Zondag, 20 maart 2022

Kwetsbare mensen zijn meer dan hun kwetsbaarheid

Het spinnenweb invullen doet Han von den Hoff, directeur van Burgerkracht Limburg, niet maandelijks. Wel af en toe. Het helpt hem om naar zijn eigen leven te kijken. Hoe staat hij erin? Wat vindt hij belangrijk? Wat wil hij? “Ik vervul thuis met alle liefde een paar stevige mantelzorgtaken. Soms heb ik het even nodig om te kijken naar mezelf. Zeker als iets me heel erg raakt en enorm binnenkomt. Dat mag.
Maar ik kijk dan wel aan de hand van het spinnenweb of die emoties me helpen. Is dat niet zo, dan probeer ik dat gevoel een beetje uit te zetten.” Ook binnen Burgerkracht werken ze veel met Positieve Gezondheid. “Het helpt écht om op een andere manier te kijken.”

Anders doen dan we deden
“Ik ben nu drie jaar directeur van Burgerkracht Limburg. Mijn voorganger had al geregeld dat we bij de beweging waren aangesloten. Fantastisch dat hij dat geregeld heeft. Positieve Gezondheid is ook een van de redenen waarom ik gesolliciteerd heb bij deze organisatie. Alle zaken vanuit mijn persoonlijke en zakelijke leven vielen op hun plek. Ik was er onbewust altijd al mee bezig. Nu kreeg het opeens structuur. Mooi en bijzonder. Dit werkt natuurlijk ook zo voor de andere inwoners van Limburg. Provincie Limburg had die sociale agenda niet opgesteld – met de nadruk op zelfregie en zelf bijdragen aan je vitaliteit – als het niet zo nodig was. We moeten echt anders doen dan we deden, anders krijgen we wat we altijd al kregen. 

Geïnfecteerd raken
Burgerkracht Limburg zorgt ervoor dat mensen meer zelf gaan bijdragen aan een gezonde leefomgeving, hun eigen gezondheid en dat ze meedoen aan de samenleving. Provincie Limburg heeft ons gevraagd hiervoor een soort van infrastructuur aan te leggen. Wij proberen individuen, maatschappelijke organisaties, burgerorganisaties, burgerinitiatieven en professionals te inspireren, te verbinden en te helpen om het gedachtegoed mee op te pakken. Dat doen we door middel van workshops, spellen op scholen, speciale bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ouderen of allochtonen. We laten ze zo kennismaken met Positieve Gezondheid. En ermee spelen.
In de hoop dat ze erdoor geïnfecteerd raken en er zelf op de een of andere manier iets mee gaan doen. Ook motiveren we samenwerkingsverbanden in de zorg om het gedachtegoed mee te nemen in toepassingen. Hoe kan het behulpzaam zijn in de aanpak van diabetes? Bij ouderen? Of bij de GGZ-problematiek? Veel professionals doen er al iets mee, hebben erover gehoord of zijn er door geraakt. Bij burgers gaat dat niet zo snel en hebben we nog een lange weg te gaan, vrees ik.

Het andere (functionerings)gesprek
Als ik binnen onze organisatie kijk, hebben we Positieve Gezondheid al zoveel mogelijk verwerkt in alles wat we doen. Iedere nieuwe medewerker maakt snel kennis met het gedachtegoed. Via een workshop. En in principe geven we iedereen de uitgebreide scholing. Ook in functioneringsgesprekken gebruiken we het. We voeren het andere gesprek. Kijk eens naar jezelf aan de hand van het spinnenweb. Hoe ziet het beeld er dan uit? Wat zijn voor jou de behoeften de komende tijd? Het is fijn om te merken dat het écht helpt op een andere manier te kijken. En dat medewerkers op een andere manier het gesprek met mij als leidinggevende aangaan. 

Hoe kijkt iemand naar zichzelf
Als het ons lukt om verder te kijken bij kwetsbare mensen dan alleen naar hun kwetsbaarheid, dan word ik daar heel blij van. Dat is bij mij thuis ook. Ik ben wel mantelzorger, maar ik ben veel meer dan dat. Ik werk, ik fiets, ik tuinier én ik ben mantelzorger. Onze geadopteerde dochter heeft het heel zwaar gehad tijdens het adoptieproces. Zij had de stempel ‘zwakbegaafd’ en nu volgt ze een hbo-studie. Positieve Gezondheid draait niet om hoe wij kijken naar iemand, maar hoe kijkt iemand naar zichzelf. 

De vraag van Guy Schulpen van ZIO/Blauwe Zorg:
“Wanneer komt het punt dat Burgerkracht namens de burgers zegt: ‘Het is afgelopen met het in hokjes denken. Wij willen vanaf nu niet meer op deze manier benaderd worden. En willen dat er domeinoverstijgend gewerkt wordt’?” 
Het moment dat ‘de burgers’ een steviger geluid gaan afgeven komt dichterbij. We zijn nu bij Burgerkracht met een aantal trajecten bezig om te kijken of we mandaat van burgers krijgen om dit te doen. De beweging is ook zover ontwikkeld om dit jaar met de vuist op tafel te kunnen slaan. Eens kijken wat er dan gaat gebeuren.”

Wat is jouw vraag aan Thea Verkoeijen van Heerlen STAND-BY!: 
“Hoe vaak vul jij zelf het spinnenweb in?”