Dinsdag, 22 februari 2022

Keipositief in Venlo

Op diverse locaties in en rond Venlo is het project #KeiPositief uitgerold. Het is een mooi voorbeeld van hoe invulling gegeven kan worden aan het concept van Positieve Gezondheid. Door het inkleuren van keien met positieve en inspirerende boodschappen, ook wel ‘Happy Stones’ genoemd. De stenen worden vervolgens neergelegd op mooie plekjes in Venlo, zodat anderen die weer mee kunnen nemen.

Middels deze campagne is er verbinding gelegd tussen jong en oud. Diverse scholen, naschoolse opvang etc. hebben een bezoek gebracht aan diverse Open Inlopen om samen met daar aanwezige senioren invulling te geven aan het project. Na een korte introductie workshop Positieve Gezondheid zijn de jongeren samen met de senioren aan de slag gegaan met het beschilderen en verspreiden van de stenen in de omgeving van de Open Inlopen. Hier kun je ze dan ook het meeste tegenkomen en vinden ze hun weg naar andere plekken.