Maandag, 1 juli 2019

Gezondheidszorg verliest zicht op de mens

Verbetering van gezondheid en kwaliteit van leven van burgers. De Nederlandse gezondheidszorg dreigt het zicht op deze beginselen kwijt te raken, waarschuwt hoogleraar Jet Bussemaker van de Universiteit Leiden.

De oud-minister van OCW onderzoekt hoe overheidsbeleid de zorg beïnvloedt en welke rol wetenschap daarbij kan spelen. De gezondheidszorg is momenteel teveel verzakelijkt, schrijft ze in een aankondiging van haar lezing op de SIPS conferentie van 7 tot en met dinsdag 9 juli plaatsheeft in Leiden.

'Positieve gezondheid'

Het moet draaien om welzijn en ’positieve gezondheid’. Artsen doen hun best om hun patiënten uit te leggen hoe hun diagnose luidt. Ze zijn er niet zo goed in om echt te communiceren en te luisteren en hun eigen achtergrond, opvattingen en aannames van zich af te schudden, aldus Bussemaker.

Communiceren

“We moeten nieuwe manieren vinden om te communiceren, te luisteren, te reflecteren op onze eigen wetenschappelijke en maatschappelijke veronderstellingen”, stelt Bussemaker.“We moeten over de grenzen van disciplines en sociale gemeenschappen heen kijken, om tot een gedeeld begrip te komen."

Kortom, we moeten opnieuw nadenken over het echte concept van gezondheidszorg en waar het voor is, roept ze op. "Misschien moeten we meer praten over een goede gezondheid in plaats van ziekte en gezondheidszorg; meer over welzijn en positieve gezondheid, dan over het bestrijden van ziekten. Meer over mensen, minder over patiënten.”

Bron: Skipr