Dinsdag, 1 maart 2022

Wijken niet pamperen, maar leren zelf in te grijpen

Limburgers zo gezond mogelijk laten leven dat is het doel van Positieve Gezondheid. Bij Wonen Limburg gaat dat vooral om wat voor bewoners belangrijk is om een fijne leefomgeving te hebben. Marty van Dam, directeur mens en maatschappij bij de woningcorporatie, legt uit wat zij doen om mensen te ondersteunen in het toevoegen van perspectief in hun leven. “We maken wijken sterker. Niet door ze te pamperen, maar door ze te leren zélf in te grijpen.”

Perspectief van bewoners groter maken
“Het huis is pas een thuis als het voor de bewoner lekker voelt om er te wonen. Dat vinden wij zeer belangrijk. Daarom hebben wij zo’n 120 professionals in de wijken. Zij zijn dagelijks aanspreekbaar of gaan actief op zoek naar mensen en hun verhaal. Wat is woon- en leefkwaliteit? Wat en hoe kunnen we hieraan als corporatie bijdragen? En hoe kunnen we helpen om dat zo goed mogelijk werkelijkheid te laten worden, zodat mensen heerlijk leven. Dit kan individueel maar ook als groep bewoners.
Denk aan mensen die behoefte hebben aan tuinieren, gezonde voeding, sporten, voedsel produceren of contact met anderen. Hoe veel fijner wonen is het als mensen weten dat anderen naar hen omkijken. Dat hun talent gezien wordt, ook zonder diploma. We doen er alles aan om het perspectief van bewoners groter te maken. Dat is ook Positieve Gezondheid.”

Trots op hun eigen flatgebouw
“Een goed voorbeeld hiervan is de Aurora flat in Heerlen. De bewoners van de ruim 200 appartementen hebben veelal een niet-westerse achtergrond en 60% van hen is of liever gezegd was afhankelijk van een uitkering. Wij wilden het gebouw verduurzamen en zijn in contact gekomen met een kunstenaarscollectief uit Madrid. Samen met bewoners hebben zij op het gebouw in een paar maanden tijd een muurschildering gemaakt. Dit heeft zeer mooie dingen opgeleverd. De bewoners hebben sámengewerkt aan de leefbaarheid in de wijk. Mensen zijn nu echt trots om er te wonen. Sommigen van hen zijn opgeleid als schilder, anderen zijn doorgeleid naar groenvoorziening. Er zijn ook bewoners die nu minder begeleiding nodig hebben op psychosociaal gebied. Daar word ik heel blij van. Zo dragen wij bij aan Positieve Gezondheid.”

Invloed uitoefenen kan op veel manieren
“We merken dat steeds meer mensen willen bijdragen aan hun eigen gezondheid, maar ook aan die van anderen, bijvoorbeeld hun buurtgenoten. Hoe mooi is het dat je bijvoorbeeld weet dat er iemand in de buurt jouw kinderen kan bijspijkeren in een bepaald vak. Zeker toen ze veel thuisonderwijs kregen. Dat is heel waardevol. Ook het voedselbos in Venray is zo’n initiatief. Je ziet daar mensen schoffelen die nog nooit geschoffeld hebben.
Mensen begrijpen opeens dat onbespoten voeding gewoon veel gezonder is. Kinderen die snappen dat de sla niet zomaar uit een zakje komt bij de Albert Heijn, maar echt uit de grond. We kunnen op zóveel manieren met elkaar invloed uitoefenen.”

Een rol in hun eigen wijk vervullen
De vraag van Johan Brugmans van Mondriaan is: “Wat doen jullie om de oude krachten van buurtgemeenschappen weer terug te krijgen? En op welk vlak kan Mondriaan jullie hierbij helpen?”
“Het voedselbos is echt een goed voorbeeld. Jong en oud breng je hierin samen en vinden zingeving. Op deze manier krijg je de saamhorigheid weer terug in de wijken.
Wij onderzoeken op dit moment ook of we mensen uit de wijk in hun eigen wijk een rol kunnen laten vervullen. Hoe fantastisch is het dat je als bewoner van een appartementengebouw zelf de galerij schoon gaat maken. Dan denk je als buurvrouw wel tien keer na of je rommel achterlaat op de galerij. Het is anders wanneer er een onbekende komt schoonmaken, met wie je geen (ver)binding hebt. Je moet zorgen voor die verbinding: zorgen voor elkaar en trots zijn op elkaar. Dit kun je op veel vlakken doen. Denk ook aan veiligheid en groenvoorziening. Mondriaan en andere partners kunnen een mooie bijdrage leveren en samen met ons optrekken. Daar moeten we het maar eens over hebben.”

Wat is jouw vraag voor de volgende geïnterviewde: Guy Schulpen van Blauwe Zorg?
”Wij proberen naast goede huisvesting de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Blauwe Zorg realiseert betere zorg tegen lagere zorglasten. Hoe kunnen wij elkaar versterken op het gebied van woonlasten en de zorgvraag van mensen?”