Vrijdag, 20 oktober 2023

Kei leuk!

Stenen beschilderen? Kei leuk!
In Parc Imstenrade wonen enthousiaste bewoners die actief willen deelnemen aan diverse activiteiten. Bewoners die bekend zijn met onze andere aanpak van zorgbenadering, die zich richt op een manier van leven gebaseerd op de Blue Zones, Positieve Gezondheid en reablement. We investeren in onze bewoners middels het andere verbindende gesprek met elkaar aan te gaan, ongeacht men zorg ontvangt of niet. Het accent ligt hierbij niet op ziekte maar op de mens zelf, zijn vermogen van mensen om met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven om te gaan. Met als doel gezond oud worden en waar mogelijk de zorgvraag uit te stellen of terug te dringen. De aandacht geven aan hetgeen voor hem of haar het leven betekenisvol maakt! Het is een belangrijk item dat mensen zich verbonden voelen met het grotere geheel. Een levendige gemeenschap, zorgen voor elkaar en een ander, in welke vorm dan ook kan eenzaamheid tegengaan. Bewoners en medewerkers samen verbinden door een creatieve bijdrage dat was onze opzet, en deze was zeker geslaagd!
 
Wat begon als een grapje in een overleg ging al snel een eigen leven leiden…
Een aandachtsvelder Positieve Gezondheid had op social media een bericht voorbij zien komen over stenen beschilderen en Positieve Gezondheid.
Een grapje met “Kei leuk!” is dan natuurlijk snel gemaakt maar eigenlijk waren we er ook serieus enthousiast over. Hoe leuk is het om een middag met mensen creatief bezig te zijn en ook nog eens in een thema dat verbindend werkt?
 
Happy stones
Door een gedeelde inspanning kregen we het voor elkaar dat we de stenen gesponsord kregen, degene die de workshop geeft deed dit vrijwillig en vanuit ons restaurant “La Valeur “werd een vrolijke non-alcoholisch drankje verzorgd voor de deelnemers. Met de bezoekers van de dagbesteding “de Salon” erbij hebben we een groep creatievelingen bij elkaar, die onder het genot van een kop koffie staan te trappelen om te starten met de workshop.
Na een korte uitleg over het ontstaan van de beschilderde stenen en hoe het in Nederland terecht is gekomen. Deze stenen, happy stones genoemd, zijn in Amerika als eerste ontstaan en zijn eigenlijk gewoon beschilderd door mensen en achtergelaten om andere mensen blij (happy) te maken. Dat bleek zo’n leuk initiatief dat dit zich als een olievlek verspreid heeft over de rest van de wereld.

Er is geen goed of fout
Positieve Gezondheid en ook Limburg Positief Gezond heeft dit initiatief omarmd en geeft deze kei graag door! Zo krijgt het gedachtengoed nog meer aandacht bij verschillende gemeentes om op verschillende lagen te landen.
Het is mooi om te horen dat er geen goed of fout is vanmiddag en dat men alles op de stenen mag zetten wat hij/zij graag erop wil zetten.
Mocht men inspiratieloos zijn dan hebben we een mooi thema bedacht: 100 jaar Parc Imstenrade. Er zijn genoeg voorbeelden meegenomen van beschilderde stenen om de mensen een inspiratie-duwtje in de rug te geven. Al snel blijkt dat beginnen toch lastiger is dan het lijkt, men is wat voorzichtig in het ontwerpen en tekenen. Samen wordt er overlegd en per tafel wordt iedereen geduldig en met positieve ondersteuning op gang geholpen.
 
Geslaagd
Zodra het begin gemaakt is merk je dat iedereen er lol in begint de krijgen, de ene na de andere steen wordt beschreven, beschilderd en ingekleurd.
Wat ook meehelpt is dat niet alleen bewoners maar ook de aanwezige medewerkers e diens kinderen enthousiast aan de gang gaan waardoor het een bont en kleurrijk schouwspel is. En als kers op de taart komt ons restaurant “La Valeur” nog een heerlijk na-zomers drankje brengen om de middag succesvol af te sluiten. Al hebben we zo’n vermoeden dat sommige mensen zo goed op dreef zijn dat ze makkelijk nog een paar uur door hadden willen gaan.
 
Een geslaagde middag die we zeker nog een vervolg geven!
 
Kei positieve groeten, vanuit Parc Imstenrade namens iedereen,
Miranda Steins