Maandag, 1 maart 2021

Online thematafel WMO

Het is een hele uitdaging om binnen de kaders van de wet alles uit positieve gezondheid te halen. Tijdens deze bijeenkomst delen we ervaringen en successen omwille van het optimaal mogelijk faciliteren van de voordelen voor de burger. Werken met het actiewiel is het ervaren van positieve gezondheid op micro- en mesoniveau. Het is ook een manier om samen invulling te geven aan deze bijeenkomst. 

Aan de hand van het actiewiel van positieve gezondheid gaan we opzoek naar antwoorden op de vraag:
Wat heb je of heeft jouw gemeente nodig om de implementatie van positieve gezondheid binnen de WMO succesvol te maken?

>>> aanmelden en meer informatie