Maandag, 28 juni 2021

Kunst, Cultuur en Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid bekijkt gezondheid op het positieve effect op zes dimensies: kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Vaak als we werken met Positieve Gezondheid wordt de oplossing gezocht in de dimensie lichaamsfuncties: een beweegtraject of een paar weken naar de sportschool is natuurlijk hartstikke fijn om je weer fit te gaan voelen. Wat minder vaak wordt ingezet is kunst en cultuur.

Kunst en cultuur dragen bij aan het vergroten van welbevinden en de kwaliteit van leven. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen, verbindt mensen samen en nodigt zo uit tot gedragsverandering. het is vaak een manier om je te kunnen uiten, ook als je geen prater bent en of je de taal niet spreekt. Als iemand participeert in culturele activiteiten of dit doet in een meer receptieve vorm (denk aan muziek luisteren en kunst bekijken), dan vinden in ons brein neurobiologische mechanismen plaats. Tevens spelen ook psychologische en sociale processen een rol. Deze processen leiden tot positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid (denk aan minder vaak naar de dokter, minder medicatie, minder angst en depressie), kwaliteit van leven (plezier maken), meedoen (sociale contacten opdoen) en zingeving (levenslust bevorderen, uitdaging). Kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, zelfvertrouwen, individuele ontplooiing, participatie en positieve gezondheid. Met actieve vormen van kunst zoals bijvoorbeeld zelf schilderen, zelf muziek maken, dansen, kom je letterlijk in beweging. Dit geeft positieve effecten op lichaamsfuncties en ook op de andere 5 dimensies. Dit sluit mooi aan bij het model positieve gezondheid van Machteld Huber. 

Na een korte introductie gaan we samen in gesprek over dit thema. In breakout rooms gaan we op creatieve wijze gedachten delen over mogelijkheden. Na een korte pauze halen we op wat er in de rooms is ontstaan. Samen formuleren we een eerste stap (realistisch en haalbaar) voor kunst en cultuur en Positieve Gezondheid in Limburg.

We zien uit naar een kleurrijke en dynamische bijeenkomst.

Wanneer:      Woensdag drie november
Tijdstip:         20.00 - 21.30 uur
Waar:            Via ZOOM

Doe je mee; meld je dan snel aan door een mail te sturen naar info@limburgpositiefgezond.nl.

Na aanmelding ontvangen jullie van ons enkele dagen voor de bijeenkomst de ZOOM link. We hopen jullie digitaal te ontmoeten.