zorgaanbod. In de nabije toekomst wordt dat alleen nog maar meer. Marc: “Er is een enorme zorgkloof, die we niet anders kunnen oplossen dan het op een andere manier aanpakken. Positieve Gezondheid is die manier, die ook nog eens veel beter bij deze tijd past. Als je deze aanpak inbedt in je organisatie dan ga je als organisatie andere dingen doen. Hierdoor gaan cliënten andere keuzes maken en andere zaken van je vragen. Dat is dé oplossing. Daarom passen we dit binnen De Zorggroep al toe in de cliëntenzorg én het medewerkersbeleid.”

Voorlopers verzamelen
Birgitte is verantwoordelijk voor het uitrollen van Positieve Gezondheid binnen De Zorggroep: “Ik heb de vlag van Positieve Gezondheid in de organisatie geplant. Sinds een jaar informeer ik medewerkers onder andere door kennissessies, neem ik ze mee in dit gedachtegoed en probeer ik hen te inspireren. We zijn op zoek (gegaan) naar teams en medewerkers die hier enthousiast van worden en er iets mee willen. Dit zijn de voorlopers die bij elkaar komen in ambassadeursgroepen. De grote uitdaging is: hoe laten we het landen op álle plekken in de organisatie? We zijn namelijk een zeer grote organisatie met veel verschillende disciplines: 38 locaties. 5.500 medewerkers. 2.500 vrijwilligers. En we zorgen voor duizenden cliënten.”

Beweging op gang gebracht
Hoe pakken medewerkers het op? Willen ze er meteen mee gaan werken? Birgitte: “Medewerkers hebben het spinnenweb ingevuld. Zo laten we ze ervaren wat dit voor henzelf oplevert. Ons idee erachter: als deze medewerkers hierdoor enthousiast raken, kunnen ze ook beter en makkelijker anderen laten zien dat het werkt. Tegelijkertijd is Positieve Gezondheid bij ons directieteam ‘geland’. En nemen we het mee in het HR-beleid waar het ook tot nieuwe inzichten leidt. Mooi om te zien. We hebben een beweging op gang gebracht die steeds meer mensen meeneemt in de omarming van het gedachtegoed. Er ontstaan steeds meer initiatieven. En er hebben inmiddels meer dan duizend deelnemers aan de kennismakingsworkshops meegedaan, 200 medewerkers hebben de scholing bij Fontys afgerond en 10 medewerkers worden opgeleid tot implementatiecoach.”

Andere gesprekken en nieuwe inzichten
Als we vragen naar voorbeelden, begint Birgitte te glunderen. Die zijn er genoeg: “Drie stagiairs op een woongroep van mensen met dementie hebben onlangs met cliënten gesprekken gevoerd over Positieve Gezondheid. Dat was heel spannend. Maar het resulteerde in mooie gesprekken en goede resultaten. Een meneer bleek helemaal gek van autoraces te zijn. Daarop hebben we een uitje geregeld naar een autoracemuseum. Een mevrouw stuurde altijd kaartjes naar haar kinderen en kleinkinderen. De laatste tijd vergat ze dat te doen. Ze vond het niet fijn dat medewerkers haar hierop wezen, omdat zelfredzaamheid voor haar erg belangrijk is. Nu herinnert kleine zorgrobot Tessa haar iedere dag op een leuke manier hieraan. Mevrouw is weer helemaal in haar nopjes. Dat zijn kleine dingen, maar voor die mensen enorm belangrijk. Het spinnenweb brengt echt andere gesprekken en nieuwe inzichten. Maar ook onze wijkverpleegkundigen die een intakegesprek houden aan de hand van het spinnenweb is een mooi voorbeeld. We starten ook grotere projecten op basis van het spinnenweb op. Met het uitgangspunt: wat heeft de cliënt en wat hebben de naasten van de cliënt nodig. En wat vraagt dit voor de samenwerking.”

Win-win
De Zorggroep is vanaf 1 juli 2021 aangesloten bij Beweging Limburg Positief Gezond. Birgitte: “Wij willen graag een bijdrage leveren aan de beweging en tegelijkertijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Voor De Zorggroep is zowel meedoen als de verbinding met elkaar zeer belangrijk. Marc: “Het is win-win. Als je Positieve Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg verder wilt brengen, heb je partijen als de onze echt nodig. En andersom gaan wij onze ambitie op het gebied van Positieve Gezondheid niet realiseren, als we niet meedoen. De cliënt van de toekomst die hebben we nu nog niet. Als die pas in aanraking komt met het gedachtegoed als hij bij ons binnen is, is het te laat. Als het klopt wat wij denken dan gaan mensen straks leven en denken naar Positieve Gezondheid en komen er andere vragen richting de gezondheidszorg. Daar moeten we gezamenlijk over nadenken en op tijd actie op ondernemen.”

De sleutel
De vraag van Lars Rompen van Wonen Limburg aan Marc en Birgitte is: ‘Als jullie de kans krijgen om een billboard van 100 meter doorsnee neer te zetten bij het provinciegebouw, wat voor boodschap over Positieve Gezondheid komt hier dan op te staan voor de nieuwe gedeputeerden?’ Marc: “Meedenken en meedoen is de sleutel van de transformatie. Zorg dat al het beleid gebaseerd wordt op Positieve Gezondheid. Voer het door in het beleid van de provincie en neem hierin een voorbeeldrol. Laat al jullie medewerkers scholen, zodat andere organisaties (meer) gestimuleerd worden ermee te gaan werken.” 

Positieve Gezondheid maakt de wereld mooier
Waar worden Marc en Birgitte blij van? Marc: “Als onze medewerkers en cliënten met een open mind het spinnenweb invullen en met iemand in hun omgeving het gesprek hierover aangaan. Als ze echt luisteren naar verhalen van mensen die enthousiast zijn. En zich openstellen voor het gedachtegoed en geïnspireerd raken. Dat ging bij mij ook zo. Door het ingevulde spinnenweb na een presentatie over Positieve Gezondheid kreeg ik mooie, diepgaande gesprekken met andere bestuurders die ik niet of nauwelijks kende. Dat was normaal nooit gebeurd.” Birgitte vult aan: “Ik word er blij van als de beweging heel Nederland doorgaat. Dat zie ik nu al op veel plekken gebeuren. Ik hoop dat Positieve Gezondheid de wereld mooier gaat maken.”

Twee eilandjes
De vragen van Marc en Birgitte aan de volgende geïnterviewde, Martine van de Venne van Burgerkracht, zijn: “Als jij mag kiezen, wie moet zich dan aansluiten bij de beweging om Positieve Gezondheid verder te brengen?” En: “De burger en de professional (die immers ook een burger is) lijken twee eilandjes te zijn. Hoe kunnen we die nog meer samenbrengen?”