Maandag, 25 maart 2019

Ambassadeursbijeenkomst met het thema Kunst, Cultuur en Positieve Gezondheid

Graag nodigen we jullie uit voor de volgende online ambassadeursbijeenkomst op donderdag drie november aanstaande. Deze bijeenkomst zal kernpartner Janneke van den Berg jullie welkom heten. Samen met ambassadeur Mirjam van der Meij nemen wij jullie mee in de mogelijkheden van Kunst en Cultuur in relatie tot het gedachtegoed positieve gezondheid. Vaak als we werken met positieve gezondheid wordt de oplossing gezocht in de dimensie lichaamsfuncties, wat minder vaak wordt ingezet is kunst en cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan het vergroten van welbevinden en de kwaliteit van leven. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen, verbindt mensen samen en nodigt zo uit tot gedragsverandering. 
>>> lees meer

Aan de ambassadeurs van de Beweging Limburg Positief Gezond

Op maandag 20 september van 15.30u tot 17.00u staat een volgende online ambassadeursbijeenkomst gepland. We gaan samen sparren over onze nieuwe positioning paper in relatie met de bijdrage en inzet van de ambassadeurs / impactmakers in de toekomst. Het kernteam gaat aan de hand van een 4-tal strategische programmalijnen werken. Deze onderverdeling in 4 programmalijnen/ werkgroepen kan ook bij jullie worden doorgevoerd. Denk aan onderwijs, vitaliteit op de werkvloer, gemeenten, burgerinitiatieven etc. 
Doen jullie mee? Gebruik de link die jullie ontvangen hebben. Heb je deze niet ontvangen, laat het ons weten via info@limburgpositiefgezond.nl.

Klik hier voor het positioning paper

Ambassadeursbijeenkomst donderdag 11 maart 18.30 - 20.00u

Op donderdag 11 maart staat de volgende ambassadeursbijeenkomst op de agenda. Deze bijeenkomst worden jullie welkom geheten door onze kernpartner Mirjam Beelen die vanuit de GDD Limburg Noord aangesloten is bij de Beweging. Samen met ambassadeur Anita Verstappen verzorgt zij deze bijeenkomst. 
>>> lees meer

Ambassadeursbijeenkomst op woensdag 2 juni over 'Positieve Gezondheid en (Kern)kwaliteiten'.

Graag nodigen we jullie uit voor de volgende online ambassadeursbijeenkomst op woensdag 2 juni van 15.30u - 17.00u. Jullie worden ontvangen door Johan Brugmans van Mondriaan zorggroep en Robert Bergs van GGD Zuid Limburg, kernpartners van de Beweging Limburg Positief Gezond. Als gast sluit Kyra Zenden aan. Zij is werkzaam bij  Ziezo Jeugd & gezin. “Een organisatie die staat voor het versterken van de kwaliteiten van het individu en zijn omgeving”. Ze bieden gespecialiseerde zorg voor jong en oud. >> Lees meer  

Paula Langen

Een ambassadeur positieve gezondheid is in mijn ogen iemand die met hoofd, hart en ziel focust op wat er wél kan en die vitaliteit en positieve gezondheid actief wil uitdragen door zelf het goede voorbeeld te geven. Als ambassadeur Limburg Positief Gezond doe ik dit met en voor mensen waarmee ik samenwerk en samenleef. In de kern zijn alle mensen heel en ‘is alles er al’. Je hébt een ziekte of beperking, maar je bént hem niet. Ik heb dit zelf mogen ervaren toen ik enkele jaren geleden kanker had. Het klinkt als een cliché, maar de kanker heeft mijn leven verrijkt. Ik activeer graag mensen om zichzelf te helpen, want het is mooi om iemand in zijn kracht te zetten. Ik heb de basiscursus gevolgd bij iPH en wil me blijvend verdiepen en verbinden met positieve gezondheid. Dit doet veel voor mijn zingeving binnen mijn eigen gezondheidsoppervlak! Ik wil aan leefstijl en zingeving gerelateerde vraagstukken bespreekbaar maken. Met het geven van workshops aan groepen vrijwilligers vanuit Burgerkracht Limburg en het in gesprek gaan met mensen aan de hand van het spinnenweb wil ik mijn steentje bijdragen aan het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden. Op mijn werk kijk ik hoe een gezonde omgeving ingepast kan worden in de organisatie en organiseer samen met een groepje collega’s activiteiten die bijdragen aan een positieve gezondheid op het werk. Kan ik je inspireren? Je kunt contact met me opnemen door te mailen naar paula.langen@home.nl.

Terugkoppeling ambassadeursbijeenkomst met tips en informatie over sociale media

Hoe kunnen we de Beweging Limburg Positief Gezond nog meer aandacht geven? Samen met alle deelnemers en onder begeleiding van Thea Verkoeijen, Katrien Pleunis, Monique van Heesch en Heidy Amory zijn we de mogelijkheden van profileren met sociale media gaan bespreken. Goede voorbeelden uit de praktijk, do’s en don’ts, tips en trics werden besproken. Helaas was de tijd te kort om alles te bespreken en alle vragen te beantwoorden. In het najaar organiseren we mogelijk nog een vervolg.
>>> lees meer

 

 

 

Ambassadeurs in Limburg

De Beweging in Limburg wordt steeds krachtiger en steeds meer zichtbaar. In 2018 is een eerste groep enthousiaste volgers opgestaan. Hierna volgden er nog meer en samen hebben zij zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot Ambassadeurs van de Beweging Limburg Positief Gezond. De Ambassadeurs van de Beweging Limburg Positief Gezond, zijn geraakt door het gedachtegoed van positieve gezondheid en willen dat graag in hun eigen netwerk verder uitdragen. Dat kan zowel professioneel als in de privé situatie zijn. Zij dragen het gedachtegoed uit en voelen zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Limburg op het gebied van de Beweging Limburg Positief Gezond.

Deze groep enthousiaste  Ambassadeurs hebben zich verbonden aan dit Ambassadeurschap. Zij zijn bereid om ervaringen en producten te delen en zij zijn het visitekaartje van de Beweging Limburg Positief Gezond. Hieronder enkele van onze Ambassadeurs

Ambassadeursbijeenkomst 19 april 2021, deze keer is de bijeenkomst net even anders.

Op maandag 19 april is onze volgende ambassadeursbijeenkomst; een bijeenkomst die deze keer net even anders zal zijn. Deze bijeenkomst heten onze kernpartners Thea Verkoeijen van Heerlen STAND-BY en Katrien Pleunis van Blauwe Zorg jullie welkom. Samen met Heidy Amory van Bureau Amory en ambassadeur Monique van Heesch.  

Wat gaan we doen? 
We gaan het hebben over sociale media. Hoe zetten we ons zelf en de beweging in de spotlights? Samen met Heidy Amory gaan we interactief samenwerken aan een professionele digitale profilering voor de ambassadeurs en de beweging.

Wanneer:      maandag 19 april
Tijdstip:         15.30 – 17.00 uur
Waar:             via ZOOM

Ambassadeurs, lijkt het jullie leuk om samen met ons de digitale weg ook te bewandelen, meld je dan snel aan via Liaferfers@burgerkrachtlimburg.nl

 

Terugkoppeling ambassadeursbijeenkomst Limburg Positief Gezond in de wijk

Deze bijeenkomst vond digitaal plaats op donderdag 11 maart. We waren blij verrast met het aantal Uit de reacties bleek dat periodiek contact met andere ambassadeurs erg op prijs wordt gesteld. Ook werd aangegeven dat het thema aansprak, evenals het tijdstip en de mogelijkheid om digitaal deel te nemen. We mochten ook nieuwe deelnemers verwelkomen. Met deze bijeenkomst zijn we gestart met de “ambassadeursbijeenkomst nieuwe stijl”. Een bijeenkomst VAN en DOOR ambassadeurs over thema’s en onderwerpen waar vragen over zijn of om ervaringen te delen.

Terugkoppeling ambassadeursbijeenkomst Limburg Positief Gezond in de wijk

Deze bijeenkomst vond digitaal plaats op donderdag 11 maart. We waren blij verrast met het aantal Uit de reacties bleek dat periodiek contact met andere ambassadeurs erg op prijs wordt gesteld. Ook werd aangegeven dat het thema aansprak, evenals het tijdstip en de mogelijkheid om digitaal deel te nemen. We mochten ook nieuwe deelnemers verwelkomen. Met deze bijeenkomst zijn we gestart met de “ambassadeursbijeenkomst nieuwe stijl”. Een bijeenkomst VAN en DOOR ambassadeurs over thema’s en onderwerpen waar vragen over zijn of om ervaringen te delen.

Terugkoppeling ambassadeursbijeenkomst Limburg Positief Gezond in de wijk

Deze bijeenkomst vond digitaal plaats op donderdag 11 maart. We waren blij verrast met het aantal Uit de reacties bleek dat periodiek contact met andere ambassadeurs erg op prijs wordt gesteld. Ook werd aangegeven dat het thema aansprak, evenals het tijdstip en de mogelijkheid om digitaal deel te nemen. We mochten ook nieuwe deelnemers verwelkomen. Met deze bijeenkomst zijn we gestart met de “ambassadeursbijeenkomst nieuwe stijl”. Een bijeenkomst VAN en DOOR ambassadeurs over thema’s en onderwerpen waar vragen over zijn of om ervaringen te delen.  >>> lees meer

Ambassadeursbijeenkomsten 2021

Dit jaar hebben wij besloten om de bijeenkomsten afwisselend fysiek en digitaal te laten plaatsvinden. De laatste digitale bijeenkomst op 30 november 2020 mogen we als zeer geslaagd noemen, vandaar dat we nu kiezen voor deze opties.

Tevens hebben we besloten om de bijeenkomsten te plannen op verschillende momenten van de dag, zodat iedereen een kans heeft om deel te nemen aan 1 van onze ambassadeursbijeenkomsten. Noteer ze alvast in jullie agenda. Jullie ontvangen op een later tijdstip van ons de uitnodiging met de digitale deelname link of het adres waar de bijeenkomst gehouden wordt. 

We hopen jullie allemaal in 2021 te ontmoeten.

ONZE AMBASSADEURS

De beweging kent vele ambassadeurs. Dit zijn enthousiaste professionals die het gedachtegoed graag in hun eigen omgeving en praktijk uitdragen. Zij ontmoeten elkaar regelmatig en delen met elkaar hun ervaringen en netwerk en hebben hierdoor een belangrijke rol in het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk over de Provincie Limburg. De ambassadeurs worden ondersteund door het team van de Beweging Limburg Positief Gezond.  Onderstaand zie je een selectie van onze ambassadeurs, met een kort persoonlijk verhaal.

Terugkoppeling ambassadeursbijeenkomst, succesvol met sociale media.

Monique van Heesch-Webers

In mijn werk als wijkverpleegkundige kwam ik in 2015 in aanraking met het concept Positieve Gezondheid, van Machteld Huber. Haar persoonlijke verhaal en daardoor ontstane visie sprak mij enorm aan! Het past heel erg bij mijn manier van denken, leven en zorg verlenen! Met heel veel enthousiasme breng ik deze visie over aan zo veel mogelijk mensen. Ik wil hen ondersteunen om het als rode draad te gebruiken om je leven te leven. Het spinnenweb als gesprekstool vind ik hiervoor zeer geschikt. Mijn rol als ambassadeur voor de beweging Limburg Positief Gezond betekent voor mij dat ik op een vrijblijvende manier mensen informeer over deze visie. Ik blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rondom dit thema door het lezen van nieuwsberichten, het bezoeken van inspiratiesessies, contacten met gelijkgestemden zoals bv tijdens de netwerkbijeenkomsten voor ambassadeurs van Limburg Positief Gezond en het bezoeken van congressen/symposia waarin Positieve Gezondheid centraal staat! Mijn ervaring als ambassadeur: Met de juiste vraag kun je iemand aanzetten tot nadenken over een oplossing in diens eigen situatie. De beleving van de verandering kan soms meerdere pijlers op een positieve manier beïnvloeden waardoor mensen meer geluk of gezondheid ervaren! Voor mij geeft het ervaren van deze momenten enorme voldoening! Mensen worden gelukkig van het oplossen van hun eigen vraagstuk of probleem. Het grootste compliment hierover is wel dat mensen vinden dat mijn ogen stralen en ik positiviteit uitstraal als ik erover praat! Elke keer als ik naar huis ga, na het bezoeken van een inspiratiesessie of bijeenkomst, zit ik vol energie en ideeën! Deze gebruik ik dan in mijn burgerinitiatief in mijn wijk, waarvoor ik genomineerd ben als Erelid van De Vereniging Limburg! Mail: monique3796@hotmail.com

Majelle Panis

Zinvolle arbeid draagt in zeer belangrijke mate bij aan de positieve gezondheid van eenieder. Door mijn ervaring bij meerdere opdrachtgevers heb ik van dichtbij gezien wat er goed en niet goed gaat op de Limburgse arbeidsmarkt. Ik ben ervan overtuigd dat door ‘het andere gesprek’ te gaan voeren, gebaseerd op de positieve gezondheid, ertoe bijdraagt dat het gat tussen werkzoekenden en werkgevers op de arbeidsmarkt (deels) gedicht zal worden. Bewustwording van positieve gezondheid zal helpen om het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Nu is er vaak sprake van geforceerd matchen op basis van de banen die vacant zijn en wordt vooral gekeken naar aangeleerde competenties en scholing. Door positieve gezondheid toe te passen, door vragen te stellen als “wat is belangrijk, wat wil je?” en door op zoek te gaan naar de kracht van mensen, ga je op een andere manier het gesprek aan. Met oprechte aandacht en interesse, waardoor de unieke talenten van mensen beter zichtbaar worden. Zoek uit waar iemand zijn bed voor uit wilt komen. Zorg ervoor dat weer zelf geleerd wordt de regie te nemen en zoom in op behoeften en passies. Hierdoor zullen nieuwe wegen ontstaan om mensen te matchen met bedrijven, met de voor hen juiste bedrijfscultuur en inhoud van werk. Zo verbind je het sociale en economische domein. Je creëert een win-win-win situatie voor werkzoekenden, uitkerende instanties én werkgevers. Door op de juiste wijze de boodschap van positieve gezondheid over te brengen en het in staat zijn positieve gezondheid bij jezelf toe passen, ben je als ambassadeur het voorbeeld van wat positieve gezondheid kan brengen. Alles begint bij jezelf! Ik ben er als ambassadeur van overtuigd dat het resultaat van het massaal toepassen van positieve gezondheid zal leiden tot: gelukkigere, vitalere mensen die beter functioneren en participeren in onze huidige maatschappij. En dat is nou net waar we in Limburg mee aan de slag zijn. Mail: info@puurgezondezaken.nl

Jan Fermont

Als ervaringsdeskundige ben ik in 2006 begonnen een integrale methodiek tegen burnout te ontwikkelen. Ik schreef er een werkboek over: ‘De kracht van de flow’. Met deze handleiding kunnen mensen zelf aan de slag om van hun burnout af te komen. Het gaat over het ontwikkelen van een ‘andere’ levensstijl. Via: rust, ontspanning, quality time, verkrijgen van cognitief inzicht,  bewegen, verblijf in de natuur, gezonde voeding, ademhalingstechnieken, sociale contacten onderhouden en Mindfulness. Verbetert er één onderdeel dan heeft dat ook een positief effect op de andere onderdelen. Het zijn kleine stappen die mensen zelf kunnen zetten. Het gedachtegoed van positieve gezondheid van Machteld Huber, voelt voor mij daarom ook als heel natuurlijk en vanzelfsprekend. Toen Burgerkracht Limburg een oproep plaatste voor trainers voor het geven van workshops positieve gezondheid, heb ik me gelijk aangemeld. Inmiddels heb ik door heel Limburg workshops gegeven aan veel verschillende doelgroepen. Ik heb een eigen praktijk in psychosociale counseling en een buitensportbedrijf. In de counseling gebruik ik het spinnenweb als gespreksinstrument. Het counselinggesprek is bij voorbaat het voeren van het ‘andere’ gesprek. In de buitensport gebruik ik het spinnenweb als persoonlijke aanvulling van iemands rolpatroon in de teambuilding voor bedrijven. Als ambassadeur van Limburg Positief Gezond sta ik 100% achter het gedachtegoed van positieve gezondheid. Ik weet hoe het werkt en draag dat uit in mijn dagelijkse leven en in mijn omgeving. Via workshops zet ik me in om dit gedachtegoed te promoten en mensen te stimuleren om ermee aan de slag te gaan. Mijn kennis, ervaring en netwerk stel ik hiervoor graag beschikbaar. Mail: info@ossa.nl

Jos Jeurissen

Toen ik zestien jaar geleden een auto-ongeluk kreeg, merkte ik dat er alleen aandacht was voor de zichtbare gevolgen van de klap. Dat ik last had van concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, oververmoeidheid, aandachtsproblemen en het overzicht steeds kwijt raakte waardoor ik veel last had van boosheid, kreeg geen plek bij de zorgbehandelaars en uitkeringverschaffers. Het heeft 4 jaar geduurd voordat na neurologisch onderzoek een whiplash geconstateerd werd. En nog steeds is er geen behandeltraject mogelijk omdat het niet medisch aantoonbaar is en net buiten de NAH classificatie valt. Mijn carrière als programmeur systeemanalist en wiskundedocent was voorbij. Ik startte 5 jaar geleden met een opleiding in de Chinese Geneeskunst. Hier vielen de puzzelstukjes in elkaar omdat aandacht gegeven werd aan de diverse vlakken van beweging, ontspanning, ademhaling, concentratie en voeding met aandacht voor verschillende levensgebieden. Opeens waren zingeving en relaties onderwerp van een gespreksdiagnose die meegenomen werden in een behandelplan om je geest, lichaam en hoofd weer in balans te krijgen. Maar je moest het zelf doen! Ook positieve gezondheid kijkt naar de gehele mens en zijn positie in de maatschappij en niet alleen naar zijn zichtbare ziekte. Positieve gezondheid helpt mensen om zelf iets te kunnen veranderen. Velen hebben steun nodig en oplossingen kunnen niet uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. Daarom maak ik mij sterk als ambassadeur van Limburg Positief Gezond om verschillende specialismen in zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Ook is het o-zo belangrijk om met andere organisaties en kleine ondernemers meer mogelijkheden te creëren waardoor mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden. Positieve gezondheid is een gedachtegoed waarbij de mens en zijn//haar behoeften centraal staat, dat spreekt mij enorm aan. Teveel wordt het product of de dienst centraal gezet en dat kost leef kwaliteit en gezondheid. Neem de huisarts die het recept begint te schrijven al bij het aanhoren van het symptoom. De vraag “wat is er aan de hand dan” is veel meer op zijn plaats. Deze visie kan op veel branches toegepast worden, binnen zorg- en welzijn, maar ook binnen bijvoorbeeld bedrijven, sport en onderwijs. Mail: info@stichting-yuying.nl

Mirjam van der Meij

Ik woon in het mooie Midden-Limburg aan de rand van het dorp Wessem in de natuur tussen de Maasplassen. Ik zie de toegevoegde waarde van het  gedachtegoed en de toegankelijkheid van de methodiek het spinnenweb van positieve gezondheid van Machteld Huber. Vanuit een nieuw en breder perspectief laat positieve gezondheid je kijken naar gezondheid. Deze bredere visie laat je beseffen, ook al ben je ziek, dat er veel meer zaken zijn die beïnvloeden dat je gezond bent en dat je je gezond voelt. Het gaat niet over ziek-zijn en wat je niet (meer) kunt, het gaat juist over wat je wel kunt, over je veerkracht en je eigen regie, wat je wil veranderen en of verbeteren. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Het is van belang dat iedereen mee doet en er toe doet. Deze beweging van positieve gezondheid wil ik als mens en als ondernemer graag op gang brengen en delen met iedereen om me heen, om te beginnen in Limburg. Dit kan ik niet alleen, dit doe ik samen met anderen met elkaar in verbinding. Daarom ben ik Ambassadeur van Limburg Positief Gezond. Mail: info@triplemooncoaching.nl 

Wessel Breeuwsma

Als je niet beweegt, dan sta je stil. En als je doet wat je deed, krijg je wat je had! Er is verandering en innovatie nodig, ook in de fysiotherapie. Ik ben ambassadeur geworden van Limburg Positief Gezond omdat het perfect aansluit op de wijze hoe wij binnen onze organisatie naar gezondheid kijken. Vitaalplus+fysiotherapie te Venlo is dan ook niet zomaar een standaard praktijk fysiotherapie, wij delen het gevoel van positieve gezondheid met elkaar. Door minder te focussen op hetgeen slecht gaat en meer uit te gaan van hetgeen goed gaat. Door te starten met vragen als: wat wil je graag bereiken, waar word je blij van, wat is belangrijk voor je, waar kom je je bed voor uit? Zo gaan we samen met de cliënt op weg naar zelfredzaamheid en het voeren van de eigen regie. Gezondheid is tenslotte niet een doel op zich, maar een middel om iets te bereiken wat je belangrijk vindt. Je kunt de Venloop rennen, fotograferen, met verwondering gadeslaan of wandelen. Als ambassadeur probeer ik mensen enthousiast te maken en te vertellen over Limburg Positief Gezond. Hoe kun je positieve gezondheid op je werk in praktijk brengen en kijken of dat lukt? Positieve gezondheid klinkt bijzonder logisch en vanzelfsprekend, echter de waan van de dag is weerbarstig en in de organisatie van de gezondheidszorg is het nog niet zo ver. Maar dat gaat veranderen! Site: www.vitaalplusfysiotherapie.nl Tel.: 077-3520208  Mail: wessel@vitaalplusfysiotherapie.nl

John van Heel

Het ambassadeurschap betekent voor mij dat ik een verlengstuk ben van de beweging Limburg Positief Gezond en de visie uitdraag waar mogelijk. Dat doe ik door er o.a. stukken over te schrijven, factsheets over te maken, filmpjes op te nemen, maar ook door te bouwen aan een lokaal netwerk van positieve gezondheid, presentaties te geven en positieve gezondheid in opleidingen en trainingen te verwerken.  Kortom, uitdragen waar mogelijk en zoveel als mogelijk professionals en burgers kennis laten maken. Mail: j.vanheel@efaa.nl

Michèle Ferrière

Ik ben openhartig optimist, oprecht geïnteresseerd in de mens, zelf-ontdekking en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ambassadeur geworden van Limburg Positief Gezond omdat dit gedachtegoed naadloos aansluit bij mijn eigen levensfilosofie en hoe ik altijd heb gekeken naar gezondheid. Ondanks mijn ervaring met ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk en heftige gebeurtenissen in mijn leven is veerkracht mijn redder geweest. Ik heb het geluk dat ik uit mezelf veerkrachtig ben maar zie overal om me heen dat dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Ik help anderen graag om dit bij zichzelf ook te vinden omdat ik geloof in eigen kracht en weerbaarheid als belangrijke invloeden op hoe iemand de eigen gezondheid en welzijn ervaart. Wat mij aanspreekt in positieve gezondheid is dat het inzicht en uitzicht biedt en het stimuleert de ontdekking en ontwikkeling van kwaliteiten en krachten. Het is dus een manier om echt aan preventie te werken in een wereld waar ‘preventie’ nog altijd een antwoord is op beperkingen en problemen oplossen. Mijn missie is om mijn steentje bij te dragen aan positieve gezondheid voor de jongste generatie, onze kinderen. Mijn doel: een generatie van evenwichtig, veerkrachtig, weerbare kinderen, sociaal, emotioneel en geestelijk voorbereid op de uitdagingen van het leven. Bij positieve gezondheid dacht ik: eindelijk een tool om hiermee aan de slag te gaan op een laagdrempelig en toegankelijke manier! Ik nodig jou uit om ook besmet te raken met de positieve gezondheid virus. Mail: info@micheleferriere.com

Hanneke Mouw

Mijn naam is Hanneke Mouw en ik kom uit Roermond en zet me graag in als Ambassadeur van Limburg Positief Gezond. Omdat ik het gedachtegoed volledig ondersteun. De mens is meer dan een ziekte of een tijdelijke of algehele malaise. De mens is ook meer dan alleen maar de schijnvertoning van dat “het altijd goed gaat”. De mens mag zichzelf als unieke persoon met alle zintuigen waarnemen. Het is van uiterst belang om nu juist de positieve gezondheid te benadrukken. En de mens ervan bewust te maken dat de 6 pijlers van de positieve gezondheid een aardige richtlijn geven over hoe het er nu voor staat met het gezondheidsspectrum van het individu. Door bewustwording en actieve stimulatie komt iemand in beweging. En ervaart hoe het is met het dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen! Ik ben hier groot voorstander van! Limburg Positief Gezond heeft een zeer praktisch en hanteerbare tool ontwikkeld en helpt de samenleving een stigma te doorbreken. Het concept is breed inzetbaar in de maatschappij. In mijn praktijk sta ik hier met volle overtuiging achter. Het gedachtegoed van iPH mag nog veel meer onder de aandacht komen en daar wil ik me graag hard voor maken! Mail: hannekemouw@gmail.com

Wessel Breeuwsma

Als je niet beweegt, dan sta je stil. En als je doet wat je deed, krijg je wat je had! Verandering en innovatie, ook in de fysiotherapie. Ik ben ambassadeur geworden van de beweging Limburg Positief Gezond omdat het perfect aansluit op de wijze hoe wij binnen ons pand naar gezondheid kijken. Vitaalplus+fysiotherapie te Venlo is dan ook niet zomaar een standaard praktijk fysiotherapie, wij delen het gevoel van positieve gezondheid met elkaar.
Door niet te kijken wat slecht gaat maar uitgaan van wat goed gaat. Door te starten met vragen als: wat wil je graag bereiken, waar word je blij van, wat is belangrijk voor je, waar kom je je bed voor uit. Samen op weg naar zelfredzaamheid en eigen regie voeren. Gezondheid is uiteindelijk niet een doel op zich maar een middel om iets te bereiken wat je belangrijk vindt. Je kunt de Venloop rennen, fotograferen, met verwondering gadeslaan of wandelen.
Als ambassadeur probeer ik mensen enthousiast te maken en te vertellen over positief gezond. Hoe kun je positief gezond op je werk in praktijk brengen en kijken of dat lukt. Positieve gezondheid klinkt allemaal zo logisch en vanzelfsprekend, echter in de waan van de dag en in de organisatie van de gezondheidszorg is dat nog niet zo. Maar dat gaat veranderen!

Corinna Sipkema

Nadat ik vanuit mijn professie betrokken was bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (logopedist/afasietherapeut) ben ik dat nu als vrijwilliger in verschillende situaties. Ik maak deel uit van de klankbordgroep NAH Limburg waarin vooral ervaringsdeskundigen uitleg geven over de gevolgen van NAH en de invloed hiervan op het dagelijks leven. Samen met Birgitta van Geel heb ik schildergroepen voor mensen met NAH / afasie opgezet. Mensen een nieuwe activiteit bieden naast sociale contacten sluit aan bij het gedachtengoed van Positieve gezondheid (erbij horen, deelnemen aan). Ook bij mijn inzet in de Wmo-raad Sittard-Geleen, het streven naar een inclusieve samenleving, zie raakvlakken met positieve gezondheid.
Als vrijwillige trainer in de workshops “Positief Gezond en Ik Positief Gezond” via Burgerkracht Limburg breng ik al mensen met het gedachtengoed van positieve gezondheid in contact. Als ambassadeur van Limburg Positief Gezond wil ik dit ook doen in mijn andere activiteiten. Vanuit dit gedachtengoed zie ik verbanden om te komen tot een inclusieve samenleving. Mail:corinna.sipkema@icloud.com 
klankbordgroepnahlimburg@gmail.com  

Dunja Haan-Rost

Toen ik in aanraking kwam met positieve gezondheid en de beweging Limburg Positief Gezond zag ik allerlei zorgverleners vertegenwoordigd in het bestuur, onder de leden en op de inspiratiesessies. Echter kwam ik geen enkele mondzorgverlener tegen. Dat vond ik een groot gemis omdat mondgezondheid een belangrijk onderdeel is van de algemene gezondheid en mondbewustzijn hoort tot leefstijl. Als tandarts kijk ik in de praktijk naar de mens in de stoel en niet alleen maar naar de “mond vol tanden”. Niet elk mondprobleem vindt zijn oorzaak in de mond. Door verder te kijken, breder te denken en ook te durven, het andere gesprek te voeren- wat begint met de vraag : hoe gaat het met je? – kom je veel eerder tot de kern van de behandelvraag.
Persoonlijk omarm ik het gedachtengoed van positieve gezondheid volledig en vind ik het belangrijk ook andere mensen te inspireren om eens anders naar ziekte, anders naar gezondheid, anders naar het Zelf te kijken.  Als we de mind-set kunnen veranderen in kijken naar wat wel nog kan, wat wel zinvol is, wat wel goed voelt, wat we wel kunnen bijdragen enz. dan kijken we met een positieve blik naar onszelf en naar de ander, dan kijken we naar mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Dan kijken we naar wat een ieder zelf kan doen, naar hoe je zelf de regie kan voeren over je eigen leven.
Als ambassadeur van de beweging Limburg Positief Gezond wil ik het gedachtengoed overal waar ik maar kan vol enthousiasme onder de aandacht brengen. Onder het motto begin bij jezelf en laat positieve gezondheid zich verspreiden als de watergolven die ontstaan door het gooien van een kiezelsteen in stilstaand water.Mail:  haan-rost@hetnet.nl

Irene Kohn

Hoe mooi is het als je het hebt over veerkracht en betekenisvol leven, zonder dat je voorbijgaat aan de behoefte van iemand om het ook over zijn/ haar kwetsbaarheid te hebben.
In mijn werk als individueel coach bij de Stichting Eenzaamheid Doorbreken gaat het om het terugvinden van de balans tussen draaglast en draagkracht. Een veranderde situatie kan iemand tijdelijk uit balans brengen. Tijdens het coachgesprek met de persoon staat de eigen regie én de persoonlijke ontwikkeling centraal, altijd in relatie met zijn/ haar leefomgeving. Dus wat de persoon zelf wil, welke verwachtingen hij/ zij heeft, of deze verwachtingen realiseerbaar zijn (welke mogelijkheden er zijn) én welke steunbronnen nodig zijn. Het spinnenweb is een ondersteunend middel (kapstok) voor mensen om zicht en inzicht te krijgen op zijn/ haar eigen situatie. Kortom, positieve gezondheid sluit ontzettend goed aan bij mijn werkwijze. Naast het coachen train ik professionals, vrijwilligers en mantelzorgers vanuit de Stichting Eenzaamheid Doorbreken en werk ik bij MET ggz als stafmedewerker. Als ambassadeur positieve gezondheid ga ik de dialoog aan, draag ik het gedachtengoed zichtbaar uit, inspireer ik anderen, enthousiasmeer en leg ik verbindingen met als doel het gedachtengoed zoveel mogelijk te verspreiden.
Hoe mooi zou het zijn als het gedachtengoed positieve gezondheid algemeen goed zou worden in Nederland en zó vanzelfsprekend dat het ambassadeurschap overbodig zou worden.
Mail: info@eenzaamheiddoorbreken.nl

Femke Wollgarten

Positieve gezondheid heeft mijn aandacht getrokken omdat het voor een hele brede doelgroep toegankelijk en begrijpelijk is. Zelfs voor kinderen is er de speciale kindtool ontwikkeld. Een goede gezondheid gaat verder dan alleen voeding & beweging en het concept positieve gezondheid laat dat op een laagdrempelige manier zien.
Als ervaringsdeskundige op het gebied van diabetes type 1, weet ik als geen ander hoe fijn het is om “het andere gesprek” aan te gaan. Als een zorgbehandelaar eerst vraagt hoe het met mij gaat, in plaats van direct naar de waardes te kijken, dat geeft zoveel meerwaarde in een gesprek.
Positieve gezondheid is niet alleen toepasbaar in de gezondheidszorg, maar kan ook veel goeds opleveren in eigenlijk alle sectoren. Maar we hoeven niet meteen groot te denken en groots aan te pakken, want ook in je eigen omgeving kan dit als gespreksinstrument ingezet worden om iemand verder te helpen. Sterker nog, begin bij jezelf en ga zelf eens aan de slag met het invullen van de tool om te zien waar je kracht zit. Als ambassadeur van Limburg Positief Gezond zorg ik samen met een team van gedreven ambassadeurs ervoor dat dit gedachtegoed verspreid wordt. Door de gezamenlijke bijeenkomsten, inspiratiesessies en alle andere activiteiten rondom Limburg Positief Gezond is het gaaf om te zien welke stappen er al daadwerkelijk in de praktijk zijn gerealiseerd. Samen op weg naar een gezond & gelukkig Limburg!
Mail: info@femvit.nl

Tonnie Kleijnen

Het ambassadeurschap is mij op het lijf geschreven, er komen veel van mijn drijfveren en passies bij elkaar. Als gezondheidscoach begeleid ik mensen op weg naar een gezonde leefstijl, waarbij ik de positieve psychologie als fundament gebruik. Met voldoende gevoel voor de realiteit, het is ook belangrijk om stil te staan bij de moeilijkheden waar je in het leven tegenaan kunt lopen. Voor beide is aandacht, mijn ervaring leerde mij dat je zo het verste komt.  Het is erg mooi om te zien dat deze samen het vertrekpunt vormen voor kleine én grote verbeteringen. Ik ontmoette mensen die na veel tegenslagen toch steeds weer hun eigen kwaliteiten leerden inzetten om zich verder te ontwikkelen om beter voor zichzelf te gaan zorgen. Ik heb voor hen ontzettend veel respect.
Als rasechte Limburger weet ik dat er in Limburg veel winst geboekt kan worden als we mensen meer in hun kracht zetten om aan hun eigen gezondheid te gaan werken. Ik wil hen daar graag bij helpen. Net zoals positieve gezondheid én anderen mij geholpen hebben. Door het geven van workshops kan ik dit met anderen delen, en dat vind ik heel fijn om te doen. Bij de gemeente Voeren (ja hoor, de Belgen doen het ook!) mocht ik een aantal workshops geven over positieve gezondheid, wat veel eye openers meebracht voor de medewerkers. Het inrichten van een gezonde leefomgeving waar zij hard aan werken, is ook een vorm van positieve gezondheid.
In mijn dagelijkse werk begeleid ik mensen naar een gezonder eetgedrag, positieve gezondheid past daar prima bij. Als je vragen hebt, mail tonnie.kleijnen@eet-weten.net.

Jan Gooren

Tot 2012 ben ik 33 jaar werkzaam geweest bij ABP/APG. In 2012 heb ik mijn passie gevolgd en ben ik Jan Gooren Coaching  begonnen. Ik ben een typisch voorbeeld van een “mensen-mens”. Ik bezit het vermogen om op een natuurlijke manier met mensen te verbinden. Ik maak op een ontwapenende manier contact en bied snel veiligheid en vertrouwen. Ik ben puur en authentiek. Ik kan goed luisteren, ook en met name naar hetgeen niet gezegd wordt. Ik sta voor oprechte aandacht en verbinding. Ons verbinden geeft ons een doel en ons leven zin. Mijn doel is het om mensen die de regie als het ware kwijt zijn geraakt, het inzicht en bewustzijn te geven, zodat ze weer sturing kunnen geven aan hun innerlijk proces van denken en voelen. Ik breng mensen in beweging die vastzitten.
Het gedachtengoed van positieve gezondheid sluit naadloos aan bij mijn visie hoe mensen te helpen.
Ik ben aangesloten bij de coöperatie A4works, waarbij op basis van verbinding en samenwerking, middels het concept van positieve gezondheid adequate oplossingen aangeboden worden op het gebied van mens en arbeid. Dat biedt veel kansen voor zowel de professional alsook de arbeidsmarkt. Zeker gelet op de situatie in Limburg en de daaraan gekoppelde doelstellingen (sociale agenda) van de provincie Limburg.

Birgit Sporken

Mijn naam is Birgit Sporken en het gedachtegoed van positieve gezondheid omarm ik van harte. Positieve gezondheid benadert mensen holistisch, gaat uit van uniciteit, van eigen regie en van veer- en oplossingskracht. Deze benadering doet volgens mij recht aan de wensen en inspanningen van mensen om hun leven gezond en zinvol te leven, om mee te doen. Het spinnenweb als tool, maakt het voor iedereen mogelijk om te kijken hoe je op dat moment jouw functioneren en jouw situatie ervaart en of je daar tevreden over bent of dat je daar verandering in wilt. En mocht je verandering willen, kun je zelf aan de slag gaan, of om steun vragen om je oplossingskracht te vergroten. Deze benadering van positieve gezondheid, past mij en ik pas hem toe binnen mijn werk. Zowel binnen mijn werk als projectmanager en docent bij de Stichting Rehabilitatie ‘92 (R’92), als ook binnen mijn werk als counselor bij de Stichting Eenzaamheid Doorbreken. 
Bij R’92, doceren wij hulpverleners binnen zorg en welzijn in het gedachtegoed en de werkwijze van de Individuele Rehabilitatie Benadering, een erkende participatie methodiek. Als ambassadeur, zoek en maak ik binnen mijn werk bij R'92 verbindingen met positieve gezondheid en draag vanuit deze rollen, het belang ervan uit. Dit doe ik graag omdat het gedachtegoed en de uitgangsprincipes van de Individuele Rehabilitatie Benadering en van positieve gezondheid elkaar aanvullen of juist versterken.  
Het gedachtegoed van positieve gezondheid, sluit ook volledig aan bij de visie en werkwijze die mijn collega en ik hanteren als coach en counselor bij de Stichting Eenzaamheid Doorbreken. Erkenning, uniciteit, eigen wensen en eigen regie, eigen veer- en oplossingskracht benutten en versterken, leren, passende steun staan in onze holistische benadering  centraal. Een mens is zoveel meer als de som der delen.
Als ambassadeur van positieve gezondheid wil ik graag andere mensen informeren en inspireren, om te gaan (samen)werken met de tools vanuit de achterliggende, samenhangende gedachte van deze benadering. Heel bijzonder en van absolute meerwaarde aan de beweging Limburg Positief Gezond is dat deze beweging steeds breder maatschappelijk gedragen wordt. Als deze beweging nog krachtiger wordt kunnen nieuwe maatschappelijke verbindingen worden gemaakt, die nodig zijn om een holistische aanpak te realiseren. De dimensies van het spinnenweb staan in mijn ogen nooit op zichzelf, de aanpak dus ook niet. Als ambassadeur wil ik graag en vaak dit belang uitdragen, zodat we in de toekomst meer eigen- en samen-regie kunnen nemen. Mede ook zodat we mensen die hulp vragen, passend kunnen ondersteunen! Mail: info@eenzaamheiddoorbreken.nl of b.sporken@stichtingrehabilitatie92.nl

Elmy Schreurs

Als ambassadeur omarm ik de visie van positieve gezondheid en deel ik deze graag met alle zzp-ers die zijn aangesloten bij de coöperatie Zorg&Co. Door het inzetten van kleine en vaste teams kunnen wij kwaliteit van leven centraal stellen, omdat de teams werken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Zoveel mogelijk de eigen regie hebben voor zowel de zzp-er, maar vooral de cliënt, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Voor onze opdrachtgevers kunnen wij positieve gezondheid vertalen in het steeds opnieuw zoeken naar mogelijkheden die passen bij hun wensen. De kleinschaligheid van de teams zorgt ervoor dat er snel en goed ingespeeld kan worden op veranderingen rondom de cliënt en ontwikkelingen in de zorgsector. Wij hebben positieve gezondheid zichtbaar gemaakt door de 6 pijlers te verweven in ons eigen zorgplan.

Simone Gerono – van Bun

Door middel van bewegen kwaliteit van leven verbeteren, niet alleen op fysiek maar ook op psycho sociaal en maatschappelijk vlak. Mijn drijfveer sluit een-op-een aan bij het gedachtengoed van positieve gezondheid en daarom ben ik ambassadeur positieve gezondheid. 
Mijn missie is het in beweging krijgen en houden van mensen (vooral degenen die daar een beetje hulp bij nodig hebben). Het voornaamste doel is dat ze meedoen fijn gaan vinden en dat mede daardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Ik werk bij het Huis voor de Sport Limburg als adviseur met als doel kwetsbare doelgroepen in beweging te krijgen én als provinciaal coordinator Jongeren Op Gezond Gewicht  (JOGG). 
Als provinciaal  JOGG coördinator adviseer en ondersteun ik gemeenten en organisaties die aan de slag gaan met het verminderen van overgewicht bij kinderen en jongeren en stimuleer ik  regionale samenwerking tussen de 22 Limburgse JOGG gemeenten. Samen met de lokale JOGG regisseurs, de provincie Limburg en stichting JOGG zorgen we ervoor dat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien waar de gezonde keus ook een makkelijke keus is. We betrekken de omgeving van het kind erbij om een gezonde leefstijl met voldoende bewegen en gezonde voeding mogelijk te maken.  Een voorbeeld hiervan is de campagne Water drinken op school. Als kinderen elke dag een pakje zuiveldrank drinken (25 gr suiker) krijgen ze alleen hier uit op jaarbasis al 5 kilo suiker binnen. Volledig overgaan op water drinken op school lijkt eenvoudig maar om dit te borgen in het schoolbeleid is samenwerking essentieel.
Daarnaast werk ik als specialist op gebied van het Meer Bewegen voor Ouderen ( MBvO) en sport en bewegen voor chronisch zieken.  Ik help lokale organisaties bij het opzetten en realiseren van hun beleid tav sport bewegen en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.  Ik ondersteun de organisaties die beweeglessen organiseren en de speciaal hiervoor opgeleide sport- en beweegleiders (>300) die beweeglessen verzorgen aan meer dan 1500 beweeggroepen in de provincie Limburg met meer dan 23000 wekelijkse deelnemers. Veel inactieve en/of kwetsbare senioren die vaak in een sociaal isolement zitten, worden hiermee bereikt. Zij bewegen weer, waardoor ze fitter worden én langer zelfstandig blijven. Bovenal, ze doen weer mee en horen erbij.
Trots ben ik op onze beweegmakelaars die de brug vormen tussen verwijzers en het lokale (beweeg)aanbod. Door hun persoonlijke benadering komen aantoonbaar meer mensen in beweging en blijven ook actief! 
Het is  prachtig om te ervaren hoe mijn werk bijdraagt aan een vitale samenleving. Ik word nog steeds blij van enthousiaste verhalen van de nieuwe deelnemers. Mensen die nooit eerder van bewegen genoten, zeggen na hun beweegles; ”hier krijgen ze me nooit meer weg”. Dat zijn die mooie ‘daar doe ik het voor’ momenten.

Leon Hermans

Ik ben Leon Hermans, getrouwd en vader van twee volwassen kinderen. Mijn hobbies zijn fietsen, wandelen en lezen.
Medio 2018 ben ik na 15 jaar gestopt met mijn praktijk als loopbaancoach en met mijn wandelreisorganisatie.  Op de vraag van mensen uit mijn omgeving of ik niet bang was in een zwart gat te vallen antwoorde ik stellig ontkennend. Het woord “verveling” kwam immers niet voor in mijn woordenboek. Er valt nog zoveel te wandelen, te fietsen en te lezen. Toch begon het na een aantal maanden te knagen. Niet dat ik mij verveelde, maar ik kreeg het gevoel dat ik niet meer meedeed en dat ik een aantal van mijn kwaliteiten onbenut liet. En dat voelde niet goed en baarde mij zorgen voor mijn toekomstige gezondheid. Meedoen, er bij horen en er toe doen heeft voor mij namenlijk alles met vitaliteit en gezondheid te maken. Al zoekend en Googelend kwam ik zo terecht op de website van de Beweging Limburg Positief Gezond en wat ik daar las sloot aan bij mijn eigen opvatting over gezondheid. Het invullen van het spinneweb hielp mij er van bewust te worden op welk gebied ik iets wilde veranderen. Zo volgde ik een workshop bij de beweging Limburg Positief Gezond en mag ik mij inmiddels ambassadeur noemen. Mijn volgende stap was een opleiding tot workshop-trainer positieve gezondheid. Inmiddels maak ik deel uit van een team even enthousiaste trainers en draag ik met veel plezier en met volle overtuiging het gedachtegoed van Machteld Hüber uit. Ik ervaar immers zelf dat het werkt! Ik doe weer mee, hoor er bij en voel me goed!
En hoe gaat het met jou?

Anita Verstappen

Positieve gezondheid, het andere gesprek met je medewerker.
Aandacht voor positieve gezondheid met als doel een optimale gezondheid te genereren werkt preventief. Waar worden we tegenwoordig uitgenodigd om onze gezondheid te bewaken? Moeten we ziek zijn om beter te worden? Als we de gezondheidshypes moeten volgen dan zien we door de bomen vaak het bos niet meer. Naast onze opvoeding en de cultuur is naar mijn idee de impact van de werkgever/teamleider/collega op de vitaliteit van de medewerker enorm.De tijd dat men doorbrengt op de werkvloer is behoorlijk veel in verhouding, zeker bij de fulltimers. En daarmee is de waarde van een collegiale verbinding enorm. Wat je kunt doen is in (‘’t andere’) gesprek gaan met elkaar, relatie bouwen. Geen lange, geplande gesprekken maar korte interacties. Openstaan voor de ander, de vraag stellen of heel eenvoudig elkaar iets langer in de ogen kijken. De kracht van verbinding is essentieel.
Als ambassadeur beweeg ik me met hoofd, hart en ziel om mensen uit te nodigen om de mogelijkheden te belichten en het Wat Kan Beter-gesprek te voeren. Ik ben al lang met gezondheid bezig, het lijkt wel een vorig leven waar ik ooit werkte als sportinstructeur en later als manager/beleidsmaker voor een sportcentrum. In deze periode  realiseerde ik me; er is veel meer, gezondheid is breder dan alleen werken aan je fysieke gezondheid en ben ik mensen gaan begeleiden op het gebied van mindset, voeding, beweging en ontspanning. Hoe meer mensen ik persoonlijk heb mogen begeleiden hoe meer ik me realiseerde dat deze mensen in een organisatie stappen waar nog meer factoren invloed hebben op de persoonlijke vitaliteit. Doordat ik meer inzicht kreeg in de factoren, ben ik me meer en meer gaan verdiepen en nu begeleid ik organisaties hoe ze vitaliteit kunnen optimaliseren. Als ik in de organisatie aan de knoppen laat draaien om aan de vitaliteit te werken dan werkt dit door in meerdere lagen. Momenteel ondersteun en begeleid ik, samen met andere specialisten genaamd PreventiVIO, organisaties hoe vitaliteit in te bedden. Een sterk vitaliteitsbeleid  met een krachtige dynamische strategie …betekent voor mij een win-win-win-win;
Organisatie zijn ermee gebaat– de werknemers/teams – de maatschappij – en een ‘win’ voor mezelf omdat ik hieruit heel veel voldoening haal. Mijn persoonlijke drijfveer, omdat ik zie dat het een enorme impact heeft, werken aan een positieve gezondheid kan zoveel effect hebben. Vitaliteit In Organisaties…..Limburg Positief Gezond! Wilt u weten wat positieve gezondheid kan betekenen voor uw organisatie? Graag kom ik in verbinding. Mail: info@preventivio.nl

Heidi van Kampen

Zo’n 3 jaar geleden hoorde ik voor het eerst de term “positieve gezondheid”. Zowel verbaasd als enthousiast dacht ik: “Ja, maar volgens die uitgangspunten werk ik al. Wat fijn dat dit nu zo duidelijk in een model is gegoten”. Een collega-coach en ik (beiden woonachtig in Meijel) begonnen direct te bedenken over hoe mooi het zou zijn, wanneer we dit gedachtengoed op 1 of andere manier in Meijel zouden kunnen overbrengen. Maar…we bleken niet de enige! Alsof het zo moest zijn, werd er al vrij snel in Meijel een bijeenkomst “Meijel Positief Gezond” georganiseerd. Bij dit initiatief wilde ik zeker aansluiten. 
Inmiddels zijn we een paar jaar verder en kwamen we tot de conclusie dat we in Meijel eigenlijk al onbewust met positieve gezondheid bezig zijn geweest, want Meijel heeft “Peelgeluk voor JOU en MeIJel”. Een initiatief om de leefbaarheid en levendigheid van Meijel te vergroten, zowel voor de inwoners als voor haar gasten, ofwel ervoor zorgen dat iedereen in Meijel zich “Peel”gelukkig voelt. 
De komende tijd gaan we positieve gezondheid nóg verder integreren in ons mooie dorp. Er zijn zoveel initiatieven, mensen, ondernemers, zorgverleners, verenigingen enz. die op allerlei manieren bijdragen aan Peelgeluk. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden, dat we elkaar aan kunnen vullen en elkaar kunnen helpen het Peelgeluk te vergroten. Iets creëren waardoor we kunnen samenwerken, verbinden en ervoor zorgen dat iedereen op een gemakkelijke manier kan vinden wat bijdraagt aan zijn of haar Peelgeluk, dat is mijn droom.
En dat sluit helemaal aan bij mijn persoonlijke droom als outdoor coach en ondernemer; mensen helpen te kunnen genieten van hun leven. 
Meer weten? Mail: heidi@meant4life.nl

Chantal Bieshaar

Ik ben met veel plezier ambassadeur van Limburg Positief Gezond omdat ik het gedachtegoed van dit project volledig ondersteun. Ik ben er van overtuigd dat het steeds belangrijker wordt om mensen te begeleiden in hun ontwikkelingsproces om veerkrachtig en betekenisvol te leven. Daar hoort niet alleen een stuk ontwikkeling bij, maar ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ik gebruik het spinnenweb inmiddels om het andere gesprek aan te gaan. En ik zal graag mijn netwerk inzetten om het project bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Daarbij geloof ik dat we vooral ‘positief gezonde’ resultaten zullen boeken door samenwerking van gelijkgestemden, die collectief dezelfde boodschap uitdragen. Want samen bereiken we meer dan elk van ons alleen. Hoe mooi is het als mensen ontdekken dat ze de regie terugkrijgen in hun leven. En dat ze zelf invloed uitoefenen op de dingen die voor hen belangrijk zijn. Mail: info@heartsystems.nl