Dinsdag, 6 september 2022

Als mens ben je niet je beperking of ziekte

Regie over hun eigen leven en geluk

Ook een gemeente doet er goed aan om vanuit Positieve Gezondheid te werken. Dat weten ze bij Gemeente Maastricht al lang. Het heeft veel te maken met de o zo belangrijke bewustwording, de zelfregie van inwoners en een andere mindset. In de eerste plaats goed voor de inwoners zelf, maar daarnaast ook voor de zorgverleners én de gemeente. In gesprek met Anita Bastiaans, wethouder wmo, diversiteit, inburgering, vluchtelingenopvang, Europa en Euregio bij Gemeente Maastricht.

Wat doet Gemeente Maastricht aan Positieve Gezondheid?
“Het mooie van Positieve Gezondheid is de integrale kijk naar de mens. Want gezondheid is veel meer dan de afwezigheid van ziekte. Wij kijken als gemeente naar de inwoners. Hoe gaat het op de verschillende leefgebieden met hen? Hoe zorg je ervoor dat de inwoners zoveel mogelijk zelfregie nemen? In de uitvoering sturen we steeds meer op Positieve Gezondheid. Dat doen we samen met onze partners. Het is meer en meer een begrip aan het worden. En met die andere mindset bij de inwoners én de zorgverleners ligt de regie in de praktijk echt steeds meer daar waar hij hoort: bij de inwoners. En soms is dat best spannend. Maar wel heel noodzakelijk en mooi als je ziet dat mensen hierdoor een leuker en zinvoller leven krijgen.”

Wat is de toegevoegde waarde van Positieve Gezondheid?
“Positieve Gezondheid is een goed instrument om bewustwording te creëren bij de inwoners en bij de zorgverleners. Als mens ben je niet je beperking of ziekte. Niet iedereen reageert hetzelfde op een situatie. Stel: ik heb een gebroken been en kan niets meer. Mijn buurvrouw heeft óók een gebroken been, maar haar leven gaat gewoon verder. Daar hebben we het weer: hoe je ermee omgaat heeft alles te maken met mindset. Voor sommigen is een 6 goed genoeg; bij anderen pas een 8. Vraag je af welke aspecten in jouw leven ervoor zorgen dat jij gewoon mee kunt blijven doen. Dat is heel belangrijk.”

Wat heeft het gedachtegoed Gemeente Maastricht gebracht?
“Positieve Gezondheid gaat om anders kijken. En anders nadenken over bepaalde zaken. Hoe meer we ermee aan de slag gaan binnen Gemeente Maastricht, hoe meer we een ander gesprek gaan voeren met onze inwoners. Dat is van belang. Wij nemen het gedachtegoed ook steeds meer mee in ondersteuningsplannen en gesprekken. Het wordt zo meer ingebakken in de uitvoering.” 

En wat heeft het jouzelf gebracht?
“Ik was al in aanraking gekomen met Positieve Gezondheid voordat ik wethouder werd. Wat mij vooral erg aanspreekt is de volledig integrale kijk. Maar als ik zo terugdenk, heb ik dat altijd al gedaan. Wat kun je nog allemaal wel? Wat is er nog meer van belang om mee te doen in de samenleving op een manier die bij jou past? Positieve Gezondheid is voor mij een feest der herkenning.” 

Waar word jij blij van?
“Denken in mogelijkheden. Ik vind het heel inspirerend wat het oplevert als je een ander gesprek voert met mensen. Ik word echt blij als het instrument wordt ingezet en dat mensen ervaren dat zijzelf de regie hebben over hun eigen leven en geluk. En dat mensen bewust zijn/worden van hun keuzes en acties. Het is soms lastig om als zorgverlener de regie bij de inwoner te laten, maar als je dan ziet wat het oplevert: meer zelfvertrouwen en eigenwaarde, dan is het dat allemaal waard.”

Wat zeg jij tegen organisaties die er nog niet mee werken?
“Spreek met partijen die ermee werken. Ga kijken wat het kan opleveren voor je eigen medewerkers en je klanten, cliënten of patiënten. Niet eerst tot 3 cijfers achter de komma allerlei onderzoeken doen. Begin gewoon met een light versie. Met het spinnenweb invullen en het andere gesprek voeren. Dat is al heel waardevol.”


De vraag van Wiro Gruisen van CZ
“Om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden moeten we ook kritisch kijken naar de zorgvraag. Positieve Gezondheid gaat uit van een brede betekenis, daardoor lopen we het risico dat medicalisering juist in de hand wordt gewerkt in plaats van teruggedrongen. Hoe voorkomen we dit in de praktijk?”
“Laat de regie bij de inwoner zelf liggen. Als zich een probleem voordoet, ga dan niet meteen de diepte in. Het moet geen invuloefening worden. Ga na wat de inwoner zelf wil. De vraag moet zijn: waar is de inwoner bij gebaat? En wat is écht nodig om een fijn leven te hebben?”


Wat is jouw vraag voor de volgende geïnterviewde Marianne Smitsmans, wethouder gemeente Roermond?
“Hoe passen jullie PG toe binnen de gemeentelijke organisatie in Roermond? Waarom wel, waarom niet? Heb je tips voor andere gemeenten?”