Nieuwsbrief November 2023 - It takes a village to raise a child

De ambitie van Limburg is groot
In het uitvoeren van onze veranderopgave voelen we ons samen verantwoordelijk omdat we het verplicht zijn aan een volgende generatie om deze uitdagingen aan te gaan. We zijn als Beweging Limburg Positief Gezond inmiddels een aantal jaren aan de slag om hier vorm aan te geven. Met een onuitputtelijke inzet van heel veel betrokken burgers, vrijwilligers en bevlogen professionals en met vele slimme innovatieve oplossingen. 

It takes a village to raise a child
Een prachtige uitdrukking afkomstig uit Afrika en ook zo waar: ‘een kind heeft meer nodig dan een eigen vader en moeder. Het heeft tantes en ooms nodig en buren die kunnen geven waarin de ouders niet kunnen voorzien. En de ouders hebben de steun van hun ouders en van vrienden nodig om raad te kunnen vragen en om zich veilig en ingebed te voelen zodat ze hun kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. En dit vraagt om een sociale structuur die steeds vaker ontbreekt, welk wij terug zien in het aantal mensen ( zowel jeugd als ouderen) die zich eenzaam voelen.

Zelfregie
Onze veranderopgave noodzaakt tot omdenken en een besef dat de belangrijkste oplossingen voor dit vraagstuk buiten de zorg liggen. Laten we dan ook volop inzetten op burgerparticipatie en wijkgericht werken in de breedste zin des woords. Opdat we ook mensen die in een kwetsbare positie komen zoveel als mogelijk in staat stellen zelf regie te houden op hun leven en professionele zorgvragen voorkomen of vertragen.

Klik hier voor de nieuwsbrief.