Woensdag, 8 december 2021

Resultaten onderzoek verbinding tussen de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en positieve gezondheid.’

Maryze Vleeshouwers, 4e jaars studente aan Fontys Paramedische Hogeschool over haar onderzoek naar de verbinding tussen de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en positieve gezondheid.’

De aanleiding
Als het gaat om gezondheid en arbeidsparticipatie scoort de provincie Limburg, met name Zuid-Limburg lager dan de rest van Nederland. Om deze ongezonde ontwikkelingen in Limburg te stoppen is ´De gezonde basisschool van de toekomst´, hierna genoemd als GBT opgericht. Daarnaast levert ook de Beweging Limburg Positief Gezond een bijdrage aan deze trendbreuk door te werken met positieve gezondheid. Het vroeg kennis laten maken met positieve gezondheid kan meer gezondheidsvoordelen geven op volwassen leeftijd. 
>> Lees meer