Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Positieve Gezondheid in belang van cliënt, medewerker en zorg in zijn algemeenheid

Niet alleen kijken naar gezondheid, maar naar alles wat daarmee samenhangt. In het bijzonder zingeving. Niet denken in allerlei stoornissen en toestandbeelden, maar kijken naar hoe iemand functioneert op een aantal domeinen. Dat is in het belang van iedereen. Niet voor niets dat LEVANTOgroep, die in Zuid- en Midden-Limburg ondersteunt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, aan de slag ging met Positieve Gezondheid. In gesprek met Paul Schefman, voorzitter Raad van Bestuur van de LEVANTOgroep.

Je moet altijd blijven doorvragen
“Het is onze bedoeling dat iedereen binnen LEVANTOgroep met Positieve Gezondheid werkt of gaat werken. Intern maar ook extern. We moeten ons hierbij niet laten afleiden door randverschijnselen. In de zorg komt het regelmatig voor dat we denken: O, het past niet in een bepaald kadertje en dus moeten we het niet doen. Maar je moet blijven doorvragen. Altijd. Niet alleen in het primaire proces met cliënten, maar ook in het secundaire proces: bij beleid en uitvoering. We zijn nu ook Positieve Gezondheid aan het gebruiken als fundament voor ons HR-beleid bijvoorbeeld. Stel je zelf altijd de vraag: Wat is er écht aan de hand? Je moet bij alles goed nagaan hoe het een het ander beïnvloedt.” 

Sneller to-the-point
“Twee zaken vanuit de Blauwe Zorg werken heel goed: gezinsregie en benadering vanuit Positieve Gezondheid. We stellen één coördinator aan voor gezinsregie. Hij of zij is aanspreekpunt en regelt alle zaken rondom het desbetreffende gezin. Tel daar de benadering vanuit Positieve Gezondheid bij op en je komt zo veel sneller to-the-point. Ook kunnen we nu veel sneller een geschikt traject opstarten. De cliënt wordt hiermee daadwerkelijk geholpen en ondersteund. Zonder dat je wordt afgeleid door dingen als: wordt het wel vergoed of niet. Dat is voor latere zorg.”

Theorie Positieve Gezondheid omzetten naar praktijk
“Corona heeft het ons niet makkelijk gemaakt. We hadden op dit moment al onze medewerkers geschoold willen hebben. Digitaal is dat wel gelukt, maar het moet ook fysiek gebeuren en daarnaast is het van belang om medewerkers te (blijven) coachen op de werkplek. Anders werkt het niet. We hebben de krachten gebundeld met ZIO en Radar om ook aan de implementatiekant mensen te kunnen scholen. Het is noodzakelijk dat op de werkplek erop toegezien wordt dat de theorie wordt omgezet naar de praktijk. Het moet echt ingepast worden in het eigen werkproces van de medewerker, zodat het een blijvend iets wordt. Hierbij is voortdurend toezicht nodig. In het verlengde hiervan moeten patiëntendossiers worden aangepast en zijn we aan het onderzoeken of we apps kunnen inzetten om de processen te vergemakkelijken.”

Steeds meer gemeenten omarmen Positieve Gezondheid
“Wat mij heel blij maakt, is dat er steeds meer gemeenten Positieve Gezondheid omarmen. Gemeente Sittard-Geleen heeft dat al in een vroeg stadium gedaan. Bij de gemeenten Landgraaf, Brunssum en Heerlen zijn ze er volop mee bezig. En er lopen ook pilots bij de gemeenten Maastricht en Kerkrade. Dat stemt mij heel positief. Een groot aantal van de trajecten start namelijk bij de gemeenten. Dan is het heel belangrijk dat zij er ook mee gaan werken. En dat ze hun zorgmedewerkers gaan scholen, zodat we straks allemaal dezelfde taal spreken. Dit is niet te onderschatten belangrijk voor álle partijen!”

In belang van cliënt, medewerker en zorg algemeen
“Ik zou willen zeggen tegen organisaties die nog niet met Positieve Gezondheid werken: je moet die ommezwaai maken. Het is in het belang van de cliënt, de medewerker en de zorg in zijn algemeenheid. En ook nog eens tegen lagere of gelijke zorgkosten. Het is voor mij absoluut geen vraag meer, maar een must.”

In de praktijk gebeurt het, niet in theorie
De Gezondste Regio 2025 is recent aangesloten bij de Beweging Limburg Positief Gezond. Het eerstvolgende interview vindt plaats met Wessel Breeuwsma en Caroline Kortooms van deze organisatie. Als we Paul Schefman vragen wat hij graag wil weten van hen dan is dat: “Hoe willen jullie Positieve Gezondheid in de praktijk brengen? In theorie is het allemaal mooi, maar het moet in de praktijk gebeuren.”

Deze pagina delen: