Dinsdag, 14 december 2021

Positieve gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn

Het was toen ze zelf geconfronteerd werd met een ernstige ziekte dat Machteld Hüber zich bewust werd van de wijze waarop onze samenleving omgaat met zieke mensen. Dat bewustzijn zette haar aan tot wat uiteindelijk leidde tot het concept van positieve gezondheid. “Ik ben een mens en ik heb een ziekte, maar ik bén niet de ziekte”, was haar boodschap. 

De aandacht op de complete mens
Toen ik werd uitgenodigd door toenmalig gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, werd ik meteen gepakt door het verhaal van Machteld. Als wethouder in het sociaal domein was ik er in toenemende mate van bewust dat gezondheid, welzijn en welbevinden wordt gebouwd uit verschillende aspecten. Het concept van positieve gezondheid zette die voor mij op een rijtje. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. In plaats van de focus op de beperking of aandoening ligt nu de aandacht op de complete mens. 

Roermond wil een stad zijn waar iedereen meedoet
Gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. Daar waar we vroeger gezondheid zagen als ‘niet ziek zijn’, gaan we nu uit van een integrale kijk op ons algemene welzijn. We zien gezondheid als een middel om andere doelen te bereiken zoals: ‘meer regie op eigen leven’, ‘kwaliteit van leven’, ‘mee kunnen doen in de maatschappij’.

De vicieuze cirkel doorbreken
Meedoen en je goed voelen kent vele aspecten. Je fysieke en mentale welbevinden zijn er twee van, maar ook je financiële situatie, je sociale netwerk en zingeving zijn daarbij van betekenis. Het concept gezondheid gaat uit van de samenhang van alle aspecten en van de preventieve werking ervan. We leggen nadrukkelijk de verbinding tussen gezondheid en armoede, sport, participatie, opvoedondersteuning en ruimtelijke omgeving. Door de integrale aanpak werken we aan gezondheidswinst en hopen we de vicieuze cirkel doorbreken. We doen dat niet alleen, maar we doen dit nadrukkelijk in samenspraak met onze inwoners en andere partners.

Een centraal doel
We blijven werken aan de doorontwikkeling van deze bovengenoemde aanpak en maken steeds meer en waar mogelijk de koppeling met andere terreinen. Binnen Resolve Interegg leggen we de verbinding met duurzaamheid. Dat ook hier gezondheid een grote rol speelt, daar is inmiddels iedereen van overtuigd. Uitwisseling van de door ons opgedane kennis met andere (Europese) steden inspireert en geeft over en weer meer inzichten over hoe we nog meer resultaten kunnen behalen. Dat alles met het centrale doel, iedereen doet mee en is van betekenis!

Marianne Smitsmans