Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Juni 2019: Van tekentafel naar werkvloer

Positieve Gezondheid is volop in beweging. Steeds meer (zorg)professionals, regio’s, gemeenten, verzekeraars, beleidsmakers en burgers zijn bekend met het gedachtegoed en willen hiermee aan de slag in de praktijk.  Hoe doe je dat dan en wat kunnen we dan van elkaar leren. Deze inspiratiesessie gaan we met elkaar in gesprek en delen ervaringen en geven elkaar tips. Wat zijn valkuilen, wat zijn goede voorbeelden of materialen. Wat heb je nodig voor volgende stap.

Als sprekend voorbeeld hebben we John Dierx, Lector Leven Lang in Beweging Avans Hogeschool, uitgenodigd om te vertellen op welke manier zij samen met burgers werken vanuit het concept Positieve Gezondheid in de wijk. Hij zal kort ingaan hoe zij binnen de Proeftuin Ruwaard dit oppakken. In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” Daarna gaan we met elkaar in gesprek om te leren van elkaar hoe vertaal je Positieve Gezondheid in de praktijk.

Presentatie positieve gezondheid in de wijk (pdf)

Presentatie inspiratiesessie (pdf)


Deze pagina delen: