Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk - UNICUM Huisartsenzorg

In de zorg richten we ons vaak op gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, hoewel die natuurlijk wel behandeld wordt, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wat kunt u concreet met Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk? En hoe begint u ermee?
Lees meer

Positieve Gezondheid en gezondheidspercepties van mensen met een lage SES

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de manier waarop mensen met een lage SES het begrip gezondheid operationaliseren, wat zij belangrijk vinden en in hoeverre hun perceptie aansluit bij het spinnenwebmodel van Positieve Gezondheid.
Lees meer

Jongerentool "Mijn Positieve Gezondheid" gelanceerd

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft met financiering van FNO een jongerenversie ontwikkeld van de tool Mijn Positieve Gezondheid. De Jongerentool is op 8 april tijdens het event Krachtpatsers gelanceerd.
Lees meer

Prachtig voorbeeld: Revalidatie met behulp van Postitieve Gezondheid

Laila zou nooit meer kunnen lopen omdat ze niet gemotiveerd zou zijn. Tot ze bij Estelle Schatorié in de praktijk kwam. Nu danst Laila weer! Een prachtig voorbeeld van revalidatie met behulp van Positieve Gezondheid. Estelle vertelde hierover op de praktijkmiddag Positieve Gezondheid. Was je er niet bij? Bekijk het filmpje van deze casus>> (video begint met gesprek met Hans Peter Jung)
Lees meer

Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk, hoe doe je dat?

In de huisartsenpraktijk is steeds meer aandacht voor het concept Positieve Gezondheid. Op 31 oktober 2018 in Roermond tijdens een evenement van de NVDA, in de regio Limburg, geven een huisarts en een doktersassistent van huisartsenpraktijk Afferden in Limburg een korte uitleg. Deze praktijk is sinds 2016 bezig met Positieve Gezondheid op de werkvloer. En dat verloopt zeer succesvol. Dat is dus een goede reden om erbij te zijn.
Lees meer

Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Langzaam maar zeker ontstaat steeds meer behoefte aan concrete aanwijzingen voor de huisartsenpraktijk. Want over de hele breedte in de gezondheidszorg verschuift het accent van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Wat betekent die verschuiving voor de arts? Hoe kun je een persoonsgerichte aanpak in de praktijk toepassen? Hoe bevorder je de gezondheid van bewoners in de wijk?
Lees meer

Nationale dialoog gemeenschapskracht

Op veel plaatsen zijn inwoners actief om zorg en welzijn anders te organiseren of hun eigen leefomgeving meer duurzaam in te richten. Om daar meer bekendheid aan te geven, vindt op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats.
Lees meer

Samenwerken in Roermond

Gemeente Roermond, Meditta, Laurentius Ziekenhuis, CZ en Huis voor de Zorg slaan de handen ineen voor een betere gezondheid voor de inwoners van regio Roermond.
Lees meer

Startschot Munstergeleen

Op woensdag 21 februari was Munstergeleen het podium voor ‘Preventie in de buurt’. Petje af voor alle deelnemers die na een volle werkdag geanimeerd met elkaar in gesprek gingen. En zeer verdienstelijk, want tijdens deze bijeenkomst wisten deelnemers van diverse partijen uit de wijk elkaar te vinden in samenwerking.
Lees meer

Hoe geef je kinderen veerkracht voor het leven?

Widdonck-Talentendonck (in Heibloem) wil een optimale ontwikkelomgeving bieden voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Hoe geven we deze groepen veerkracht mee voor hun verdere leven? De lezingen over Positieve Gezondheid op 20 februari 2018 op het Widdonckterrein, gaven partners inspiratie voor hun verdere plannen.
Lees meer

Huisarts Hans Peter Jung laat zien dat het werkt

Een praktijk in Afferden laat zien dat als je vertrouwen, tijd en aandacht in het systeem brengt, je als huisarts flinke kosten bespaart. Huisarts Hans Peter Jung zal je meenemen in een inspiratiesessie om zijn bevindingen in de dagelijkse praktijk te delen. Hij spreekt aanstaande maandag al in Maastricht.
Lees meer

Positieve Gezondheid in de Limburgse praktijk

Op 26 januari 2017 kwamen de GGD, Machteld Huber van het Institute of Positive Health (IPH), ZonMw en de Zuid-Limburgse Proeftuinen MijnZorg, Anders Beter en Blauwe Zorg al bij elkaar. Een ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en te bezien wat ze voor elkaar kunnen betekenen met het oog op Positieve Gezondheid.

Alleen nog maar kraanwater

Kind Centrum De Geluksvogel is een school in Maastricht, die schittert in de Limburger. Want het is deze school gelukt de strijd te winnen tegen zoete drankjes. Onderwijzer Martijn Bodelier weet dat het anderhalf jaar geduurd heeft, voor zowel de kinderen als hun ouders overtuigd waren van de gezonde koers. Dat is een inspirerende gedachte, want als het bij De Geluksvogel mogelijk is, dan is het op elke school mogelijk.
Lees meer

INTERESSANTE NIEUWSBRIEF

Iedereen dank voor de steun in de “We zijn zelf het medicijn” campagne van het Alzheimer Centrum Limburg. In het kader van Positieve Gezondheid past ook de preventie van dementie. En die werd afgelopen jaar op de kaart gezet.
Lees meer

De patiënt in MUMC+

De patiënt centraal: een uitgangspunt dat steeds beter wordt toegepast in de alledaagse praktijk van het Maastricht UMC+. Maar, ervaart de patiënt zélf wel of hij of zij centraal staat? Is dat echt de realiteit? We legden die vraag voor aan Anita Kaemingk, patiënt in het Maastricht UMC+, Rianne Pas (Strategische initiatieven en projecten van de Faculty Health, Medicine & Life Sciences) en Wilma Savelberg (stafadviseur Patiëntenparticipatie) luisterden aandachtig mee.
Lees meer

Blauwe Zorg in de wijk

Vanaf najaar 2016 is in vier Maastrichtse wijken een beweging in gang gezet naar duurzame en effectieve zorg met de vraag van de burger als uitgangspunt. Een experiment waarin zorgverleners en burgers uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Hoe staat het ermee?

Jongeren vloggen over Positieve Gezondheid

Hoe maak je jongeren bewust van hun eigen gezondheid? Burgerkracht Limburg roept jongeren op om over gezondheid te vloggen en daarmee anderen te inspireren. Vera Niessen van Burgerkracht Limburg: ‘Jongeren zijn vooral actief op sociale media. Ze kijken meer dan dat ze lezen. En ze zijn gevoelig voor wat hun leeftijdgenoten vinden. Zo kwamen we op het idee om jongeren op te roepen te vloggen over gezondheid.’
Lees meer

Kookestafette voor kinderen

Wat een geslaagde avond, deze kookestafette voor kinderen en hun ouders. Hoe kun je van gezonde groenten en fruit een heerlijke maaltijd maken? Dat hebben de deelnemers goed kunnen leren onder regie van een chef-kok. De organisatoren zijn Coach, Jogg en SMPM uit Maastricht. Verder zijn ook verbonden de eerste-lijnszorg, scholen en sportverenigingen. Waar het allemaal om gaat is dat kinderen leren ervaren dat groenten en fruit gezond en vooral ook lekker zijn. (foto: Frank Kerbusch).
Lees meer

Jong in de ouderenzorg

Iedere woensdag is de 12-jarige Bram Pollaert bij zorgcentrum Bosscherhof in Herkenbosch. Als vrijwilliger. Bram vindt het leuk om bordspelletjes te doen met zijn bejaarde dorpsgenoten. En soms maakt hij een dansje, als de benen van de danspartner nog willen. Bram helpt graag waar hij kan, en hij raadt zijn leeftijdsgenoten aan om ook af en toe een praatje te maken in het verzorgingshuis. De bewoners van Bosscherhof lopen weg met de jonge scholier, die op woensdag zorgt voor leven in de brouwerij.
Lees meer

Jawel, een workshop goed slapen

Twintig procent van de Limburgers van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien ben je beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw gemeente, ingegaan op hoe slaap jouw gezondheid positief beïnvloedt en hoe je hieraan zelf kunt bijdragen.
Lees meer

Wat is er mooier dan samen eten en praten?

Farèn werkte in Teheran als sportdocent, en wilde die carrière twee decennia geleden in Nederland vervolgen. “Mijn Nederlands was nog niet goed, en de leerlingen van Fontys in Tilburg lachten me uit. Ik ging iedere dag huilend naar huis. Ik had al een heel leven achter me, was eigenwijs en altijd onafhankelijk geweest. Dus dat werd het niet”. Faren begon een studie Maatschappelijk werk. Die ambitie bracht haar uiteindelijk naar Maastricht.
Lees meer

De taak van de arts verschuift ingrijpend

Dr. Petra Kuijpers is cardioloog en analyseert voor ons waarom de rol van de arts aan het veranderen is. Patienten eisen 100% gezondheid, terwijl de dokter daar geen 100% invloed op heeft. De patient is zélf voor ca. 80% van invloed op de eigen gezondheid. En het is de taak van de dokter die boodschap duidelijk over te dragen. En ervoor zorgen dat die boodschap ook aankomt bij hen die dat het hardst nodig hebben.
Lees meer

Moedige stap doorbreekt eenzaamheid

Na haar scheiding en verhuizing naar Kerkrade voelde Frieda zich buitengesloten. Er was niets meer om naar uit te zien, haar leven stond stil. Via Samen Leven Kerkrade kwam Mariska Vreuls op haar pad. En die bracht haar terug naar haar grote passie: de muziek. Heb je vragen? Neem dan contact op met: Meldpunt eenzaamheid, Ouderenwelzijn in Kerkrade.
Lees meer

We zijn zelf het medicijn

Het MUMC+ is de strijd tegen Dementie van start gegaan. Wat is namelijk gebleken, we kunnen zelf een derde van de Dementiegevallen voorkomen. Daarom heet de campagne: ‘We zijn zelf het medicijn‘.
Lees meer

Meijel gaat voor eerste positief gezondheid-Dorp

In de Kathedraal van de Peel vond op dinsdag 27 maart jl. de eerste bijeenkomst plaats van ‘Meijel Positief Gezond’. Een initiatief van de Stichting Peelport en het Dorpsoverleg Meijel om Meijel als 1e Positief Gezonde Dorp van Nederland op de kaart te zetten.
Lees meer

Maastricht steunt huiskamerinitiatieven

De laatste jaren komen er in Maastricht meer en meer initiatieven waarbij men elkaar kan ontmoeten in huiskamersfeer rond sociale activiteiten. Een mooi voorbeeld is Sjuif a-en in Heer. Kartrekker Servé Habets krijgt er zelf kippenvel van.
Lees meer

Empathie is ook een medicijn

“Heb méér aandacht voor de patiënt zelf en niet alleen voor de klacht, want empathie in de zorg is af en toe ver te zoeken”. Dat was de boodschap die medische student Matthijs Bosveld kreeg van een patiënte tijdens zijn studie geneeskunde.
Lees meer

Van lusteloos naar zingeving

In 1985 nam Frans de boerderij van zijn vader over, omdat het zo hoorde. Na 10 jaar ging het mis met Frans. Nu heeft Frans zijn boerderij omgebouwd tot zorgboerderij en merkt hij dat het delen van zijn vak zijn geluk verdubbelt.
Lees meer

Baersdonck vertrekt vanuit vertrouwen

Donderdag 15 maart heeft de officiële opening plaatsgevonden van de Baersdonck in Grubbenvorst, Noord Limburg. De Baersdonck is een mooi voorbeeld van het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk. Dit innovatieve project is gebaseerd op het vertrouwen dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking een betekenisvol leven kunnen hebben, midden in de samenleving.
Lees meer

Uitbehandelde cliënten wonen prettig samen

Knippen en plakken, de mooiste ansichtkaarten. Daarmee brengt Elly Frederiks haar dagen door in Grubbenvorst. De tijd vliegt, zo zegt Elly. Bewoners van Grubbenvorst waren in eerste instantie sceptisch over de komst van de uitbehandelde cliënten van zorginstelling Dichterbij, die vrijwel allemaal een licht verstandelijke handicap hebben. Na vijf maanden ervaring verlopen die contacten in Grubbenvorst goed. En ook met Elly gaat het een stuk beter dan vroeger.
Lees meer

Pluspraktijken werken met Positieve Gezondheid

Vijftien zogeheten Pluspraktijken in Zuid-Limburg zijn al een poos aan de slag met positieve gezondheid. Dat is gefaseerd aangepakt vanaf 2016.
Lees meer

Deze aanpak zet ons als gemeente in een andere rol

De Limburgse Gemeente Voerendaal zet stevig in op Positieve Gezondheid. Wat beweegt de Gemeente en hoe krijgt de aanpak er vorm? Projectleider Thom Zeguers: ‘Iedereen doet mee.’
Lees meer

Geïnspireerd de natuur in met IKL

Ook Stichting IKL merkt steeds meer dat positieve gezondheid een serieus thema is in Limburg. De brug tussen gezondheid en natuur is iets wat wij als heel waardevol beschouwen, maar er wordt nog te weinig mee gedáán. Door middel van werkdagen organiseert IKL thema’s rond Positieve Gezondheid.
Lees meer

Jongeren vloggen over Positieve Gezondheid

Vera Niessen is lid van Actiecentrum Limburg Positief Gezond en werkt bij het Huis voor de Zorg. In deze video gaat ze op stap met Rapper Rafaël Rozenblad. Rafaël gaat met jongeren in gesprek over ‘mijn positieve gezondheid’.
Lees meer

Sandra van Velzen pakte de oorzaak aan

Sandra van Velzen uit Geleen zat er helemaal doorheen. Als intensieve mantelzorgster maakte zij zich veel zorgen over de toekomst. En door haar burn-out kreeg ze last van slapeloosheid, overgewicht en stress. De reguliere zorg wist de gevolgen daarvan te onderdrukken, maar de echte oorzaak kwam niet aan bod.
Lees meer

Studenten ergotherapie leren 6 domeinen kennen

Enthousiaste studenten ergotherapie van Zuyd Hogeschool waren vandaag aan de slag met Positieve Gezondheid. Het werd een drukke en productieve workshop in Plinthos, in Schinnen.
Lees meer

Futurum Heerlen presenteert Positieve Gezondheid

Futurum in Heerlen presenteerde een workshop waarin studenten aan de Zuyd Hogeschool kennis maakten met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Door middel van interactieve werkvormen werkten de studenten met de zes domeinen uit het spinnenweb. Voor hen een doorkijkje naar een meer veerkrachtig en gezond leven.
Lees meer

Zin in leven

Carola de Boer schreef voor Dagblad de Limburger een aangrijpend artikel over suïcides onder jongeren. Onder jongeren tussen 15 en 25 jaar blijkt zelfdoding de doodsoorzaak nummer één. Een onderwerp dat in vele opzichten gerelateerd is aan Positieve Gezondheid. Met het project Zin in Leven start BC Broekhin in Roermond als eerste Limburgse school met aandacht voor dit thema.
Lees meer

Positief Gezonde lunch

Dinsdagmiddag 7 november vond in het Prandium van de Provincie Limburg een Positief Gezonde lunch plaats. Bij Positieve Gezondheid gaat het er niet per se om wát je eet – dat mag best een kroket of frikandel zijn – als hetgeen je eet en doet maar in balans is. Collega’s zijn tijdens de lunch met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van het spinnenweb, dat als placemat was uitgevoerd.
Lees meer

Inspiratiebijeenkomst ‘De preventieve kracht van de zorg’

Zoals in ons hele land is er ook in Weert een omslag nodig in de strijd tegen overgewicht, diabetes en chronische aandoeningen. Platform Weert in Beweging organiseert Vrijdag 10 november een bijeenkomst in het St Jans Gasthuis: ‘De preventieve kracht van de zorg!’ Deze inspiratiesessie is gebaseerd op het concept van (Positieve) Gezondheid.
Lees meer

Kom, we gaan wandelen

Huisarts Hans Peter Jung uit Afferden is ambassadeur van positieve gezondheid. En in deze video gaat hij met zijn patiënten aan de wandel. Bio Walking noemt hij dat. Gedeputeerde Marleen van Reijnsbergen neemt persoonlijk poolshoogte. Een inspirerende video.
Lees meer

Hoe de huisartsen werken met Positieve Gezondheid

De huisartsenpraktijk Afferden heeft tegenwoordig minder patiënten die keer op keer terugkomen. ‘Door echt aandacht te besteden aan hoe het met iemand gaat, kun je veel meer doen’, vertelt huisarts Hylke de Waart.
Lees meer

Hart voor Voerendaal

In het Zuiden van Limburg heeft men een opmerkelijke video gemaakt. Ze gaat over Positieve Gezondheid in de hechte gemeenschap van Voerendaal en heet dan ook Hart Voor Voerendaal. Onze complimenten voor de pakkende boodschap.
Lees meer

Artsen kunnen 20% van het probleem oplossen

Cardioloog Petra Kuypers kent als geen ander de vraag van patiënten, dokter… maak mij beter. Maar in haar vak is de rol van de arts onderhevig aan de 80/20 regel. “Zo’n 20% aan de verbetering van de patiënt kan een dokter bieden, maar de 80% die overblijven moeten patiënten zélf doen.” zegt Petra. “Daarnaast is de leefomgeving en psychische balans van iemand van doorslaggevende betekenis voor het welzijn van elke cliënt aan je tafel. Dus moet je daar als arts oog voor ontwikkelen”.
Lees meer

Een chronische levensgenieter

De centrale boodschap die Hans Meex ons wil meegeven, is een heel belangrijke: “Lever je niet willoos over aan de medici, maar kom voor jezelf op.” Wij interviewden deze bijzondere patiënt die levenslust weet te combineren met een aantal ernstige chronische aandoeningen. Hans schreef er een inspirerend boek over.
Lees meer

Gezondheid versus kwaliteit van leven

Er is de laatste jaren veel discussie over de verschillende begrippen van gezondheid en ook over hoe gezondheid en kwaliteit van leven zich tot elkaar verhouden. Om meer helderheid te krijgen, zetten de onderzoekers John Dierx en Hans Kasper een online enquête uit onder 1.000 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 75% van hen het nieuwe concept nog niet kent. En dat de helft van de respondenten Positieve Gezondheid meer aanspreekt dan de WHO-definitie.
Lees meer

Zingeving is goed voor het hart

Het concept van de Blue Zones voor een gelukkig en gezond leven is een inspiratie voor het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Uit onderzoek in Japan blijkt vooral zingeving goed voor het hart. Arts-onderzoeker Machteld Huber, grondlegger van het nieuwe concept van gezondheid, deed onderzoek naar indicatoren van gezondheid.
Lees meer

Brightvibes vertelt positieve verhalen

Een miljoen volgers had BrightVibes, het platform dat zoveel mogelijk positiviteit wil verspreiden, al op zijn internationale Facebookpagina. Oprichter Michiel de Gooijer: “Mensen willen graag nieuwe, positieve verhalen horen.” Voorbeeld: Groente en fruit komt meestal uit de supermarkt. Door dit gemak, weten kinderen vaak nauwelijks meer waar hun eten vandaan komt. Door hen te leren hoe ze hun eigen groenten moeten verbouwen, wordt hun enthousiasme voor gezond eten gewekt. Het is leuk, ze leren veel en brengen bovendien tijd in de natuur door.
Lees meer

Betere gezondheid, betere zorg, dezelfde prijs

Hij afficheert zich graag als huiskamergeleerde. Een slimme truc om wantrouwen en weerstand te verminderen. Want vergis je niet, sinds hij met emeritaat is, wijdt Guus Schrijvers zich met onverminderde energie aan zijn doel: betere gezondheid, betere zorg, en dat voor dezelfde prijs. Kan dat? De kosten van de gezondheidszorg rijzen toch de pan uit? Ja, dat kan.
Lees meer

Medisch en sociaal verbonden

De klachten zijn echt, maar de huisarts kan eigenlijk niets vinden. Niets medisch tenminste. Dat is geen uitzondering: dat overkomt 30-50% van de mensen op het spreekuur. Soms zullen de klachten vanzelf weer verdwijnen, maar het kan ook zijn dat er op sociaal-emotioneel gebied iets aan de hand is. Dan kan de huisarts verwijzen naar een sociaal werker. Maar bij welk soort problemen kan dat een oplossing zijn? En hoe kun je die doorverwijzing versoepelen?
Lees meer

Afslanken is een complex probleem. Voor iedereen anders.

Anna Verhulst was studente Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, toen zij op het podium verklaarde vele kilo’s te zijn afgevallen. Hoe complex en persoonlijk dat proces is, vertelt zij in begrijpelijke bewoordingen, in het Engels. Anna’s betoog is zo inspirerend en herkenbaar dat het inmiddels wereldwijd meer dan 1 miljoen keer gezien is. Geniet mee van Anna’s levenservaring, die zij al deelde toen het begrip Positieve Gezondheid in Limburg nog tamelijk onbekend was.
Lees meer

Positieve Gezondheid als kapstol voor gemeentebeleid

Sinds 2015 zijn veel taken in zorg en welzijn vanuit het Rijk bij de gemeenten neergelegd. De gemeente Zoeterwoude wil na drie jaar alles goed op een rij zetten. Resultaat is een uitgebreide actielijst die is vastgelegd in de Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond.
Lees meer

Je kunt heel veel zelf doen, bij ernstige ziekte

Anita Kaemingk werd zeer enstig ziek. Ze kreeg door een levensbedreigende endometriumkanker in 2013 te horen: “Je wordt niet meer beter.” In een twintigtal columns schreef ze over allerlei ervaringen die je overkomen zodra je kanker krijgt; Bijgaand artikel is daar één van.
Lees meer

"Als we elkaar zien, spreken en bewonderen, worden we gezond"

“Wie zijn buren kent voelt zich minder eenzaam en gelukkiger. Zo eenvoudig is het.” Om mensen te verbinden startte Karin Bruers haar initiatief Social Sofa: een bedrijf dat sociale verkilling te lijf gaat met zitbanken in de wijk. En luister welke vlucht dat idee krijgt.

Lees meer

"Ik merk dat ik veel minder vastlopende consulten heb."

In Meppel ligt de huisartsenpraktijk van Carola Penninx. In deze video legt ze uit hoe in haar praktijk het roer om ging. Want tenslotte gaat het er in wezen om, dat de patiënt zich zo goed mogelijk voelt. En dat begint met luisteren naar het probleem. Bekijk deze video voor het hele verhaal van Carola.

Lees meer

‘Je bespaart er veel tijd mee, omdat patienten minder vaak consulteren.’

Huisarts Karolien van den Brekel zet het Spinnenwebmodel Positieve Gezondheid vaak in. Elke dag besteedt ze een aantal consulten aan het invullen en bespreken van deze zelftest. Waarom is ze er zo enthousiast over? Wat levert dat spinnenweb nu eigenlijk op?
Lees meer

Laten we van een consult weer een ontmoeting maken

Laten we van het medisch consult weer een ontmoeting maken, zegt geriater Joris Slaets. Professionals vallen de patient na ca. 9 sec. al in de rede, bij het eerste medisch consult. Maar als we ons niet engageren met de patiënt, kunnen we voor die persoon niets betekenen. In deze podcast door Lex Bohlmeijer van de Correspondent, komen heel wat openbaringen aan het licht. Neem 45 minuten de tijd en laat je inspireren. De foto is van Marijn Smulders, voor De Correspondent.
Lees meer

Wat kan de natuur met je gezondheid doen?

Kom je mee de natuur beleven in de Grote Peel, 9 november aanstaande? Wij zoeken professionals uit de Peelregio die samen met ons willen ontdekken hoe we inwoners uit dit gebied meer kunnen laten profiteren van de positieve effecten van hun omringende landschap en natuur. Laten we tijdens deze bijeenkomst eens verkennen hoe samenwerking met de natuurorganisaties het beste zou werken voor inwoners uit deze streek. Het initiatief maakt deel uit van De Week van de Positieve Gezondheid.
Lees meer

Wat deed Positieve Gezondheid voor deze Gynaecoloog?

Fedde Scheele is behalve gynaecoloog ook hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Toen hij voor het eerst van Positieve Gezondheid hoorde, was hij meteen enthousiast. “De patient is een persoon, en dus moeten we als arts ook dealen met de persoon… en niet slechts met de ziekte op zichzelf”.
Lees meer

Ook bij GGZ werkt Positieve Gezondheid, zegt Jim van Os.

In de Geestelijke Gezondheids Zorg zocht men al langer naar een doorbraak in de benadering van gezondheid. Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie zag het concept van Positieve Gezondheid op het juiste moment ontstaan.
Lees meer
Deze pagina delen: