Dinsdag, 26 maart 2019

Startschot Munstergeleen

Op woensdag 21 februari was Munstergeleen het podium voor ‘Preventie in de buurt’. Petje af voor alle deelnemers die na een volle werkdag geanimeerd met elkaar in gesprek gingen. En verdienstelijk, want tijdens deze bijeenkomst wisten deelnemers van diverse partijen uit de wijk elkaar te vinden om gezamenlijke preventie-uitdagingen te signaleren. In die samenwerking schuilt de kracht voor een Positief Gezond Munstergeleen. Vertegenwoordigd waren onder meer de huisartsenpraktijk Hartje Dorp, Zuyderland Thuiszorg, Gemeente Sittard-Geleen, GGD ZL, Anders Beter, CZ, RosRobuust en het Actiecentrum Positieve Gezondheid. (Foto: Huisartsenpraktijk Hartje Dorp)

De foto’s van de bijeenkomst zijn waarschijnlijk geleend van Angèle van de Ven en Ton Drenthen

Met de bijeenkomst beleefde Munstergeleen een provinciale primeur: het was de eerste keer dat het landelijke initiatief in Limburg plaatsvond. Deze primeur was te danken aan Huisartsenpraktijk Hartje Dorp die de bijeenkomst initieerde. De praktijk koppelt hun daadkracht aan een bijzonder ambitieuze aanpak om de wijk positief gezonder te maken: het pakt de handschoen op om mensen actief te verbinden in de wijk en meer te kunnen zijn dan een huisartsenpraktijk alleen. Zo biedt de nieuwe locatie van de praktijk plaats aan andere partijen, kan een groepje jongeren er terecht om te boksen en zal de praktijk een dorpsgaard starten. Een activiteit gericht op sociale verbinding én gezonde voeding, die inmiddels financieel draagvlak hebben gekregen van CZ , de gemeente Sittard-Geleen, de Rabobank WM en de FSI.

De resultaten

Om nog meer initiatieven uit te rollen in de wijk, werden tijdens ‘Preventie in de buurt’ contacten gelegd en inzichten verzameld over waar de grootste uitdagingen liggen. Er ontstond een gedeeld beeld over de gezondheidssituatie in de wijk, dankzij o.a. de inbreng van de gezondheidsmonitor van de GGD ZL en de inzichten van de aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst zochten ze elkaar op om te kijken wat ze voor de inwoners kunnen betekenen. Met als directe opbrengst een sociale kaart en concrete afspraken tussen professionals in de wijk. Daarnaast zijn er ook thema’s benoemd die leidend kunnen zijn in de wijkaanpak, waaronder voeding en afvallen, voorkomend van eenzaamheid en een gezondere leefstijl bij zowel jongeren als ouderen.

Wordt vervolgd…

De bijeenkomst krijgt een vervolg vanuit de partijen die de bijeenkomst in gang hebben gezet. Duidelijk is dat we eerst willen kijken hoe de inwoners naar positieve gezondheid kijken en actief kunnen betrokken kunnen worden bij de plannen. Op de site www.gezondmunstergeleen.nl houden we je op de hoogte van de mooie ontwikkelingen in de wijk vanuit de praktijk! Hier vind je meer informatie over onze plannen.

De bijeenkomst was geïnitieerd vanuit Huisartsenpraktijk Hartje Dorp en samen met Anders Beter, CZ, PIW (welzijnsinstelling), Gemeente Sittard-Geleen, GGD ZL en Ros Robuust tot stand gekomen. Het initiatief wordt landelijk ondersteund door RIVM en NHG. Bij de bijeenkomst waren ook Zuyderland Thuiszorg, fysiotherapie, KBO (ouderenvereniging), Centrum voor jeugd en gezin WM, het wijkplatform, een de ketenzorg dementie aanwezig. Samen vormen zij een netwerk van professionals en vrijwilligers in de wijk.