Maandag, 15 juli 2019

Kijken naar de mogelijkheden

Naomi (21) uit Kerkrade is een van de deelnemers aan Kompas Positief Gezond, een bijzonder re-integratietraject van a4works gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de belemmeringen, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Inzicht in gezondheid en welbevinden

Naomi moest door problemen in haar thuissituatie stoppen met de havo. Zo belandde ze op haar achttiende in de WW. Via de gemeente kwam ze terecht bij Monique van Erve, coach van Kompas Positief Gezond. “Eigenlijk dacht ik dat ik afgeschreven was. Ik zag geen mogelijkheden meer, totdat ik bij Monique aan tafel kwam”, vertelt ze. Monique en Naomi gingen samen aan de slag met de tool ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Dit gespreksinstrument geeft inzicht in alle facetten van iemands gezondheid en welbevinden. Het zogenaamde ‘spinnenweb’ laat in één oogopslag zien waar iemand op dat moment staat. “We hebben de tool drie keer ingevuld. Een keer als nulmeting, tussentijds en op het einde. Je ziet hierdoor goed hoe Naomi is gegroeid”, aldus Monique.

De zachte kanten van het leven

Naomi: “Als je bij de Sociale Dienst komt, praat je over de ‘harde kanten’ van het leven: werk, geld, huisvesting... Maar er wordt niet doorgevraagd. Als je bijvoorbeeld zegt dat je slaapproblemen hebt, sturen ze je naar de huisarts voor slaappillen. Er is geen aandacht voor de onderliggende oorzaak. Door Mijn Positieve Gezondheid heb ik enorm veel inzicht gekregen in mezelf. Met name op het gebied van ‘zingeving’ scoorde ik laag. Ik merkte dat ik meer nodig had dan gewoon een baantje om geld te verdienen. Ik wil leren, mezelf uitdagen en iets betekenen voor anderen.” Tijdens de coachingsessies werd al snel duidelijk dat Naomi heel graag wilde studeren. Monique: “We zijn op zoek gegaan naar opleidingen die bij haar kwaliteiten passen en uiteindelijk kwamen we uit bij HBO Verpleging.” Via een 21+-toets kreeg Naomi toestemming om komend schooljaar te starten bij Zuyd Hogeschool. Een mooi vooruitzicht. “Ik kijk ernaar uit weer mee te doen in de maatschappij. Ik merk dat ik minder pieker en ik heb nu vooral leuke dingen aan mijn hoofd”, lacht Naomi.

Duurzame oplossingen

Positieve Gezondheid gaat uit van de eigen regie. Dat is ook de kern van dit traject. Eerst luisteren, de behoeften in kaart brengen en dan pas op zoek gaan naar een oplossing. “De tool helpt mij als coach objectief, zonder oordeel naar iemand te kijken. Het zorgt voor begrip: waarom iemand doet wat hij doet.” Elk traject start met een kick-off met een multidisciplinair team. Hierin zit onder andere een fysiotherapeut, loopbaanbegeleiders, een lifestylecoach, diabetescoach en een fitnessinstructeur. Monique: “Zo’n team heb je nodig om echt vanuit Positieve Gezondheid te werken. Samen bereik je meer.” Binnenkort start een derde groep kandidaten aan Kompas Positief Gezond. “We verzamelen alle data – uiteraard geanonimiseerd – zodat we er als samenleving iets van kunnen leren. Wat nu al opvalt is dat het stuk ‘zingeving’ bijna altijd terugkomt. Als je geen reden hebt om ’s morgens op te staan, beïnvloedt dat alle aspecten van je leven. En dat hoeft niet altijd een betaalde baan te zijn, het kan ook vrijwilligerswerk of een creatieve hobby zijn. Als het maar bij die persoon past. Op die manier maak je een keuze voor de lange termijn en kun je écht stappen zetten in je leven.”

Kompas Positieve Gezondheid is een project van a4works in samenwerking met ISD Kompas voor de gemeentes Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.

Bron: De Vereniging Limburg