Maandag, 27 september 2021

Keike en Meike vervolgen hun reis, maar hebben ook een vast plekje nodig.

Een plekje waar ze gezien worden en mensen nieuwsgierig kunnen maken. Deze plek heeft Mirjam Beelen, die aan de wieg stond van Keike en Meike nu gevonden. De twee keien zijn van harte welkom bij Natasja van Montfoort, adjunct directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR. Keike en Meike hebben een prominente plek gekregen in haar werkkamer. Natasja is ook heel goed bekend met positieve gezondheid en zowel binnen als buiten de GGD gaan ze samen aan de slag om het steeds meer onderdeel te laten zijn van het denken en doen.

‘We zien vele mogelijkheden binnen de GGD en ook bij de Veiligheidsregio, waar de GGD onderdeel van is. Maar ook daarbuiten in de samenwerking met de 15 regiogemeenten in Noord- en Midden Limburg, het onderwijs en andere samenwerkingspartners waaronder zeker het Sociaal Domein en binnen de Omgevingsvisie.’ Natasja heeft Keike en Meike dan ook enthousiast verwelkomt. Ze had bemerkt dat mensen vaker vragen stelde over ‘attributen’ op haar tafel zoals de dobbelsteen van positieve gezondheid. Dat zal met Keike en Meike vast en zeker ook gaan gebeuren. 

Bij de Baersdonck zijn de eerste keien door bezoekers van de dagopvang gemaakt al klaar!  De allereerste kei zal op 26 oktober officieel aangeboden worden. Daar maken we een keileuk feestje van. De eerste kei zal aangeboden worden door Roy Bouten aan de wethouder van de gemeente Horst aan de Maas. De keien kunnen worden gebruikt als relatiegeschenk. En in de verbinding met de (nieuwe) organisaties en initiatieven die met ons aan de slag gaan om positieve gezondheid steeds meer bekendheid te geven. We willen mensen er nu ook letterlijk nieuwsgierig naar te maken.

De gemeente waar de Baersdonck gelegen is een gemeente die met het aanstellen van Henk Verstappen als projectleider Positieve Gezondheid zich duidelijk uitspreekt over hun ambitie in deze. Een mooie ontwikkeling die wij omarmen.
De overhandiging vindt plaats in het gemeentehuis van Horst en de maker(s) van de kei(en) zijn hier natuurlijk ook voor uitgenodigd! #keipositief