Donderdag, 5 september 2019

Positieve Gezondheid maakt uw team veerkrachtig!

Limburg is voorloper en trendsetter door de bestuurlijke moed om Positieve Gezondheid te omarmen, er een beweging van te maken waarmee de sociale opgave voor Limburg wordt gerealiseerd.
Het Platform Weert in Beweging ondersteunt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en kenmerkt zich door haar innovatieve en daadkrachtige aanpak van inspireren, aanjagen en verbinden.
In deze nieuwe visie op gezondheid staat niet ziekte centraal, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Van ziekte en zorg naar gezond gedrag is het motto. Gezondheid is dus meer dan alleen niet ziek zijn. Positieve Gezondheid bestaat uit de volgende 6 pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.
Samen met andere partners leveren wij hiermee een bijdrage aan een positieve trendbreuk in de gezondheid, vitaliteit en participatie van de Limburgers.
In een interactieve workshop laten we zien wat de relatie is van Positieve Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid en hoe u dit zou kunnen toepassen binnen uw bedrijf.

Programma
Datum: donderdag 19 september 2019
Locatie Gemeentehuis Weert (Raadszaal)
15.45 uur OntvangstWethouder Paul Sterk
16.15 uur Start inleiding Positieve Gezondheid
Persoonlijke Gezondheidscheck
Interactieve workshop Positieve |Gezondheid binnen het bedrijf | Mysteryguest
18.00 uur Samenvatting en aansluitend netwerkborrel.

Wij hopen u te mogen begroeten en inspireren op deze middag! U kunt zich direct aanmelden via onderstaande link:
https://konnektos.nl/agenda/446495362/workshop-positieve-gezondheid

Download hier de uitnodiging (.pdf)