Krachtige Vrouwen Limburg

Na drie succesvolle projecten Krachtige Vrouwen, start op 1 maart 2023 het project Krachtige Vrouwentaal in de Passart.

Krachtige Vrouwentaal is een project dat Monique van Heesch-Webers en Monique van Erve-Schölgens aanbieden om vrouwen te versterken in hun welzijn en gezondheid. Ze gebruiken het spinnenweb van Positieve Gezondheid tijdens elke bijeenkomst voor bewustwording van gezonde keuzes.
Middels verschillende werkvormen met steeds een ander thema voor de vrouwen ervaren ze herkenning, erkenning en enorm veel steun van elkaar.
Successen uit eerdere projecten zijn het ontstaan van vriendschappen, sportmaatjes, elkaar helpen waar mogelijk (denk aan vervoer of een boodschap), één dame met een uitdaging betreffende laaggeletterdheid werd binnen één jaar taalambassadeur en volgt nog steeds Nederlandse lessen bij Vista, drie dames vonden na jarenlange uitkeringssituatie de weg naar werk.
Vrijwel alle deelneemsters ervaren meer geluk en gezondheid!

De is ambitie van Krachtige Vrouwen Limburg is om deze inmiddels bewezen succesvolle aanpak met de partners uit te rollen in heel Limburg. Behaalde resultaten van de deelneemsters uit eerder uitgevoerde workshops “Krachtige Vrouwen”,  benadrukken een groei van individuele eigen kracht en zelfredzaamheid. Binnen deze groep leidt het enthousiasme van (h)erkenning, ervaringen delen en elkaar ondersteunen tot sociaal maatschappelijke impact en een sterk gevoel van samenredzaamheid! 

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
info.mvanheesch@gmail.com
of
info@lucid-consultancy.nl

Klik hier voor de website