Vrijdag, 14 oktober 2022

Je kunt niet het ene probleem oplossen zonder dat je het andere aanpakt

Een sociale boekhouder fietst letterlijk door Roermond

Ook in Roermond is Positieve Gezondheid inmiddels een begrip. Maar wat betekent dit nu concreet voor inwoners? Marianne Smitsmans, wethouder sociaal domein, gezondheid en diversiteit, neemt ons mee in de beweging die Roermond hiermee heeft ingezet. Juist nu erg belangrijk. Want door de stijgende kosten komen mensen niet alleen in de financiële problemen. Maar ook psychische en lichamelijke klachten liggen op de loer.
Alles hangt met alles samen, dat wordt hierdoor nog eens extra duidelijk. Je kunt dus niet het ene probleem oplossen zonder dat je het andere aanpakt. Dat is precies waar Positieve Gezondheid over gaat. In gesprek met Marianne Smitsmans is wethouder voor sociaal domein, gezondheid & diversiteit bij Gemeente Roermond.

Pijntje hier en pijntje daar
“Wij proberen in Roermond mensen te bereiken vóórdat zij in de ellende komen. Dat ze weten: wij hebben oog voor jou. En natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, maar wel meedenken. En iemand het gevoel geven dat hij of zij er niet alleen voor staat. Zo doen we dat ook op het gebied van eenzaamheid. Sommige mensen zitten alleen op een appartementje en voelen zich eenzaam. Ze melden zich voor een pijntje hier en een pijntje daar bij de huisarts, terwijl het echte probleem niet wordt opgelost. Door gezondheid vanuit een breder perspectief te benaderen, bied je mensen wel de juiste hulp en ondersteuning.

Sociale boekhouder
Financiële gezondheid staat in directe verbinding met fysieke gezondheid. Heb je geldzorgen, dan zorgt dat vaak voor stress, angst en andere zorgen. Juist om problemen voor te zijn, inwoners te informeren en te ondersteunen fietst - letterlijk - sinds 1 jaar een sociale boekhouder door Roermond. Hij is laagdrempelig te benaderen bij vragen over financiën of formulieren. Of als je gewoon de weg niet weet in gemeenteland. Hij weet zelf heel veel. Maar als hij het toch niet weet, verwijst hij door naar de juiste persoon.
Om 1 voorbeeld te noemen. Een man alleen kon moeilijk rondkomen. Met slapeloze nachten als gevolg. Het was voor hem een uitzichtloze positie, totdat de sociale boekhouder samen met hem alle kosten op een rijtje zette. Er kwam weer helderheid in zijn financiële situatie. Door gewoon inzicht te creëren, kreeg hij weer goede moed en kon hij lachend de toekomst tegemoet. Hieruit blijkt duidelijk dat alles met elkaar te maken heeft. Hopelijk krijgen we nog meer sociale boekhouders in onze stad.

Wat kun je nog wel?
Positieve Gezondheid brengt mij ook persoonlijk inzicht. Ik heb een tijd geleden nog eens het spinnenweb ingevuld. Het geeft mij een goed inzicht op leefdomeinen waar ik me kan verbeteren. Bewustwording is die belangrijke eerste stap om er iets aan te veranderen. Maar je bent zoveel meer dan je ziekte of beperking. Ik spreek veel mensen en sommigen zijn heel negatief. Ik zeg dan meestal: ‘Laten we eens kijken wat je wél nog kunt.’ Als je mensen dat laat verwoorden, dan knappen ze er zelfs tijdens het gesprek al van op. Want je kunt altijd zoveel meer wel dan niet.

Invullen spinnenweb is een eyeopener
Tegen organisaties die nog niet werken met Positieve Gezondheid, zeg ik: laat je goed informeren en probeer het. Laat je medewerkers eens in groepjes het spinnenweb invullen en het gesprek hierover voeren. Dat is al een echte eyeopener. Wat kunnen ze hiermee? Zelf? En onderling? Maar ook richting klanten/cliënten/patiënten? Ik ben ervan overtuigd dat je het op veel manieren kunt inzetten. Ook bij hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld. Vraag iemand die zich ziek meldt  - uiteraard in overleg met de bedrijfsarts - wat hij nog wel kan betekenen voor de organisatie. Dat is meestal meer dan iedereen denkt. Misschien kan en wil iemand heel graag nog iets doen, ook om binding te houden met de organisatie en collega’s.”

Anita Bastiaans, wethouder gemeente Maastricht: ‘Heb je tips voor andere gemeenten over de toepassing van Positieve Gezondheid?’ “Begin met je eigen medewerkers. Laat ze het spinnenweb invullen. Ze moeten het ervaren. En gebruik het spinnenweb eens bij een keukentafelgesprek. Kijk hoe dat werkt. Vraag daarnaast trainingen aan bij de Beweging Limburg Positief Gezond en laat een paar collega’s hieraan deelnemen. Het gaat de investering opleveren. Echt. Gewoon doen.”

Wat is jouw vraag voor Angela Erkens en Raymond Clement van MIK en PIW (kinderopvang en sociaal werk)?“ Hoe vertalen jullie het concept van Positieve Gezondheid - dat ontstaan is in de gezondheidszorg - naar de kinderopvang en het sociaal domein? Wat voor aanpassingen zijn er wel of niet voor nodig (geweest)?”