Zondag, 23 oktober 2022

Het is een staat van zijn

Het ‘beestje’ had opeens een naam: Positieve Gezondheid

Na 20 jaar bij woningcorporaties gewerkt te hebben, maakte Sylvia op het Broek-Dormans de switch naar het in beweging krijgen van mensen. Dat doet ze 1 dag per week voor CorpoConnect Limburg, een samenwerkingsverband van 19 woningcorporaties. De andere dagen werkt ze voor haar eigen bedrijf SPIL Training en Advies en is zij ambassadeur voor de Beweging Limburg Positief Gezond, trainer IK Positief Gezond en implementatiecoach. “Het is zaak dat mensen veerkracht tonen in steeds veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld van digitalisering tot leefbaarheidsproblematieken.”

Opeens had het ‘beestje’ een naam
Sylvia weet wat er speelt. Zij probeert een spil te zijn tussen medewerkers en corporaties, tussen zaken die spelen in de buurten en wijken, tussen corporaties, maar ook tussen partners van de corporaties onderling. “Daar ligt mijn passie. Mensen verbinden en netwerken creëren. Zo kwam ik ook in aanraking met Positieve Gezondheid en de Beweging Limburg Positief Gezond. Dat triggerde me. Want dit is dat wat ik altijd al doe en probeer te bereiken in mijn werk in het sociaal maatschappelijk domein. Maar opeens had het ‘beestje’ een naam. Aha. Ik heb me toen opgegeven om workshops te geven als vrijwilliger bij Burgerkracht Limburg. Een laagdrempelige manier mezelf het gedachtegoed eigen te maken, maar ook over te brengen op anderen.”

Alleen nog maar enthousiaster
In haar eigen bedrijf richt zij zich op duurzame inzetbaarheid, participatie, samenwerken, loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling. Aan veel van deze onderwerpen kan zij het spinnenweb ophangen. “Ik wil graag de beweging in gang zetten richting organisaties en medewerkers. Het meest ben ik getriggerd om woningcorporaties bewust te maken van het hele gedachtegoed. Dit is zo waardevol als het gaat om huurdersparticipatie in buurten en wijken, maar ook om intern medewerkers te motiveren en te investeren in hun eigen ontwikkeling.  Waar ik kan, plant ik zaadjes. Ik geef presentaties en workshops en daarnaast help ik met implementeren. Ik ben gaandeweg alleen nog maar enthousiaster geworden.”

Dan valt vaak pas het kwartje
Positieve Gezondheid gaat niet over 1 ding. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen over de vakkennis die je bezit. Maar ook of je gemotiveerd bent. Of je genoeg zingeving hebt. Heb je voldoende uitdaging. En zit je financieel op je plek. “Het spinnenweb is zo fijn als gespreksmiddel en bewustmaker. Het wordt op deze manier visueel gemaakt. Ik kom het wel eens tegen dat een directielid zegt: ‘Ik ben toch niet verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn medewerkers.’ Dan probeer ik hem bewust te maken van het stukje zingeving, motivatie, samen leren en ontwikkelen, groei en perspectief bieden. En dat je een ander gesprek kunt voeren om te achterhalen wat er werkelijk speelt bij iemand. Vraag eens hoe het met je medewerker gaat. Hoe gemotiveerd is hij of zij. Wat heeft de medewerker nodig om nog 15 jaar met plezier te werken. In dat andere gesprek valt vaak pas het kwartje.” 

Andere gesprek levert waardevolle informatie op
Positief zijn. Focus op wat wel gaat. Zo staat Sylvia in het leven. “Het zit er bij mij van nature in. Ik heb al van alles meegemaakt in mijn privéleven: mijn ouders zijn jong gestorven, ziekte in de familie. Dat heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik ben hierdoor alleen nog maar meer gegroeid en bewuster geworden. Dat laatste probeer ik ook bij anderen te bereiken. En iedere keer weer word ik zo blij dat een persoon tot inzicht komt. Dat het andere gesprek echt zoveel waardevolle inzichten en bewustwording oplevert. Pas nog bij een huisarts die de basistraining Positieve Gezondheid volgde. Hij zag opeens in dat hij het niet alleen hoefde te doen, maar ook makkelijk lijntjes kon leggen naar specialisten uit de welzijnstak. Daar doe ik het voor.”

De vraag van Angela Erkens en Raymond Clement van MIK & PIW Groep aan jou is: Hoe houden we respect tussen letter en geest? Het risico is dat we het academisch maken (meten is weten). Ik ben bang voor het afzakken naar het zoveelste modelletje. Het moet een verhaal blijven. Hoe doen we dat? “Het is geen project of modelletje dat je uitrolt in je organisatie. Het is een filosofie, een gedachtegoed. Ik zou bijna zeggen: een staat van zijn. Je doet dit door bewustwording te creëren op alle niveaus. Veel initiatieven gebeuren op de onderste laag (workshops, trainingen, spellen voor bewustzijn), maar je moet ook het management en bestuur meenemen in het gedachtegoed. Meten is weten is vaak een valkuil en kan bijna niet. Het effect is meestal pas te zien op de lange termijn. Je moet dus niet te veel willen meten. De kracht ligt volgens mij bij het op ieder niveau verbinden van de dingen die er al in een organisatie gebeuren op dit vlak, want hiervan zijn ze niet bewust. In het contact met een huurder bijvoorbeeld – het liefst aan de keukentafel: Hoe gaat het thuis? Wie helpt je bij je boodschappen? Dit kost echt niet meer tijd wat veel organisaties denken. Het bespaart juist tijd, omdat je sneller tot de kern komt én weet wat er speelt.” 

Wat is jouw vraag voor Paula Langen van InnerSmile Coaching? “Wat zie jij als de grootste uitdaging voor de toekomst in relatie tot Positieve Gezondheid?”