Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Schuitemaker aan de slag als nieuwe directeur van iPH

Per 1 augustus heeft Angelique Schuitemaker het directiestokje overgenomen van Machteld Huber. Huber is blij met haar komst: ‘Het is het goede moment.’ Huber richtte als grondlegger van Positieve Gezondheid het iPH op. Na 4 jaar treedt ze terug als directeur. ‘Ik ben enorm gelukkig met wat er is bereikt. Ik nader de 68 en deze fase van bestendigen en uitbouwen vraagt om andere energie. Mijn hart ligt juist bij mensen inspireren, mijn kennis delen. Dat blijf ik als adviseur doen vanuit iPH.’ In Schuitemaker ziet ze een uitstekende opvolger. ‘Angelique beschikt over veel bestuurlijke ervaring en heeft zelf in de praktijk gewerkt. Daarnaast is ze jarenlang betrokken geweest bij de implementatie van Positieve Gezondheid in verschillende settings. Die combinatie is kostbaar voor een instituut als iPH.’

Gedachtegoed met potentie
Het toeval wil dat Schuitemaker destijds bij de eerste organisatie werkte die door Huber zelf werd getraind in werken met Positieve Gezondheid. Schuitemaker: ‘Ik wist gelijk: dit heeft de potentie die ik al zo lang zoek om de zorg te verbeteren. Zelf komt ik uit Wervershoof: een klein dorp in West-Friesland. Als er iets is, staan we elkaar bij. We vragen aan elkaar: wat is belangrijk voor je, wat heb je nodig, waar kunnen we je mee helpen? Zonder te medicaliseren en dingen uit handen te nemen. Het blijft me verwonderen dat wat dáár in het klein gebeurt, op grote schaal zo moeilijk te realiseren valt. Zo gauw mensen in het zorgsysteem terechtkomen, wordt er vaak van alles voor ze bedacht. Veel wordt hen uit handen genomen.’

Systeem loopt vast
Schuitemaker is van huis uit verpleegkundige. Ze was enige tijd directeur thuiszorg van Omring. Daarna werd ze bestuurder van ZONH, dat helpt streven naar de beste zorg en gezondheid in Noord-Holland. Door de jaren heen heeft Schuitemaker de zorg ingewikkelder zien worden. Het systeem loopt vast. Professionals lopen vast. Cliënten lopen vast. Door de groeiende complexiteit wordt ook het innoveren steeds lastiger, heeft ze ervaren. ‘Niet in de laatste plaats omdat top-down vaak de reflex van managers is: we vertellen anderen wat er moet gebeuren. Ik heb me er in mijn bestuurlijke tijd zelf ook schuldig aan gemaakt.’

Veel gaat op zijn kop
Positieve Gezondheid ziet ze juist als een vernieuwing die zich afspeelt binnen de relatie tussen professional en cliënt. Van daaruit komt er een beweging op gang, die de zorg helpt vernieuwen. ‘Ik heb veel hypes zien komen – en gaan. Maar Positieve Gezondheid is geen hype. Die geeft mensen inzicht in hoe ze zelf aankijken tegen hun eigen gezondheid, én geeft ze de regie terug. Daar begint de innovatie, bij het individu zelf, met de mensen eromheen. De beweging die dat brengt, moeten we op alle fronten faciliteren. Wat betekent dat voor de financiering? Voor de afspraken binnen de keten? Voor de opleidingen? Veel gaat op zijn kop. Het concept biedt de taal en handvatten om dat voor elkaar te krijgen.’

Focus op implementatie
Komende jaren gaat het instituut stevig inzetten op de implementatie van het gedachtegoed. Schuitemaker: ‘iPH is zo’n beetje alle zalen langs geweest. Het gedachtegoed heeft een snaar geraakt en op veel plekken is er ervaring mee opgedaan. Ook de komende jaren nemen we het voortouw om de beweging kracht bij te zetten, samen met onze partners. De focus ligt op de implementatie ervan in het beleid en in de praktijk, maar ook in de opleiding van professionals. Daarom stimuleren we onderzoek in brede zin: wat werkt en wat niet? Ook dragen we zorg voor de wetenschappelijke verankering van het gedachtegoed. Voortdurend laten we zien hoe het concept uit te werken valt, ook door de keten heen. En natuurlijk haakt iPH aan op bestaande bewegingen die de zorg en gezondheid helpen verbeteren.’

Bezieling vasthouden

Wat wil Huber aan haar opvolgster meegeven nu ze het directeurschap overdraagt? ‘Hou de bezieling rond Positieve Gezondheid vast, dan valt er veel te bereiken.’ Schuitemaker: ‘Het is uitermate eervol om deze beweging op gang te houden. Niet groots en meeslepend, maar met hanteerbare en overzichtelijke stappen van onderaf. Dat zie ik als mijn persoonlijke opgave.’

Deze pagina delen: