Donderdag, 17 juni 2021

2000e deelnemer scholingsplan Limburg Positief Gezond

Kansrijke Start Zuid-Limburg: Positief Gezond!
Met de aanpak Trendbreuk is de regio Zuid-Limburg volop aan de slag om de gezondheidsachterstanden, vergeleken met de rest van Nederland, in te lopen. Deze achterstanden beginnen al bij de geboorte of zelfs daarvoor. Professionals betrokken bij gezinnen rondom zwangerschap, geboorte en babytijd zetten zich daarom in om meer Zuid-Limburgse kinderen een kansrijke start te geven. Een belangrijke ontwikkeling binnen de aanpak Kansrijke Start is het uitrollen van de gedachte achter Positieve Gezondheid onder professionals. Verloskundigen, kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen, gynaecologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers etc. volgen hiervoor dit jaar de scholing Positieve Gezondheid vanuit het scholingsplan dat de Provincie Limburg mogelijk maakt. Gezinnen worden benaderd met de nadruk op wat ze zelf kunnen en eigen behoeftes. De scholing zorgt ook ervoor dat betrokken professionals dezelfde uitgangspunten hebben en daardoor beter met elkaar kunnen samenwerken. Met als doel om zo (aanstaande) ouders beter te ondersteunen.

Evelin de Jong: 2000e deelnemer scholing Positieve Gezondheid
Met trots overhandigde wethouder Schiffelers een bloemetje aan de 2000ste deelnemer aan de scholing Positieve Gezondheid, Evelin de Jong maatschappelijk werker bij Welsun. Vanuit haar betrokkenheid bij Kansrijke Start gaat zij aan de slag met Positieve Gezondheid bij gezinnen uit Landgraaf. Evelin: ‘Ouders vertellen welke veranderingen zij wensen voor hun gezin. Samen kijken we wat het gezin zelf kan veranderen en waar ze steun nodig hebben. Bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het leven van hun kind, mogelijk al tijdens de zwangerschap. Gezamenlijk met alle partners van Kansrijke Start in Landgraaf wordt dan de best passende steun ingezet. Het uitgangspunt is dat het gezin zelf aan het roer blijft staan.  Ik ervaar het als zeer waardevol dat zorg- en welzijnsorganisaties meer met elkaar samenwerken. Alle neuzen staan in dezelfde richting. Hierdoor kunnen we meer betekenen voor aanstaande gezinnen, en hun kinderen een kansrijke start bieden.’

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
Wethouder Alex Schiffelers weet hoe belangrijk het is dat kinderen een goede start maken. ‘Goed en gezond opgroeien begint vanaf de geboorte en zelfs al in de zwangerschap. Kinderen die een goede start maken, ontwikkelen zich beter, zijn gezonder en gelukkiger. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen om (aanstaande) ouders te helpen waar dat nodig is. Kansrijke Start biedt daar de mogelijkheden voor.’

Snel groeiend draagvlak
In Zuid-Limburg en Parkstad is er een snelgroeiend draagvlak onder organisaties en professionals voor het gebruik van Positieve Gezondheid in hun dagelijkse werk. Het doel is om de komende periode nog veel meer Kansrijke Start-professionals te scholen. Het waarmaken van deze ambitie wordt mede mogelijk maakt scholingsmogelijkheden die de Provincie Limburg biedt. Voor 200 professionals uit Parkstad wordt de scholing betaald vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg. Middels de Regio Deal Parkstad wordt ingezet op het verminderen van intergenerationele sociaaleconomische achterstanden. Dat begint bij een Kansrijke Start. Met subsidie vanuit de Regio Deal wordt het Zuid-Limburgse programma geïntensiveerd.   

Heb je interesse of wil je meer informatie over het scholingsplan?
Dan kun je met Brechtje Poelman contact opnemen. 
Haar telefoonnummer is 06-22575027 en haar e-mailadres is positievegezondheid@fontys.nl