Woensdag, 21 juni 2023

DOEboek Positieve Gezondheid

Vanuit het hele land zijn er initiatieven gericht op Positieve Gezondheid. Vanuit het ROC van Twente zijn ze actief om het gedachtegoed te verspreiden onder de jongeren doormiddel van het DOEboek Positieve Gezondheid. Afgelopen februari is het DOEboek Positieve Gezondheid verspreid onder 2000 studenten. Samen met iPH is het DOEboek ontwikkeld, op een leuke en speelse manier maken jongeren kennis Positieve Gezondheid.

We leven in een gecompliceerde tijd waarin veel ontwikkelingen gaande zijn. Er is een druk om te presenteren, social media heeft zijn intrede gedaan en daarbij kwam een corona crisis. De één kan daar goed mee omgaan, terwijl een ander daar meer last van kan ervaren. Maar zoals de rapporten in het onderwijs aangeven, staat het welbevinden van jongeren onder druk.
Nu kunnen we het willen oplossen voor de jongeren, maar volgens Lysbeth de Vries, docent ROC van Twente, kunnen we beter focussen op het aanleren van gezondheidsvaardigheden gericht op eigen regie en veerkracht. Dus geen kant en klare oplossingen gaan geven. Want vaak hebben jongeren zelf ook de wijsheid in huis. We coachen de studenten naar het eerste kleine stapje wat past in hun eigen situatie.
In het DOEboek Positieve Gezondheid worden de studenten meegenomen in de verschillende stappen van Positieve Gezondheid. Ze vullen het spinnenweb in en krijgen hierdoor inzicht in hun eigen gezondheidsoppervlak. Tot zover niks nieuws. Maar dan gaat de student daadwerkelijk met eigen gekozen stap aan de slag. In het DOEboek worden verschillende gedragsveranderingstechnieken toepast om meer grip erop te krijgen. Want we weten allemaal hoe moeilijk het is. Om het leuk voor de studenten te houden is het boek zowel in werkvormen als opmaak speels opgezet. Dit maakt het voor studenten laagdrempelig om ermee aan de slag te gaan.
‘Een student gaf na het werken in het DOEboek terug dat ze graag erin door had gewerkt, maar dat de docent nog aangaf dat het al tijd was’ vertelt Lysbeth.

Wist je dat…..
 
…..het DOEboek op papier is? Studenten vullen het met pen in. Oftewel old school. Dit is een bewuste keuze. De kracht van schrijven is dat er iets wezenlijk anders gebeurt in de hersenen. Het draagt bij aan het betekenis geven aan woorden en je bent meer bewust van wat je opschrijft. 
…..het DOEboek gebaseerd is op de Sence of Coherence. Het veerkracht model wat ten grondslag ligt van Positieve Gezondheid. Hierin staan begrijpen, iets aan de situatie kunnen doen en zingeving centraal.
…..het DOEboek aansluit bij mentor lessen, Vitaal Burgerschap of bij opleidingen richting leefstijl of zorg het opgenomen kan worden in het curriculum.
 
Het DOEboek is in eerste instantie ontwikkeld voor jongeren in het onderwijs. Al gauw kwam Lysbeth erachter dat het DOEboek breed ingezet kan worden voor alle jongeren. Verschillende vragen vanuit de kant van de GGZ en jeugdzorg geven dit terug. Zo ook is Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid in Limburg geïnteresseerd om het in te zetten bij jongeren. Chantal Welling (Lid van kernteam Beweging Limburg Positief Gezond): Het geeft jongeren een houvast om aan de slag te gaan, oftewel inzicht te krijgen. En het meeste spreekt me aan dat dit niet zo inzoomt op het probleem, maar het heeft een andere benaderingswijze, dat sluit aan bij de ontwikkelingen waar we in Limburg mee aan de slag zijn.
Wil je meer weten over het DOEboek Positieve Gezondheid voor je eigen organisatie? Neem dan aan kijkje op www.edukr8.nl of instagram Edukr8, met voorbeelden hoe je Positieve Gezondheid praktisch toepasbaar maakt. 
 
 
Eerdere artikelen: 
DOEboek Positieve Gezondheid maakt van studenten ROC van Twente regisseurs van eigen leven - Institute for Positive Health (iph.nl)