Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Voorgaande inspiratiesessies


Inspiratiesessies oktober: Leefbaarheid en Positieve Gezondheid in wijken

We willen allemaal prettig, veilig en gezond wonen. Daar zorgen we grotendeels zelf voor, maar ook de overheid en woningcorporaties hebben hier een rol in. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van duurzame en energiezuinige woningen, diversiteit in de wijk, inrichting van de openbare ruimte, betrokkenheid van bewoners en een veilige en schone omgeving. Woningcorporatie Wonen Limburg zet dan ook actief in op leefbare wijken. Niet alleen door een goed huis te bieden, maar ook een thuis. Dat scheelt maar 1 letter, maar maakt een wereld van verschil. Een huis is een dak boven je hoofd; een thuis is veel meer dan dat.
Lees meer

September 2019: Positieve Gezondheid voor burgers in kwetsbare positie

In deze bijeenkomst nemen we u mee in de mogelijkheden van Positieve Gezondheid voor mensen met een lage taalvaardigheid. In de Maand van het Leren en de Week van de Alfabetisering besteden we deze maand aandacht aan hoe je in dialoog kunt gaan met mensen met lage taal- en gezondheidsvaardigheden en welke basisvaardigheden je nodig hebt voor een gezonde en vitale leefstijl en hoe je deze kunt stimuleren?
Lees meer

Juni 2019: Van tekentafel naar werkvloer

Positieve Gezondheid is volop in beweging. Steeds meer (zorg)professionals, regio’s, gemeenten, verzekeraars, beleidsmakers en burgers zijn bekend met het gedachtegoed en willen hiermee aan de slag in de praktijk. Hoe doe je dat dan en wat kunnen we dan van elkaar leren. Deze inspiratiesessie gaan we met elkaar in gesprek en delen ervaringen en geven elkaar tips. Wat zijn valkuilen, wat zijn goede voorbeelden of materialen. Wat heb je nodig voor volgende stap.
Lees meer

Mei 2019: Duurzame inzetbaarheid medewerkers in relatie tot Positieve Gezondheid

Op welke wijze kun je Positieve Gezondheid inzetten bij het streven om medewerkers betrokken en gemotiveerd aan je instelling/ bedrijf te binden. Hoe kunnen de doelstellingen van de organisatie complementair zijn aan de persoonlijke doelen van de medewerkers en kun je inzetten op hun duurzame inzetbaarheid. Versterken van de mogelijkheden, vitaliteit vergroten en werkvermogen benutten door deze aanpak.

Lees meer

April 2019: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt. Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om een integrale aanpak.
Lees meer

Maart 2019: Limburg Positief Gezond in de volgende versnelling

De beweging Limburg Positief Gezond groeit en bloeit. We staan aan het begin van de volgende fase om te verduurzamen door verdere implementatie, borging, verdieping en verbreding. Vanuit zorg, welzijn, burgervertegenwoordiging, gemeente, onderwijs, wonen en participatie zijn organisaties, partners en ambassadeurs aangesloten bij deze beweging.
Lees meer

Februari 2019: Lekker in je vel, dan kom je er wel!

Helaas zijn er teveel jongeren die er niét komen en niét lekker in hun vel zitten! Het aantal zelfdodingen onder jongeren is van 2016 tot 2017 bijna verdubbeld. Dat is schokkend en daarom zijn professionals vanuit het Limburgse jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs, gestart met pilots bij middelbare school BC Broekhin in Roermond en JongNederland Limburg.
Lees meer

Januari 2019: Geldzorgen en Gezondheid

Tijdens de inspiratiesessies van januari ontvingen we Nadja Jungmann. Zij is trainer en lector schulden & incasso van de Hogeschool Utrecht. In haar voordracht ging ze in op de doorwerking van geldzorgen op onze gezondheid en welzijn, en de wijze waarop aanhoudende geldstress een negatieve wissel trekt op ons gedrag.
Lees meer

Oktober 2018: Natuur doet je goed

Natuur doet je goed, zegt Lara Klaassen van het CNME. Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Positieve Gezondheid gaat over alle facetten van het leven, de relatie met natuur en voeding is er daar één van. De bijdrage van Lara gaat over de eetbare leefomgeving. Als wij gezond en duurzaam willen eten, waarom is eetbaar groen in onze leefomgeving dan niet de gewoonste zaak van de wereld?
Lees meer

September 2018: Gezond ouder worden.. hoe doe je dat?

Martin P.J. van Boxtel van MUMC+ legt uit dat Dementie een nare aandoening is, waartegen geen medicijn bestaat. Het aantal gevallen van dementie neemt de komende jaren schrikbarend toe. In Limburg gaat dat harder dan in de rest van het land. Dat 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een bepaalde leefstijl te bezigen is bij maar weinig mensen bekend.
Lees meer

Juni 2018: Positieve Gezondheid in hulpverleningssituaties

Theo Hendrickx van Stichting Manna neemt ons mee in de door hem ontwikkelde aanpak en methodiek om een gezin bij te staan als een van de kinderen slachtoffer wordt van loverboys en het systeem wat daar achter schuil gaat. De aanpak van het probleem verloopt via het 3 fasen model en biedt handvatten om in deze complexe situaties – vaak met seksueel geweld ...
Lees meer

Mei 2018: SamenBeter in Roermond

Martijn Koopmans zet zijn schouders onder SamenBeter in Roermond. SamenBeter is zelf-organiserend en wil een transformatie in gang zetten door een nieuw perspectief in te nemen: “Wij richten ons primair op het bevorderen van gezondheid in plaats van op het bestrijden van ziekte.”
Lees meer

Mei 2018: Positieve gezondheid binnen je eigen organisatie

Op welke manier kun je Positieve gezondheid in je eigen organisatie vertalen. Hoe kunnen we onze medewerkers faciliteren en ondersteunen vanuit de zes dimensies. Hebben werkgevers hierin een rol en zo ja wat zijn dan de mogelijkheden.
Lees meer

Inspiratiesessie april 2018: De Nieuwe GGZ

Vanuit Positieve Gezondheid kijken we ook naar de psychisch gezondheid van mensen. Het gaat dan om betekenisvol en zinvol leven, kwaliteit van leven, participatie, veerkracht en eigen regie. De Nieuwe GGZ stelt misvattingen aan de orde, legt weeffouten bloot en geeft richting aan een duurzame GGZ op kleinschalig niveau in de wijk. Jim van Os neemt ons mee in die nieuwe kijk.
Lees meer

April 2018: Laaggeletterdheid en de effecten

Inge Elzer van de Stichting Lezen en Schrijven schetst een beeld van laaggeletterdheid en de effecten ervan op de gezondheid in Limburg. Zij neemt je mee in de vragen: Wat gaf de doorslag om met lezen en schrijven aan de slag te gaan? Wat heeft je toen geholpen? Wat heeft dat je uiteindelijk gebracht?
Lees meer

Februari 2018: De ontwikkeling van een huisarts

In deze inspiratie-sessie gaat Hans Peter Jung in op de ontwikkeling die hij doormaakte als huisarts. Het optreden van Hans Peter bij het Lefteam in Maastricht was een onverdeeld en inspirerend succes. Op die 5e februari 2018 is de registratie gemaakt.
Lees meer

Januari 2018: Positief Gezonde Schuldsanering

Hierbij de inspiratie-sessie door Albert Jan Kruiter, zoals deze werd opgenomen in Venlo. Kruiter geeft inzicht in de manier waarop je schuldsanering bij de zwakkeren in onze samenleving succesvol zou moeten aanpakken
Lees meer

Januari 2018: Doen-denken met filisoof Oosterling

Deze inspiratie-sessies door Henk Oosterling werd opgenomen in Venlo, waar hij het publiek wist te inspireren met het kantelende denken achter gezondheid onderwijs en opvoeding.
Lees meer
Deze pagina delen: