Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Subsidie voor pilot ‘Positieve gezondheid voor minima’

In het project ‘Positieve gezondheid in de gemeentepolis’ gaat een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen in de gemeenten Alphen, Leiden en Zoeterwoude aan de slag met het gespreksinstrument Positieve gezondheid. Zij doen mee aan een pilot, waarin wordt gekeken of het aanbieden van dit brede gesprek minima kan helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Het project is door de GGD Hollands Midden opgezet. Stichting Zorg en Zekerheid heeft de subsidieaanvraag voor het project gehonoreerd.

Door Positieve gezondheid als leidraad te gebruiken, ontstaat er een ander gesprek waarin de nadruk ligt op luisteren en achterhalen waar de behoeften liggen. Dit biedt de mogelijkheid om mensen zelf te laten ontdekken wat goed is voor hun welzijn. Dat is de kracht: tot oplossingen komen die aansluiten op wat voor de patiënt belangrijk is. Dan zal ook hun vermogen en motivatie groeien om andere problemen aan te pakken, is de verwachting.

Huisartsen en wijkverpleegkundigen krijgen een training van het Institute for Positive Health (iPH) in het toepassen van het gespreksinstrument Positieve gezondheid en een workshop van Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) over de impact van financiële stress op het gedrag en wat dit betekent voor je gespreksvoering als professional.

Met dit project kan een impuls gegeven worden aan verbetering van de zorg voor mensen met een laag inkomen en daarmee aan het vergroten van het gezondheidspotentieel van een kwetsbare groep mensen. Het faciliteren en financieren van het brede gezondheidsgesprek maakt het voor zorgprofessionals (huisartsen en wijkverpleegkundigen) mogelijk om breder te kijken en makkelijker de verbinding met het sociale domein te leggen.

Met de subsidie worden onder andere de trainingen en gesprekken voor de zorgprofessionals vergoed. Daarnaast wordt evaluatieonderzoek uitgevoerd, waaruit na afloop van de pilot een advies voortvloeit over het al dan niet opnemen van het gesprek in de Gemeentepolis van Zorg en Zekerheid. De pilot start in mei 2019 en duurt één jaar.

Bron: LinkedIn

Deze pagina delen: