Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Toezicht in Strategische Allianties – Limburg Positief

Op woensdag 9 juni heeft de online regiobijeenkomst voor de regio Limburg van NVTZ met als onderwerp ‘Toezicht in Strategische Allianties – Limburg Positief Gezond’ plaatsgevonden. Er werd ingezoomd op de vernieuwingen en ontwikkelingen in Limburg: Sociale Agenda Limburg, Limburg Positief Gezond, het Zorgakkoord Zuid Limburg. Er zijn in Limburg verschillende voorbeelden van regionale samenwerking in strategische allianties. Wat is hierin de rol van de toezichthouder, de vertaalslag naar de waarde van toezicht én de rol van de toezichthouder in dergelijke samenwerkingen?


U kunt hier de filmpjes die tijdens de bijeenkomst zijn getoond terugzien:

Filmpje Positieve Gezondheidszorg

Filmpje presentatie Leon Geilen Hoe word je gezond oud?

Filmpje presentatie Hans Peter Jung - Leila

De presentaties zijn hier te downloaden:

Hans Peter Jung - Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en GedragPositieve Gezondheid
Prof. dr. André Knottnerus - Transities en strategische allianties in en rond de zorg -naar domeinoverstijgendtoezicht
Loek Vaessen - Plan van aanpak Trendbreuk vraagt 9 jaar
Mieke Reynen - Toezicht in Strategische Allianties –Limburg Positief Gezond
Leon Geilen - Postieve gezondheid vertaald naar Gemeenten

Deze pagina delen: