Handreiking Positieve Gezondheid in het gemeentelijk domein

Mensen zijn niet hun beperking of aandoening. Toch leggen we vaak wel meteen de nadruk daarop. Positieve Gezondheid kiest een andere blik. Het accent ligt niet op ziek zijn of het hebben van een beperking, maar op de mens zelf. Wat helpt om iemand veerkrachtiger te maken, zijn/haar leven betekenisvol te maken en zoveel als mogelijk eigen regie te voeren. Een brede benadering die mensen kan helpen om zowel op fysiek, emotioneel en sociaal vlak, met de uitdagingen van het leven om te kunnen gaan.

De aandacht voor Positieve Gezondheid binnen het gemeentelijk domein groeit. Vrijwel alle gemeenten noemen Positieve gezondheid in hun beleidsnota. Begrijpelijk. Gemeenten zien in Positieve Gezondheid een kans om tot een geïntegreerd beleid te komen, de verbinding te leggen tussen de verschillende deelgebieden, zoals wonen, jeugd en armoedebestrijding. Ook in de interactie met burgers kan Positieve Gezondheid veel betekenen, niet alleen uitgaan van de (hulp)vraag, maar breder kijken naar de vraag achter de vraag. Maar wat betekent het voor de gesprekken die je met burgers voert? En waar moet je rekening mee houden als je het gedachtegoed wilt implementeren? Daarover gaat deze notitie, die tot stand is gekomen in samenwerking met diverse gemeenten in Limburg. 

Klik hier voor de informatie.