Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Update scholingsplan Provincie Limburg

Pilots
Op dit moment loopt een eerste pilot met de nieuwe aanpak in Heerlen. Heerlen StandBy is pilotpartner van de nieuwe aanpak. De nieuwe scholingsaanpak voor de zorg- en welzijnsprofessionals bestaat uit een ‘blended learning’ (dit is een online training en intervisie) en begeleiding in de praktijk door speciaal opgeleide implementatiecoaches. Op dit moment hebben de eerste Heerlense groepen de online training afgerond. En zijn de daaraan gekoppelde 2 intervisiebijeenkomsten gestart.

Blended learning Positieve Gezondheid
De online training leert je alles over het gedachtengoed van positieve gezondheid, je kunt deze training op elk gewenst moment volgen. Deze neemt ongeveer 5 uur in beslag en kan in flexibele delen gevolgd worden. Vervolgens gaan deelnemers aan de slag met praktijkopdrachten die in de intervisiebijeenkomsten worden gedeeld. Hierin staat het van elkaar leren centraal. Deelnemers delen ervaringen die tijdens de opdrachten zijn opgedaan met elkaar. Samen gaan ze op zoek naar wat er al is aan Positieve Gezondheid en waar ze in willen groeien. De intervisiebijeenkomsten beslaan beide een dagdeel en kunnen op locatie worden verzorgd.

Na afronding van de volledige blended learning hebben de deelnemers:
- kennis van Positieve gezondheid
- kennis en ervaring met het Spinnenweb
- ervaring met het voeren van ‘het andere gesprek’
- handvatten voor het duurzaam laten landen in de eigen werksituatie
 
De eerste reacties op de pilot zijn erg positief. Binnenkort wordt deze pilot geëvalueerd en de verdere puntjes op i gezet. Ook gaan er op korte termijn nog 2 andere pilots van start. We streven ernaar om vanaf het tweede kwartaal meer deelnemers/organisaties te kunnen toelaten en zo snel mogelijk de training breed toegankelijk te maken.
 
Implementatiecoaches
Parallel hieraan worden implementatiecoaches opgeleid. De eerste groep start naar verwachting eind maart met de training. De implementatiecoaches gaan na de blended learning in de regio, of in organisaties, mono- of multidisciplinair aan de slag met het begeleiden van de professionals in het werken met positieve gezondheid in de praktijk. Hiervoor zullen verschillende methodieken gehanteerd worden: intervisie zal het belangrijkste zijn, maar ook gaan we gebruik maken van alle trainingen en tools die al ontwikkeld zijn. Het is de bedoeling dat deze groepen voor een langere periode enkele malen per jaar samen blijven komen om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en duurzaam te blijven werken aan de transitie. Dit proces zal meerdere jaren in beslag nemen. De implementatiecoaches zijn de verbinders in de regio.
 
Tot slot zijn we plannen aan het maken om de community Limburg Positief Gezond verder te gaan vormgeven. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van een website om kennis en ervaring te delen, het beschikbaar stellen van tools in een digitale toolbox, het maken van vlogs en andere uitingen via social media. De samenwerking met Burgerkracht is inmiddels opgestart en zij gaan hierin een belangrijke rol vervullen.

Interesse?
Heb je ook interesse om mee te doen in de scholing? Of heb je interesse om aan de slag te gaan als implementatiecoach? Houd onze communicatie in de gaten. In de loop van 2020 staat nog veel te gebeuren! Vragen? Bel of mail met Birgitte van den Heuvel-Stoop - 06-53157342 of info@heuvelmediation.nl


Deze pagina delen: