Dinsdag, 26 maart 2019

Samenwerken in Roermond

Gemeente Roermond, Meditta, Laurentius Ziekenhuis, CZ en Huis voor de Zorg slaan de handen ineen voor een betere gezondheid voor de inwoners van regio Roermond. Zij hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor een krachtige samenwerking om voor, rondom en met inwoners in de regio een beweging op gang te brengen.

Wethouder Smitsmans Roermond

Met die beweging willen de partijen de ervaren gezondheid van inwoners verbeteren, zorg en ondersteuning organiseren op de juiste plek, het juiste moment, de juiste manier én met de juiste aandacht. De ondertekening van de overeenkomst is een aftrap voor een samenwerking die zich in eerste instantie richt op het minder kwetsbaar worden van ouderen (65+) in regio Roermond. Bijvoorbeeld door het samenbrengen en zichtbaar maken van alle activiteiten rondom vallen. Hoe andere projecten en activiteiten er precies uit komen te zien, wordt de komende maanden bepaald samen met inwoners en andere betrokken partijen uit de wijk.

Over de samenwerking

De vijf partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, leggen voortdurend de verbinding met andere mensen en partijen. Natuurlijk met inwoners, maar ook met organisaties uit bijvoorbeeld het sociale domein en het bedrijfsleven. Samen richten ze zich op een persoonsgerichte en samenhangende aanpak. Waarin positieve gezondheid, kwaliteit, duurzaam, toekomstbestendig en anders organiseren voorop staan. Er is ruimte voor innovatie en lerend ontwikkelen. Zij stimuleren de inwoners om in hun eigen kracht te staan en zelf regie te nemen en richten zich op preventie en kennisdeling.

Nieuwe manier van organiseren

In Nederland streven we naar een hogere gezondheid van inwoners met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we de kosten verlagen, zodat de benodigde zorg ook in de toekomst mogelijk blijft, bijvoorbeeld door mensen langer in een prettige thuisomgeving te laten wonen. Dit kan door het stimuleren van eigen regie van inwoners en positieve gezondheid. Er wordt dan gekeken naar wat de inwoner zelf wil, kan en daarbij nodig heeft. Deze andere kijk op gezond leven, vraagt om een nieuwe manier van organiseren. Het ondertekenen van deze intentieovereenkomst is onderdeel van deze nieuwe manier van organiseren in regio Roermond.

Bron: Huis voor de Zorg