Vrijdag, 14 oktober 2022

Wij zijn veel bezig met innovatie. Dat doen we door uit te proberen en te falen.

Positieve Gezondheid maakt ons werk beter

Als er een organisatie is die Positieve Gezondheid van A tot en met Z heeft omarmd én ingebed, is het MIK & PIW Groep wel. In alles wat ze doen ‘ademt’ het gedachtegoed. Angela van Dinther-Erkens, programmamanager vitaliteit, en bestuurder Raymond Clement vertellen vol enthousiasme over wat het hun organisatie al gebracht heeft, hun eigen kijk op gezondheid én het gedachtegoed en de onmaakbaarheid van de samenleving.

Eigen regie en holistische kijk
Alhoewel Positieve Gezondheid al zo’n belangrijke rol speelt in de MIK & PIW Groep, er is nog altijd ruimte voor verbetering. Raymond: “Angela en ik zijn echte believers. Wij zijn veel bezig met innovatie. Dat doen we door uit te proberen en te falen. Alleen zo kom je vooruit. Positieve Gezondheid is niet alleen voor onze medewerkers richting onze cliënten of klanten, maar ook voor henzelf goed. Wij willen het daarom nóg dieper gaan verankeren in onze organisatie.” Veel professionals binnen de organisatie zijn getraind. Ook leefstijlcoaches en beweegcoaches hebben de opleiding gevolgd. Angela: “We zetten het in- en extern in, omdat wij eigen regie en de holistische kijk ontzettend belangrijk vinden.”

Wat wel kan heb ik daar geroken
Angela is door haar ziekte diabetes type 1 altijd omringd geweest door internisten, diëtisten en verpleegkundigen. “Ik heb het steeds zo gevoeld al voordat het begrip Positieve Gezondheid er was. Ik ben mezelf. Ik ben niet ziek. Ik kan nog heel veel. Daarom ben ik intrinsiek gemotiveerd om deze beweging verder te helpen. Genoeg mensen staan er hetzelfde in. Dat is voor mij heel waardevol.” Raymond werkte vele jaren in de revalidatie. Daar merkte hij al dat Positieve Gezondheid ook iets doet aan de mondigheid en de emancipatie van de patiënt. “Ik heb daar gevoeld en gezien hoe krachtig een mens kan zijn. Ik heb met dwarslaesiepatiënten gezeild. Ik wist echt niet dat het kon. Het kan dus duidelijk wel, maar je moet de taken anders verdelen. Positief inzicht in wat wel kan, dat heb ik daar letterlijk geroken.”

Meer maatschappelijk bewegen; minder eenzaamheid
MIK & PIW pakt problemen bij de wortel aan, zodat ze niet opspelen. Een goed voorbeeld is eenzaamheidsprogramma’s. Alleen al van dat woord gruwelen ze, laat staan van de betekenis. Raymond: “Wij willen met dat soort programma’s niets meer te maken hebben, want dan ben je al te laat. Wij gaan aan de vóórkant zitten. Daar zit de gedachte van Positieve Gezondheid ook in. Je moet kijken dat je eenzaamheid voorkomt. Door onder andere persoonlijke en netwerkversterking, zingeving.” MIK & PIW werkt daarom samen met andere organisaties. Een ervan is de Volksuniversiteit Maasland. Hier kunnen mensen cursussen volgen van Engels tot bloemschikken en van werken met keramiek tot Frans. Mensen bewegen meer maatschappelijk en daardoor is er minder eenzaamheid.

Onmaakbaarheid van de samenleving 
Positieve Gezondheid geeft ook antwoord op de onmaakbaarheid van de samenleving. Raymond: “Jaren hebben wij met zijn allen gedacht: als iets kapot is, repareren we het. Als iets tegenzit, dan wordt het gecompenseerd. Nou als iets actueel is, dan is het de oliecrisis. Allerlei crisissen grijpen als tandwieltjes in elkaar. Onze standaard reflex is: compenseren. Dat roepen we naar de gemeente, naar de werkgever, naar de overheid. Met gezondheid doen we hetzelfde. Heb je een aandoening? Dan pak je een pil en het is over. Het dieper liggend gedachtegoed van Positieve Gezondheid kan wel eens helpen in deze polycrisis. Het gaat om veel meer dan gezondheid. Hopelijk gaat het ons helpen om te accepteren dat het allemaal even anders is dan we dachten.”

Niet gevaarlijk voor de ‘productie’
Er wordt wel eens gesuggereerd dat werken aan de hand van Positieve Gezondheid veel geld kost. Maar beiden benadrukken dat het juist niet gevaarlijk is voor de ‘productie’. Angela: “Het maakt ons werk alleen maar beter. En het past perfect bij kanskracht. Zo brengen we het gedachtegoed verder. En sluiten er hopelijk steeds meer organisaties aan.” 

De vraag van Marianne Smitsmans, wethouder gemeente Roermond: ‘Hoe vertalen jullie het concept van Positieve Gezondheid - dat ontstaan is in de gezondheidszorg - naar de kinderopvang en het sociaal domein? Wat voor aanpassingen zijn er wel of niet voor nodig (geweest)?’ Raymond en Angela: “Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Positieve Gezondheid gaat over mensen. En wij werken met, voor en door mensen. Zowel voor onze eigen medewerkers is Positieve Gezondheid een grondhouding en kanskracht. Maar het is ook verweven in het dagelijkse wezen van de kinderopvang. Sociaal werk is sterk vervlochten met gezondheidszorg en kan in preventieve zin nog een groter verschil maken.”

Wat is jullie vraag voor Sylvia op het Broek van Spil training en advies: “Hoe houden we respect tussen letter en geest? Het risico is dat we het academisch maken (meten is weten). Ik ben bang voor het afzakken naar het zoveelste modelletje. Het moet een verhaal blijven. Hoe doen we dat?”