Maandag, 11 maart 2019

Tools voor Mijn Positieve Gezondheid

Op zoek naar gespreksinstrumenten die je kunt inzetten voor positieve gezondheid? Dan kom je natuurlijk uit bij het originele en veelgebruikte instrument Mijn Positieve Gezondheid. Én bij de speciaal gemaakte versies, bijvoorbeeld voor en door kinderen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door Machteld Huber, in samenwerking met anderen. Steeds verder worden ze verfijnd. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijke data die we met de doelgroep zelf verzamelen. Dus zorg ervoor dat je het origineel hebt, zodat we ze samen wetenschappelijk kunnen doorontwikkelen.

Hoe tot stand gekomen?

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Voor volwassenen
Het instrument stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

Hoe te gebruiken voor volwassenen?

Er zijn tal van mogelijkheden. Zorgverleners, welzijnswerkers en HR- managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten in gesprekken over gezondheid. Zorgvragers kunnen het ook zelf gebruiken om meer zicht te krijgen op hun gezondheid en op wat ze zouden willen veranderen.

Zelf aan de slag met je positieve gezondheid? Vul de vragenlijst in op mijnpositievegezondheid.nl.

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar heeft iPH de kindtool ontwikkeld. Kinderen kunnen hiermee laten zien wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

Hoe te gebruiken voor kinderen?

De Kindtool kan dienen als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Het kind vult de tool vooraf in en kan zo mede de agenda bepalen van het consult. De tool kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van kinderen in brede zin. De Kindtool gaat over tal van onderwerpen, zoals eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen.

Wil je zelf aan de slag met je positieve gezondheid? Vul dan de vragenlijst in op kind.mijnpositievegezondheid.nl

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar heeft iPH de kindtool ontwikkeld. Kinderen kunnen hiermee laten zien wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb-diagram waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

Handig: het gespreksinstrument van iPH in verschillende bestanden en vormen

Fijn dat je aan de slag bent met positieve gezondheid. Wij adviseren dat (zorg)professionals die werken met positieve gezondheid de Basismodule gevolgd hebben en gebruik maken van de iPH gespreksinstrumenten. Dat laatste is mogelijk door het (laten) inbouwen van de tool via een API koppeling of door het invullen van de vragenlijst via mijnpositievegezondheid.nl


Uiteraard staat het een ieder vrij om te werken met positieve gezondheid zonder bovengenoemde twee criteria, dat is echter niet in lijn met de aanpak die iPH adviseert.

Op de volgende pagina vind je bestanden van het iPH gespreksinstrument voor volwassenen en kinderen. Je kunt deze downloaden en gebruiken voor je eigen communicatie. Er zijn telkens twee varianten: een met en een zonder de aspecten per dimensie positieve gezondheid. Handig: het gespreksinstrument van iPH in verschillende bestanden en vormen

Fijn dat je aan de slag bent met Positieve Gezondheid. Wij adviseren dat (zorg)professionals die werken met Positieve Gezondheid de Basismodule gevolgd hebben en gebruik maken van de iPH gespreksinstrumenten. Dat laatste is mogelijk door het (laten) inbouwen van de tool via een API koppeling of door het invullen van de vragenlijst via mijnpositievegezondheid.nl

Uiteraard staat het een ieder vrij om te werken met Positieve Gezondheid zonder bovengenoemde twee criteria, dat is echter niet in lijn met de aanpak die iPH adviseert.

Op de volgende pagina vind je bestanden van het iPH gespreksinstrument voor volwassenen en kinderen. Je kunt deze downloaden en gebruiken voor je eigen communicatie. Er zijn telkens twee varianten: een met en een zonder de aspecten per dimensie Positieve Gezondheid. Onderaan de pagina vind je bestanden voor de iPH iconen.