Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Op weg naar een nieuwe GGZ Noord Limburg

Een nieuwe, toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Limburg. Dát was de inzet van het symposium ‘what’s in a name’?. Bedoeld voor professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten en beleidsmakers met grote betrokkenheid bij de ggz. Het moet namelijk echt anders. En dat kan ook. Het idee: een hechte ‘no-nonsense’ basis leggen voor een groeiende Noord-Limburgse beweging die echte vernieuwing realiseert. Een beweging waarin de zorgketen én het sociale netwerk rond de cliënt, zich verbonden voelen. 

Op 6 december kwam men bijeen in Villa Flora, in Venlo. De ggz staat namelijk onder druk. Het stelsel loopt vast. De wijken kennen meer en meer kwetsbare burgers en op een psychische stoornis ligt nog steeds een stigma. Dat vraagt om vernieuwing en verbetering. Om innovaties die nieuwe inzichten brengen. Het vraagt ook om zelfreflectie en lef om buiten de gebaande paden te treden. Samenwerking in de ‘zorgketen’ is niet genoeg. Het sociale netwerk rond de cliënt is minstens zo belangrijk.

Er zijn veel organisaties actief in en rondom de ggz. De hulp en dienstverlening kent ook vele vormen, gezichten en namen. Maar ach, ‘what’s in a name’? Het gaat erom, samen met alle betrokkenen, een beweging op gang te brengen. De ‘Vitale Coalitie’ is deze beweging gestart. Daarin hebben zich Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, VGZ en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas verenigd. Dagvoorzitter Frans Pollux ging in gesprek met vertegenwoordigers uit het veld. Wat houdt hen bezig? Hoe zien zij de ggz in 2025? Waar wringt het? Waar zien ze kansen? Er volgden 3 sessies met elke een eigen titel: Denk mee, Bouw mee en Leer mee.

Bij het meedenken werden innovaties aan elkaar ‘gepitched’. Wat beogen ze? Wat is het idee? Wat vraagt dat en waar liggen de dilemma’s?

Bij de sessie ‘Bouw mee’ ging men in groepen aan de slag met moderne methoden van brainstorm en ontwerp. Het doel daarvan was de gepresenteerde innovaties een concrete stap verder te brengen. En in het laatste deel ‘Leer mee’ kwam men tot het uitwisselen van inzichten, leerpunten, aanbevelingen en afspraken. Lid van het Actiecentrum Nicole Bosman presenteerde de aanpak vanuit Positieve Gezondheid.

Voor een compleet beeldverslag en nog meer toelichting en resultaten kun je naar deze site.

Deze pagina delen: