Dinsdag, 13 juli 2021

Dezelfde taal spreken maakt het zoveel makkelijker

Net als in de rest van Limburg is er ook in Noord-Limburg veel aandacht voor gezondheid in de breedste zin van het woord. Van school tot werk. Van wonen tot zorg. En heel belangrijk: de jeugd moet na hun studie weer terugkomen naar (dit stuk van) de provincie. De Gezondste Regio 2025, een bundeling van acht Noord-Limburgse gemeenten, gaat proberen het verschil te maken met Positieve Gezondheid als leidraad en tool. In gesprek met bestuurslid Wessel Breeuwsma en gezondheidsmaker Caroline Kortooms.

Positieve Gezondheid door laten dringen
De vorige geïnterviewde, Paul Schefman van de LEVANTOgroep, geeft het stokje door aan Wessel en Caroline. Zijn vraag aan hen is: ‘Hoe wil de Gezondste Regio 2025 Positieve Gezondheid in de praktijk brengen?’ Wessel is in het dagelijks leven fysiotherapeut en werkt al jaren met en geeft trainingen in Positieve Gezondheid: “Het is op een bredere manier kijken naar gezondheid. Achter het échte verhaal zien te komen. Het is ook van invloed op hoe je mensen gaat helpen. Vragen stellen zoals: Wat wil je zelf? Dat stimuleert iemand veel meer en zo bereik je dus meer. We brengen het op verschillende manieren onder de aandacht bij onze inwoners. Niet ze dingen opleggen, maar ze meenemen, enthousiasmeren, inspireren. Dit gebeurt vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs, maar er zijn ook vrijwilligers en ambassadeurs aan het werk om Positieve Gezondheid door te laten dringen tot alle uithoeken van Noord-Limburg.” 

Bewustzijn creëren
Caroline voegt toe: “In feite gaat het maar om één ding: bewustzijn creëren. Positieve Gezondheid is een keuze. Het is de keuze om óf naar de wereld om je heen te kijken en af te wachten óf om zelf de regie te nemen. Er is veel wat je niet kunt beïnvloeden maar het gaat om focus op wat je wél zelf kunt beïnvloeden. De keuzes van vandaag bepalen de gezonde óf ongezonde toekomst van morgen. Voor jezelf, je gezin, je omgeving, de natuur, je organisatie en noem maar op. De Gezondste Regio gaat voor onze stichting veel verder dan persoonlijke gezondheid. Het gaat om een regio waar het door een positief gezonde houding van haar 280.000 inwoners goed leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Het totale pakket dus. Onze boodschap is niet voor niets: gezonde keuzes, gezonde toekomst. Wat kies jij?”

1 + 1 = 2
De Gezondste Regio 2025 is ontstaan na de Floriade editie Venlo in 2012. Een aantal regionale ondernemers kwam toen met de vraag: Hoe kunnen we van Noord-Limburg een gezonde regio maken? Dat was het startsein om De Gezondste Regio 2025 op te richten. In dezelfde periode bleek dat Provincie Limburg aan de slag ging met Positieve Gezondheid. En zo viel alles mooi op zijn plek. Wessel: “We zijn aangesloten bij Beweging Limburg Positief Gezond, omdat we actief betrokken willen zijn. De aandacht op dit vlak ging in het verleden veelal uit naar Zuid-Limburg, omdat het daar misschien het meest nodig was. We willen het meer naar Noord-Limburg halen. Hier gebeuren onderscheidende dingen.” 

Laagdrempelige initiatieven
Als we om concrete voorbeelden vragen, komt Lust for Life op het toneel. Wat een live event had moeten zijn, werden uiteindelijk 12 livestreams. De acht burgemeesters werkten hieraan mee. Inspirerende initiatieven binnen de betrokken gemeenten kwamen voorbij. Met onderwerpen van onderwijs tot landbouw, voeding tot gezondheidszorg. “We willen ziekenhuizen en instellingen enthousiasmeren die allemaal op hun eigen manier met Positieve Gezondheid aan de slag zijn. Zo willen we iedereen laten zien dat gezondheid heel breed is ”, vertelt Wessel. “Op korte termijn staan een fotowedstrijd, live gezondheidscafé’s en een nieuwe website op het programma. Veel tijd en energie gaat naar het formeren van een Quattro Helix: een nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheden en last but not least: de omgeving. De Gezondste Regio worden vraagt commitment van ons allen. Alleen zó kunnen we 280.000 inwoners van Noord- Limburg inspireren, informeren en activeren tot het maken van bewuste keuzes”, vult Caroline aan.

Dezelfde taal maakt het zoveel makkelijker
Er is al veel gedaan aan bewustwording, bijvoorbeeld door de livestreams. Ook op scholen is het bewustzijn aangezwengeld. “We proberen bijvoorbeeld samen met De Zorggroep en Vincent Van Gogh de inwoners van Noord-Limburg te stimuleren de methode te omarmen. Steeds meer ziekenhuizen werken met Positieve Gezondheid. En bij de acht gemeenten gaat het ook beter. Zo spreken straks steeds meer organisaties, bedrijven en inwoners dezelfde ‘taal’. Dat maakt het zoveel duidelijker en makkelijker. Ook presentaties aan ondernemers en een aansprekend netwerkevent staan dit jaar op de agenda van Stichting Gezondste Regio 2025. Er is nog heel wat terrein te winnen als we willen dat Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio is. Maar we zijn zeker op de goede weg”, besluit Wessel.

Positieve Gezondheid over 5 jaar
De volgende keer komt kernpartner Lars Rompen van Wonen Limburg aan het woord. De vraag van Wessel en Caroline aan hem is: “Hoe ziet Positieve Gezondheid er over 5 jaar uit?”