Maandag, 17 februari 2020

Vacature coördinator Beweging Limburg Positief Gezond (24 uur per week)

Burgerkracht Limburg is de stuwende kracht achter burgerparticipatie in Limburg. Wij zorgen ervoor dat de burger centraal staat bij inspanningen van overheden, instellingen en (maatschappelijke) organisaties om de vitaliteit van Limburg te versterken. Dat doen wij onder meer door middel van advisering, coaching en training. In dit verband participeert Burgerkracht Limburg in De beweging Limburg Positief Gezond.

De beweging Limburg Positief Gezond
Het accent van Limburg Positief Gezond in de afgelopen periode lag op het inspireren, verbinden en versnellen waarbij het Actiecentrum een grote rol heeft vervuld. Het Actiecentrum transformeert in de komende periode naar de beweging Limburg Positief Gezond en wordt gedragen door partners, organisaties en samenwerkingspartners die het gedachtegoed omarmd hebben en hiermee actief aan de slag zij/willen. De komende periode verschuift de rol van aanjagen en inspireren naar het voeren van eigen regie en zelfstandig vertalen, verdiepen en verder ontwikkelen. Vanuit diverse sectoren zijn partners betrokken zoals zorg, welzijn, burgervertegenwoordiging, gemeente, onderwijs, wonen en participatie. De beweging Limburg Positief Gezond staat aan het begin van deze nieuwe fase en is op zoek naar een coördinator die in samenwerking met het kernteam werkt aan een positief gezonde Provincie Limburg. 

Vacature

Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond (24 uur per week)

Doel van de functie
De coördinator is het aanspreekpunt voor de beweging Limburg Positief Gezond en geeft in samenspraak en samenwerking met het kernteam uitvoering aan het plan van aanpak Beweging Limburg Positief Gezond.

Plaats in de organisatie
De coördinator fungeert namens het kernteam Limburg Positief Gezond als opdrachtnemer van het uitvoeringsplan Limburg Positief Gezond. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt voor de kernteam leden en voor de bestuurders van de samenwerkende organisaties. De coördinator wordt aangestuurd door de bestuurder van Burgerkracht Limburg, die fungeert als gedelegeerd opdrachtgever van de beweging Limburg Positief Gezond.
De coördinator legt en onderhoudt verbindingen met potentiële nieuwe partners of deelnemers, het institute Positive Health en de provincie Limburg. Tevens onderhoudt zij/hij contacten met media.

Kernkwaliteiten
-     Flexibel
-     Communicatief
-     Optimistisch
-     Betrokken
-     Overzicht/helikopterview.


Persoonlijke competenties

-    Goede organisator
-    Conflict vaardig
-    Stressbestendig
-    Ondernemende vaardigheden
-    Besluitvaardig
-    Inspirerende persoonlijkheid
-    Straalt vertrouwen uit en is integer
-    Zelfstandig maar ook goed kunnen werken in teamverband
-    Flexibel, zowel op het gebied van werkinhoud als ten aanzien van werktijden en –dagen
-    Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Overige functie-eisen
-    Onderschrijft de uitgangspunten Positieve Gezondheid en de beweging Limburg Positief Gezond
-    Heeft doorzettingsvermogen  en overtuigingskracht bij het maken van strategische koers en borging van de beweging
-    Ordelijk en systematisch werken bij het maken van voorstellen voor borging en innovaties.

Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden binnen vastgestelde richtlijnen en afspraken zelfstandig uitgevoerd: initiatief, creativiteit, politieke sensitiviteit en het stellen van eigen prioriteiten is hierbij van belang. Net als de samenwerking met het kernteam.

Wat vragen we
-    Minimaal HBO werk- en denkniveau
-    Brede maatschappelijk interesse
-    Kennis/expertise op het gebied van gezondheid, arbeid/participatie, armoede, zelfredzaamheid
-    Aantoonbare kennis en expertise op het gebied Positieve Gezondheid
-    Kennis/expertise op het gebied van onderwijs
-    Ervaring in het optrekken met (bestuurlijke) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
-    Ervaring met en/of kennis van de doelgroepen en de ontwikkelingen in de maatschappij
-    Goede sociale en communicatieve eigenschappen voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen
-    Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
-    Goede adviesvaardigheid
-    Pro-actief en zelfstandig
-    Doel- en oplossingsgericht
-    Een grote mate van zelfstandigheid in de uitvoering van taken
-    Organisatievaardigheden
-    In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer.


Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Het salaris is marktconform en vastgesteld op maximaal € 4.546 per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week, schaal 10 van de CAO Sociaal Werk).


Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
Susanne Scheepers, lid kernteam Limburg Positief Gezond, tel: 06 21215832, susanne.scheepers@wonenlimburg.nl
Han von den Hoff, directeur/bestuurder Burgerkracht Limburg, tel: 046 4208027, hanvondenhoff@burgerkrachtlimburg.nl

Je kunt je interesse voor 9 maart 2020 kenbaar maken via de waarnemend coördinator Esther Stoffers, e-mailadres: estherstoffers@burgerkrachtlimburg.nl

Gesprekken zijn gepland op 17 maart (ochtend) en 19 maart (middag).